northern-lights-1562202148eqh

Suomen tavoitteena on olla Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkailukohde. Matkailua kehitetään vastuullisena ja kasvavana palveluliiketoiminnan alana, joka luo hyvinvointia ja työllisyyttä ympärivuotisesti koko Suomessa.

Matkailualan kestävän kasvun ja uudistumisen mahdollistavat strategiassa tunnistetut neljä painopistettä:

1) kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tukeminen,

2) digitaaliseen muutokseen vastaaminen,

3) saavutettavuuden kehittäminen matkailualan tarpeet huomioiden sekä

4) kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen.

Vuonna 2017 matkailuvienti muodosti yli 17 prosenttia palveluiden vientituloista, matkailun kokonaiskysyntä oli noin 15 miljardia euroa ja sen suora osuus BKT:sta 2,6 prosenttia. Matkailulla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia, ala ylläpitää alueiden elinvoimaa ja työllistää yli 140 000 henkilöä kautta Suomen.

– Matkailu on Suomelle suuren potentiaalin omaava palveluala ja kasvava vientiala. Matkailustrategiassa tunnistetut painopisteet mahdollistavat tavoitteemme kaksinkertaistaa matkailuvienti 8 miljardiin euroon vuoteen 2028 mennessä, työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson kertoo.

Yhteinen ohjenuora matkailualan kehittämistyöhön

Läpileikkaavana teemana strategiassa on yhteistyö, joka on välttämätöntä matkailun kestävän kasvun ja uudistumisen saavuttamisessa. Matkailustrategia toimii matkailualan toimijoiden yhteisenä ohjenuorana matkailun kehittämistyössä. Toimenpiteitä toteutetaan poikkihallinnollisesti ja laajan toimijajoukon yhteistyönä. Toteutumista seuraa poikkihallinnollinen MiniMatka-työryhmä, jonka toimintaa työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi.

– Yhteistyön merkitys alan kasvun ja uudistumisen kehittämisessä on vahva, mikä näkyy strategian nimessäkin.  Matkailuviennin tuplaaminen edellyttää matkailutuotteiden huolellista ja laadukasta räätälöintiä kohderyhmien toiveiden mukaisesti. Tuotteiden tulee olla helposti ostettavissa digitaalisesti ja matkailualan toimintaa kehittää kestävän kehityksen mukaisesti, kansliapäällikkö Gustafsson painottaa.

Matkailustrategiasta keskustellaan kansliapäällikkö Jari Gustafssonin pyynnöstä järjestetyssä matkailuseminaarissa perjantaina 29.11.2019 Helsingissä.

Suomen matkailustrategia vuosille 2019–2028

”Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun” on Suomen matkailustrategia vuosille 2019–2028. Strategiassa asetetaan matkailun kehittämiseksi tavoitteet vuoteen 2028 sekä toimenpiteet vuosille 2019–2023. Matkailustrategian taustalla on Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta 2015–2025, joka päivitettiin vuoden 2019 aikana työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimana. Ministeriö vastaa Suomen matkailupolitiikan painotuksista ja koordinoi kehittämistyötä yhdessä muiden ministeriöiden ja alan toimijoiden kanssa.