HAAGA-HELIAssa tehty tuore tutkimus osoittaa, että matkailijat ovat halukkaita maksamaan vihreistä toimista hotelleissa. Tutkimuksen kohteena olivat helsinkiläiset keskitason hotellit. Ympärisömerkit, uusiutuvan energian käyttö sekä asiakkaan osallistuminen tuovat asiakkaalle hyötyä ja voivat nostaa hotellin tulosta.

Hotelliasiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia käyttämiensä tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista. HAAGA-HELIAn tutkittiin ympäristömerkkien, uusiutuvan energian käytön ja asiakkaan osallistumismahdollisuuden vaikutusta hotellihuoneen hintaan. Keskimäärin ympäristötoimet nostivat 105 euron keskihuonehintaa 11 eurolla. Suurinta maksuhalukkuutta vihreästä hotellihuoneesta osoittivat venäläiset sekä 18­–24-vuotiaat.

Tutkimuksessa tehtiin mielenkiintoinen havainto ympäristövastuun kantamisesta hotelleissa. Vastaajat, jotka mieltävät itsensä vastuullisiksi ympäristön suhteen, vaativat myös enemmän ympäristötoimia hotelleilta. Kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista on sitä mieltä, että hotellien tulisi tehdä enemmän ympäristöjohtamisensa suhteen.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin conjoint-analyysia, joka on toistaiseksi harvoin käytetty metodi palvelualoilla. Menetelmä antaa vastaajille eri huonehinnan ja ympäristöominaisuuksien yhdistelmiä, joista vastaajat valitsevat useaan otteeseen mieleisensä, jolloin kunkin ominaisuuden tuoma hyöty pystytään laskemaan tarkasti. Tutkimukseen osallistui 217 henkilöä. Noin puolet vastaajista oli suomalaisia, loput skandinaaveja ja venäläisiä sekä muualta maailmasta kotoisin olevia.

Aihetta on tutkittu aiemmin Suomen ulkopuolella vaihtelevin tuloksin. Johtopäätöksiä on tehty sekä hintalisän olemassaolon puolesta että vastaan. Asiakkaiden on lisäksi havaittu haluavan kompensaatiota esimerkiksi kanta-asiakaspisteiden muodossa, jos heidän mielestään hotelli säästää rahaa vihreillä toimilla, kuten harvennetulla pyyhkeiden tai lakanoiden vaihdolla asiakkaan pyynnössä. Kilpailuetua ympäristötoimilla tavoiteltaessa on selvää, että nopeat syövät hitaat.