Pohjois-Karjala tarjoaa luonnonkauniina ja harvaanasuttuna ympäristönä hyvät edellytykset matkailijoille hiljaisuuden kokemiseen. Hiljaisuus ei tarkoita täydellistä äänettömyyttä, vaan mahdollisuutta hiljentymiseen – yksin tai ryhmässä.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on myöntänyt rahoituksen kaksivuotiselle hankkeelle ”Hiljaisuus ja kuuntelu matkailuosaamisen resursseina Pohjois-Karjalassa”.

Hanke tarttuu “modernin erämaan” kiehtovaan ajatukseen ja jo aiemmin Pohjois-Karjalassa käyttöön otettuun iskulauseeseen. Hankkeessa tarkennetaan strategiakirjausta ja kiinnitetään hiljaisuus, äänimaisema ja aktiivinen kuuntelu tiiviisti uusiin matkailutoiminnan käytäntöihin ja muunnetaan niitä konkreettisiksi matkailutyökaluiksi.

Hankkeen hiljaisuusmatkailu -verkostossa on tällä hetkellä mukana parikymmentä yritystä Ilomantsin, Joensuun, Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon alueelta. Hanke kehittää matkailuyrittäjien ja paikallisten yhteisöjen omista lähtökohdista konkreettisia palveluja, joissa hiljaisuus on luonteva osa yritysverkoston elämyspalveluita. Moni yrittäjistä on jo hankkeen vuoden kestäneen valmistelutyön aikana sitoutunut toimintaan ja löytänyt uusia suuntia hiljaisuuden sisältöjen kehittämiseen. Konkreettisia palvelun välineitä teroitetaan asiantuntijoiden ohjaamissa työpajoissa tulevan kahden vuoden aikana.

Hankkeessa hyödynnetään Itä-Suomen yliopistoon keskittynyttä äänimaisema-alan asiantuntemusta. Toteuttajilla on takanaan pitkäaikainen kulttuurin ja äänimaisematutkimuksen ja ympäristön akustisten elementtien kuuntelun kokemus. Vastuullisena johtajana toimii äänimaisema-alan asiantuntija Helmi Järviluoma-Mäkelä ja projektipäällikkönä hankkeen suunnittelija Noora Vikman, joka on jo kauan ollut kiinnostunut erityisesti hiljaisen ympäristön ilmiöistä ja mahdollisuuksista.

Hankkeen tavoitteena on saattaa luonto- ja kulttuurimatkailun edistäminen Pohjois-Karjalassa hyvään alkuun ja tältä osin kasvattaa alueen vetovoimaa. Tavoitteena on kehittää ja uudistaa palveluyrittämisen sisältöjä alueen aineettomia palveluja ja elinkeinoja tukemalla. Hiljaisuutta ja ääniympäristöjen kokemista ei voi antaa valmiina tai myydä. Sen sijaan voidaan tarjota palveluita ja aikaa erityislaatuisissa hiljaisissa ympäristöissä. Näin hanke ja Pohjois-Karjala voivat ensimmäisten joukossa vastata osaltaan “hitaan matkailun” (slow tourism) ja ekomatkailun nouseviin trendeihin.