rsz_lahti_summer_paijanne_by_julia_kivela_high_res_dji_0233

Julia Kivela

Maakunnallinen matkailu- ja tapahtumastrategia työstettiin laajalla rintamalla yhteistyössä matkailuelinkeinon ja julkisen sektorin kanssa Päijät-Hämeessä vuonna 2016. Vuonna 2020 on jo ensimmäisen isomman päivityksen aika. Osin siksi, että tavoitteet on saavutettu ennätysajassa, mutta suurelta osin myös nopeasti muuttuvan maailman vuoksi. Matkailu on saavuttanut 2020-luvulle tultaessa asemansa yhtenä Päijät-Hämeen keskeisenä kasvualana ja kärkielinkeinona.

Päijät-Hämeessä matkailuvuosi 2019 oli monella mittarilla ennätyksellinen. Maakunnassa saavutettiin ensimmäisen kerran yli 630.000 majoitusvuorokautta, joista yli 100.000 kansainvälistä majoitusta. Vuoden 2020 alku on antanut muistutuksen siitä, että matkailualalla on tulevaisuudessa entistä paremmin varauduttava nopeisiinkin muutoksiin, vähälumisiin talviin sekä mahdollisiin globaaleihin epidemioihin.

– Matkailutrendeissä näkyy myös selkeänä ilmastonmuutoksen aiheuttama huoli. Päijät-Hämeen erinomaiset julkisen liikenteen yhteydet, sijainti lähellä kansainvälistä lentokenttää ja satamia sekä junayhteys Pietarista ovat edelleen suuria vastuullisen matkailun mahdollisuuksia. Lahden seudun vahvuuksia ovat tähänkin asti olleet puhdas luonto ja ainutlaatuiset liikuntamahdollisuudet. Ne kiinnostavat tiedostavia matkailijoita jatkossa entistä enemmän, toteaa strategiatyöhön ulkopuolista näkökulmaa tuova Jaana Myllyluoma FCG Oy:stä.

Matkailun suuralue Lakeland ja Salpausselkä Geopark kansainvälisesti kiinnostavia uusia avauksia

Vuonna 2016 laadittuun matkailustrategiaan valittiin kolme kärkiteemaa: Suomen kiinnostavin tapahtuma-alue, liikunta- ja urheilumatkailun ainutlaatuinen ekosysteemi ja hyvinvointimatkailu. Kärkiteemat ovat osoittautuneet toimiviksi. Kevään aikana strategiaa ei siis kirjoiteta uusiksi vaan tehdään yhteistyössä elinkeinotoimijoiden kanssa toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vaatimia päivityksiä.

– Vuonna 2016 valmistuneessa strategiassa asetetut kunnianhimoiset matkailijavolyymitavoitteet vuodelle 2025 saavutimme jo viime vuonna. Edellytykset nousta seuraavalle kasvun tasolle ovat erinomaiset. Suomen kansallinen matkailuorganisaatio Business Finland/Visit Finland ovat viemässä Suomea ja erityisesti Lakeland-suuraluetta vahvalla otteella maailmalle. Tämä tukee vahvasti myös meidän visioitamme. Myös urheilu- ja liikuntamatkailu ovat nousseet ensimmäisen kerran Visit Finlandin teemoihin, iloitsee Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman.

Päivitystarpeita strategiaan on tuonut myös Lahden asema sekä yliopistokaupunkina että vuoden 2021 ympäristöpääkaupunkina. Strategiassa huomioidaan myös seudulla toteutuvat suuret matkailuinvestoinnit, kuten hotelli- ja infrainvestoinnit, jotka merkitsevät mittavia volyymillisia tulevaisuuden matkailun kasvumahdollisuuksia.

Myös Salpausselkä UNESCO Global Geopark lisää ainutlaatuisen luontomme kansainvälistä tunnettuutta ja tuo lisää luontomatkailijoita maakuntaamme.

Matkailutoimiala valmistautuu vahvasti seuraavalle EU-rahoituskaudelle

Strategiatyö käynnistyy maaliskuun alussa noin 600 matkailu- ja tapahtumatoimijalle lähetettävällä kyselyllä. Mukana ovat kaikki Lahden seutu – Lahti Region Oy:n rahoittajakuntien matkailusidonnaiset toimijat. Tämän jälkeen strategian päivitystyö etenee kevään aikana työpajoissa.

Ensimmäiset kyselyn tulokset ovat analysoitavissa maakunnan eri osaamista edustavan strategiatyöryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa maaliskuun puolivälin jälkeen. Työryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Laura Leppänen, joka odottaa strategiatyöltä nykytekemisten vahvuuksien, mutta myös kehittämisen kohteiden tunnistamista.

– Painopisteiden valinnalla saamme resurssit ohjattua vaikuttavasti. Laadukas tapahtumatuotanto alueella jatkuu uusin avauksin muun muassa KymiRingin toiminnan käynnistymisen myötä. Monien toimijoiden yhteistyössä on parasta ennakkoluuloton, uutta ideoiva keskustelu, jossa olemme Päijät-Hämeessä vahvoja, Leppänen toteaa.

Tärkeää on saada kokonaiskuva matkailun tilanteesta ennen seuraavaa EU-rahoituskautta, joka käynnistyy vuonna 2021. Kokonaiskuvan tulee olla kaikille alan toimijoille ja sidosryhmille mahdollisimman kirkas, jotta matkailutulot erityisesti kansainvälisiltä markkinoilta sekä alan työllistävät vaikutukset saadaan maksimoitua maakunnan elinvoiman hyväksi. Strategia antaa pohjan myös kuntakohtaisille matkailustrategioille.

Työn tulokset esitellään kesäkuussa järjestettävässä maakunnallisessa matkailuparlamentissa. Käytännön toimiin ryhdytään välittömästi.

Maakunnallisen matkailun strategiatyöryhmän kokonpanosta: Lahden seutu – Lahti Region Oy:n rahoittajakunnat ovat nimenneet kukin edustajansa maakunnalliseen strategiatyöryhmään. Strategiatyöryhmään kuuluvat myös Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n, Päijät-Hämeen liiton ja Lahden seutu – Lahti Region Oy:n hallituksen jäsenet. Myös kuntien kuntayhteyshenkilöt, elinkeinopäälliköt, yrittäjäjärjestöjen sekä Hämeen Kauppakamarin edustajat sekä median edustaja tullaan kutsumaan työpajoihin. Maakunnallisen matkailu- ja tapahtumastrategiatyön uudistamisesta vastaa Lahden seutu – Lahti Region Oy.

Tahtoa ja tekemistä! Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumastrategia 2025

Päijät-Hämeen maakunnallinen matkailu- ja tapahtumastrategiatyö toteutetaan osana TUOTTEISTUKSESTA TULOKSEEN 2.0 – Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumasidonnaisten yritysten kansainvälistymisohjelma -hanketta (hankeaika 1.4.2019-31.3.2021)