Koronapandemia on heijastunut monin tavoin arktisen alueen matkailuun. Matkailualan kokema epävarmuus on vaikuttanut siihen, mitä matkailutoimijat toivovat alan tulevaisuudelta. Apua kaivataan erityisesti yhteisölliseen kehittämiseen ja vastuullisen matkailun toteuttamiseen. 

Koronapandemialla on ollut matkailualaan monenlaisia vaikutuksia. Kotimainen kysyntä on monin paikoin korvannut kansainvälisen kysynnän. Matkailijoiden kiinnostus ulkoiluun ja retkeilyyn on kasvanut, millä on edelleen ollut positiivisia ja negatiivisia seurauksia: onnistuneiden matkailukokemusten lieveilmiönä ovat ruuhkautuneet kohteet ja roskainen luonto. Pandemian rohkaisemina useat matkailuyrittäjät ovat myös lähteneet hyödyntämään erilaisia digitaalisia mahdollisuuksia toimintansa kehittämiseksi.

Suuret muutokset ovat vaikuttaneet siihen, mitä matkailualan ammattilaiset toivovat alan tulevaisuudelta. Ennen kaikkea yhteisenä toiveena on, että matkailua kehitettäisiin jatkossa entistä vastuullisemmin. Useille on kuitenkin epäselvää, mitä tarkalleen ottaen tarkoitetaan, kun puhutaan eettisestä, kestävästä tai vastuullisesta matkailusta, ja miten niitä toteutetaan.

– Toimijat kaipaavat selkeyttä ja tukea aidosti vastuullisen matkailun toteuttamiseen ja markkinoimiseen, kertoo Lapin yliopiston matkailututkimuksen yliopistonlehtori Monika Lüthje.

Matkailutoimijat toivovat yhteisöllistä kehittämistä 

Lüthjen mukaan erilaisilla koulutusinstituutioilla on nyt hieno tilaisuus tehdä matkailutoimijoiden kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä vastuullisen matkailun edistämiseksi. Hän korostaa, että matkailun kehittämisessä ja toteuttamisessa tulisi vahvasti huomioida paikallisyhteisön sisäinen yhteistyö, sen edut ja yhteiset visiot.

– Uusimmat tutkimustuloksemme tuovat selvästi ilmi, että matkailutoimijat toivovat alan kehittämistoimiin ennen kaikkea vahvaa yhteisölähtöisyyttä. Tälle pohjalle rakentuvalla matkailutoimijoiden yhteistyöllä, olipa se sitten alueellista tai kansainvälistä, voidaan myös tuloksellisesti edistää yhteisiä arvoja.

Lüthje toimii Lapin yliopiston, Karelia ammattikorkeakoulun ja skotlantilaisen University of the Higlands and Islands -yliopiston yhteisessä ”Eettinen matkailun elpyminen arktisissa yhteisöissä” (ETRAC) -hankkeessa. ETRAC -hanke toteutti loppuvuodesta 2021 arktisen alueen matkailutoimijoille laajan kyselyn, johon vastasi yhteensä 38 matkailutoimijaa. Vastauksia saatiin eniten Suomesta ja Iso-Britanniasta, mutta myös muista arktisen alueen ja pohjoisen periferian maista.

Kevään 2022 aikana hankkeessa rakennetaan matkailuyrittäjille ja -kehittäjille tarkoitettu digitaalinen koulutus- ja innovaatioalusta. Alustalle yhdistetään neljän aiemmin toteutetun projektin materiaalit eettisestä ja kestävästä matkailusta. Jo nyt saatavilla on kaksi verkkokurssia kulttuurisensitiivisestä matkailusta matkailutoimijoille: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/culturaltourismcourses/

Raportti: Impacts of COVID on the development of ethical tourism, luettavissa ETRAC-hankkeen verkkosivuilla osoitteessa https://etrac.interreg-npa.eu/resources/