map-travel-travel-mapexplore-ca

Matkatoimistomyynti pienessä nousussa vuonna 2019

Maailmanpolitiikan jännitteet ja ilmastoasiat kuuluivat mutta eivät näkyneet matkamyynnissä

Matkamyynti pysytteli vuonna 2019 kasvukäyrällä, joskaan edellisen vuoden kaltaiseen nousupyrähdykseen ei päästy. Globaalin talouden heilahtelut, kauppasotien uhka ja muut poliittiset jännitteet sekä ihmisiä herätellyt ilmastokeskustelu vaikuttivat niin matkailuyritysten toimintaympäristöön kuin kuluttajien ja yritysten aiempaa tiedostavampaan suhtautumiseen omia valintoja ja toimintatapoja kohtaan. Sekä työperäinen että vapaa-ajanmatkustus pysyttelivät kuitenkin edellisvuoden tasolla, mutta entistä vaativampi ja tiedostavampi matkustajakäyttäytyminen on kaikkien matkailuyritysten viimeistään nyt ymmärrettävä ja toiminnassaan huomioitava.

Suomen matkailualan liiton (SMAL) keräämien, pääosin liiton jäsenyrityksiltä saatujen ennakkotietojen mukaan matkatoimistoalan kokonaismyynti ilman alan sisäistä kertautuvaa myyntiä oli vuonna 2019 noin 2 038 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 vastaava luku oli 2 022 miljoonaa euroa eli kasvua edellisvuoteen oli 0,8 prosenttia.

Yrityksille ja yhteisöille tapahtuvan liikematkamyynnin sekä tapahtuma-, kokous- ja ryhmämyynnin arvo oli 689,4 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 1,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vahvaa kasvua nähtiin erityisesti kokous- ja tapahtuma- sekä ryhmämyynnin osalta.

Lentäen tehtyjä matkapaketteja koskeva tilastointimme perustuu suurelta osin etukäteen suunniteltuun matkanjärjestäjien sarjatuotantoon. Mukana tilastoinnissa ovat myös matkapaketit, jotka matkanjärjestäjä on räätälöinyt asiakkaan toiveiden mukaan tai jotka matkustaja itse on koostanut paketiksi matkanjärjestäjän nettisivujen avulla. Lentopohjaisten matkapakettien tilastoinnin ulkopuolelle jäävä matkapakettimyynti on sisällytetty myöhemmin mainittavaan muuhun matkatoimistomyyntiin.

SMALin laatimassa lentäen tehtävien matkapakettien tilastoinnissa mukana olevien matkanjärjestäjien osalta myynti vuonna 2019 pysytteli vuoden 2018 tasolla. Myytyjen vapaa-ajanmatkojen määrä oli lähes 882 000, mikä oli noin prosentin verran enemmän kuin vuonna 2018. Tässä tilastoinnissa mukana olevien matkanjärjestäjien liikevaihto oli 755,6 miljoonaa euroa, jossa puolestaan oli laskua edellisvuoteen verrattuna noin 3 prosenttia.

Matkailu on vuodesta toiseen yksi verkkokaupan suurimmista tuoteryhmistä. Lentäen tehdyistä matkapaketeista myytiin vuonna 2019 internetin kautta 79,3 prosenttia, missä oli yli 4 prosentin kasvu edellisvuoden vastaavaan lukuun.  Liikematkojen online-myynnin osuus euromääräisestä myynnistä laskettuna pysytteli edellisvuoden tasolla ollen noin 47 prosenttia.

Muun matkatoimistomyynnin arvosta tai jakaumasta ei ole käytettävissä täsmällistä tietoa. SMAL on kerännyt vuosien varrella jäsenistöltään laajasti tietoja matkatoimistojen erityyppisten matkojen myynnistä. Mukana on ollut bussi- ja/tai laivapakettien sekä erityisteemojen ympärille rakennettujen matkapakettien ohella erillisinä ostetut matkailupalvelut. Muuhun matkatoimistomyyntiin on sisällytetty myös ns. incoming-matkamyynti eli suomalaisten matkatoimistojen koostamat, Suomessa tai sen lähialueilla toteutettavat matkat, jotka on myyty suoraan tai toisen matkanjärjestäjän kautta ulkomaalaisille matkailijoille.

Muun matkatoimistomyynnin arvon arviointi on haasteellista johtuen lähinnä siitä, että suuret ulkomaalaisomisteiset online-matkatoimistot eivät ole enää fyysisesti läsnä Suomen-markkinoilla eivätkä SMALin sateenvarjon alla. Saatavilla olevien tietojen pohjalta arvio muun matkatoimistomyynnin euromääräisestä arvosta oli vuonna 2019 noin 593 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 4,8 prosentin verran.

Matkatoimistojen myymät kansainväliset ja kotimaan reittilennot

Matkatoimistoissa myytyjen kotimaan ja kansainvälisten IATA-lentolippujen bruttoarvo (sisältäen verot ja veronkaltaiset maksut mukaan lukien polttoainelisämaksut) oli vuonna 2019 noin 1 059 miljoonaa euroa. Pudotusta vuoteen 2018 tässä oli 8,3 prosenttia. Merkittävänä syynä pudotukseen on kansainvälisillä markkinoilla toimivien matkatoimistojen erilaiset liiketoimintamallit. IATA-lentolipun kumuloitunut keskihinta oli noin 375 euroa, missä oli kasvua edellisvuoteen noin 19 prosenttia.

Luottokorttimyynnin osuus (sisältäen yritysten matkatilit) kotimaan ja kansainvälisten IATA-lippujen myynnissä oli 61 prosenttia, missä kasvua edellisvuoteen oli peräti 5,1 prosenttia. Yhtenä syynä luottokorttimyynnin suhteelliseen kasvuun lienee viimeisten vuosien aikana tapahtuneet kymmenet lentoyhtiökonkurssit. Lentomatkustajalla ei ole vielä samanlaista taloudellista suojaa kuin mitä EU-tasolla on matkapaketin ostaneille matkustajille matkapakettilainsäädännön myötä rakennettu. Luottokorttimaksun koetaan tässä vaiheessa tuovan ainoan suojan lentolipusta maksettujen rahojen turvaksi.