Kotimaisille matkailijoille kirjattiin 15,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille 2,1 miljoonaa vuorokautta vuonna 2021. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 28 % ja ulkomaisten vähenivät 9 % edellisvuodesta. Yöpymisten kokonaismäärä oli lähes neljänneksen alhaisempi kuin pandemiaa edeltävänä vuonna 2019. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston lopullisia tietoja.

Yöpymisten määrä kasvoi etenkin vuoden 2021 jälkipuoliskolla

Kotimaisten yöpymisten määrä oli pandemiaa edeltävää tasoa alhaisempi vielä alkuvuonna 2021, mutta heinä-joulukuussa määrä nousi korkeammalle kuin koskaan aiemmin. Heinäkuussa kotimaisten yöpymisiä oli yli neljänneksen enemmän kuin aiempina vuosina. Ulkomaisten yöpymisten määrä pysyi hyvin alhaisella tasolla alkuvuoden, mutta lähti elpymään vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

Eniten ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin briteille ja saksalaisille. Venäläisten, kiinalaisten ja japanilaisten yöpymisten määrä on laskenut suhteellisesti eniten vuoteen 2019 verrattuna.

Alueittain tarkasteltuna yöpymisten määrä kasvoi kaikissa maakunnissa edellisvuoteen verrattuna. Pandemiaa edeltävään vuoteen 2019 verrattuna vain Pohjois-Pohjanmaalla yöpymisten määrä oli suurempi vuonna 2021. Lähelle vuoden 2019 tasoa päästiin lisäksi Kainuussa ja Etelä-Pohjanmaalla. Yöpymisten määrä väheni suhteellisesti eniten Uudellamaalla kahden vuoden takaiseen verrattuna.

Käyttöasteet ja hintataso kehittyvät alueellisesti eri tahtiin

Vuonna 2021 hotellihuoneiden käyttöaste koko Suomessa oli 39,9 %, joka on hieman korkeampi kuin edellisvuonna, mutta 16 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuonna 2019. Kesällä 2021 kotimaan matkailun lisääntyminen nosti kuitenkin käyttöasteen heinäkuussa lähelle 2019 vuoden tasoa. Alueittain tarkasteltuna käyttöasteiden muutoksissa on vaihtelua eri maakuntien välillä. Etelä-Savossa ja Ahvenanmaalla hotellihuoneiden käyttöaste on jopa hieman noussut kahden vuoden takaiseen verrattuna.

Hotellihuoneen keskihinta oli koko maassa 102,62 euroa, joka on hieman korkeampi kuin vuotta aiemmin, mutta 7,84 euroa alhaisempi kuin vuonna 2019. Hotellihuoneen keskihinta on laskenut erityisesti Uudellamaalla, jossa hotellihuoneen keskihinta oli 99,43 euroa. Useimpien maakuntien keskihinta on kuitenkin noussut pandemiaa edeltänyttä hintatasoa korkeammaksi.