Venäläisten yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä vähenivät 10 prosenttia vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana viime vuoteen verrattuna. Tämän vuoden kesäkuussa venäläisten yöpymisiä oli 6 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Yöpymisten lasku jatkuu loppuvuonna. Venäläisten Suomeen tuoma matkailutulo laskee vähintään 100 miljoonaa euroa. Myös kotimaisten yöpyjien määrä on laskenut.

Matkailu- ja ravintola-alan kotimainen palvelujen kysyntä on vähentynyt 3 prosenttia ensimmäisen puolen vuoden aikana. Tehdyt veronkorotukset, nopeasti kohonneet kustannukset ja kuluttajien kutistunut ostovoima vähentävät kotimaista palvelujen kysyntää ainakin tänä ja ensi vuonna.

Venäläisten matkailijoiden määrän vähentymiseen ovat vaikuttaneet Venäjän heikko taloustilanne, ruplan heikentyminen ja Ukrainan kriisi. Venäläiset säilyttivät kuitenkin ulkomaisten matkailijoiden ykkössijan yöpymisillä mitattuna kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät ensimmäisen kuuden kuukauden aikana yhteensä prosentin viime vuoteen verrattuna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

”Venäläisten matkailijoiden Suomeen jättämä matkailutulo laskee yli 100 miljoonaa euroa. Se on kaikki poissa kotimarkkinoilla toimivilta yrityksiltä, jotka ovat muutenkin vaikeassa tilanteessa kotimaisen kysynnän laskun takia”, ekonomisti Jouni Vihmo sanoo. 

Kotimarkkinoita on kuritettu tällä vaalikaudella yli viiden miljardin euron veronkorotuksilla. Sen lisäksi kunnat ovat korottaneet veroja, työllisyystilanne on heikentynyt sekä matkailu- ja ravintolapalveluiden hinnat ovat nousseet voimakkaan kustannuskehityksen vuoksi. Tämä on johtanut alan palveluiden kysynnän laskuun. Heikko tilanne jatkuu ainakin ensi vuoden loppuun asti.

”Toimialan palvelujen hintaa nostavia veroja on korotettu tällä vaalikaudella tuntuvasti. Kuluttajien ostovoima on supistunut ja jatkaa heikkenemistään. Veroja ei voida korottaa heikentämättä kotimarkkinoiden toiminta- ja työllistämisedellytyksiä. Hallituksen tulisi pikaisesti keventää kotimarkkinapalvelujen verotaakkaa työllisyyden edistämiseksi. Valtiovarainministeriön esittämistä sähkö- ja polttoaineverojen korottamisista on luovuttava”, varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi toteaa.

Liite: 
Venäläisten matkailijoiden yöpymis-, viisumipäätös- ja tax free -ostokset 01/2013-07/2014 (pdf): Liite tiedotteeseen 21082014