rsz_edenfin-37

Monipuolinen ja laadukas toimijajoukko Päijät-Hämeestä, Keski-Suomesta ja Pirkanmaalta vei voiton Wellbeing EDEN in Finland 2019 -kilpailussa. Western Lakeland – Sustainable Blue and Green Caring at the Heart of Lakeland -verkosto vakuutti palkintoraadin yhteen hitsautuneella tekemisellään. Palkinnosta päätti hyvinvoinnin ja matkailun asiantuntijoista koostunut arviointiryhmä.

Suomen kansalliseen kilpailuun osallistui 17 hyvinvointimatkailuverkostoa eri puolilta Suomea. Toiminnan tuli perustua vähintään neljän organisaation verkostoihin, jotka tarjoavat suomalaisiin vahvuuksiin perustuvia hyvinvointi- ja matkailupalveluja ja kokemuksia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Päijät-Hämeestä mukana verkostossa olivat Lehmonkärki, Travellamo, Best Lake Nature Adventures, Luontoemo, Liikuntakeskus Pajulahti ja Vierumäki Resort. Verkoston kokosi ja koko Western Lakeland -verkoston toimintaa koordinoi Lahden seutu – Lahti Region Oy.

– Maailmalla vahvasti kasvava hyvinvointipalvelujen kysyntä luo meille mahdollisuuksia houkutella uusia kohderyhmiä Suomeen ympärivuotisesti. Suomen näkyvyys EDEN-verkostossa edistää myös tavoitettamme kasvattaa ulkomaisten yöpymisten määrää ja lisätä matkailuvientiä, toteaa työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

– Kestävän ja vastuullisen matkailun merkitys on noussut keskusteluihin entistä enemmän. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys ekologisen kestävyyden rinnalla ovat olleet eurooppalaisen EDEN-verkoston kulmakiviä jo viime vuosikymmeneltä asti. Nyt niiden merkitys konkretisoituu matkailijoiden valinnoissa entistä enemmän. Tämänkin kilpailun palkituista yrityksistä monet ovat olleet alueensa edelläkävijöitä vastuullisen matkailun edistämisessä. Tähän keskusteluun vastaamme mm. pilotoimalla Sustainable Travel Finland -ohjelmaa, taustoittaa Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen.

– Läntinen Järvi-Suomi haluaa profiloitua erityisesti Suomen hyvinvointi- ja liikuntamatkailun johtavana alueena niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Innovatiivinen tuotteistus sekä palvelumuotoilu, saumaton yhteistyö alueorganisaatioiden ja yrittäjien kesken sekä erityisesti Lahti Regionin rooli paketoijana ja myyjänä toimivat vahvana perusteena hienolle valinnalle, iloitsee Lahti Region Oy:n myyntipäällikkö Anu Huusko. Tunnustuksella tulee olemaan Päijät-Hämeen hyvinvointimatkailulle suuri merkitys kansainvälisten matkanjärjestäjien keskuudessa.

Wellbeing EDEN in Finland -kilpailun järjestivät työ- ja elinkeinoministeriö ja Business Finlandin Visit Finland -yksikkö. Kilpailu oli osa Euroopan komission European Destinations of Excellence -kilpailua, joka on järjestetty vuodesta 2007 alkaen. Suomi on osallistunut kilpailuun kolme kertaa aikaisemmin: vuonna 2008, jolloin teemana oli aineeton kulttuuriperintö matkailussa, vuonna 2010 vesistömatkailuteemalla sekä 2017, jolloin palkittiin nousevia kulttuurimatkailukohteita.

Kansallisten kilpailujen voittajat palkitaan Brysselissä keväällä. EDEN-kilpailun tavoite on vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Voittajakohteet saavat näkyvyyttä ja pääsevät osaksi eurooppalaista EDEN-verkostoa, joka toimii markkinointi- ja verkostoitumiskanavana.