Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Thu
3
Oct '13

Kotimaanmatkat ja päivämatkat ulkomaille suomalaisten suosiossa touko-elokuussa 2013

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suomalaiset matkustivat kesäkuukausina 2013 innokkaasti kotimaan kohteisiin. Maksullisen majoituksen sisältäneitä matkoja tehtiin 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lappiin suuntautuneet maksullisen majoituksen matkat lisääntyivät touko-elokuussa 44 prosenttia. Kaikkien ulkomaan vapaa-ajanmatkojen määrä laski 2 prosenttia edellisvuodesta, mutta päivämatkojen määrä nousi 42 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Suomalaisten vapaa-ajanmatkat, kumulatiivinen kertymä kuukausittain 2010–2013*

smat_2013_14_2013-10-03_tie_001_fi_001

 

Vuoden 2013 toisella kolmanneksella 15–84-vuotiaat suomalaiset tekivät yli 16 miljoonaa matkaa, kun mukaan lasketaan kaikki kotimaan ja ulkomaan vapaa-ajanmatkat sekä työ- ja kokousmatkat. Yöpymisen sisältäneiden matkojen lisäksi matkamäärässä ovat mukana myös ulkomaan päivämatkat.

Kotimaassa yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja tehtiin touko-elokuussa noin 11,5 miljoonaa. Näistä oli ilmaismajoitusmatkoja 8,5 miljoonaa. Matkoja, joiden aikana yövyttiin maksullisessa majoituksessa, tehtiin 3 miljoonaa ja suosituimmat matkakohteet sijaitsivat Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Lapissa. Maksullisen majoituksen sisältäneitä matkoja tehtiin 3 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden touko-elokuussa.

Lapissa jo toukokuussa alkanut lämmin kesä sai suomalaiset nauttimaan yöttömän yön kesästä ennätyksellisesti, sillä maksullisen majoituksen sisältäneiden matkojen määrä Lappiin lisääntyi 44 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Heinäkuu oli odotetusti kesäkuukausien suosituin matkustuskuukausi, sillä silloin tehtiin yli miljoona kotimaan matkaa, joiden aikana yövyttiin maksullisessa majoituksessa.

Ulkomaille tehtiin touko-elokuussa 3 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa, sisältäen yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat, risteilyt ja päivämatkat. Ulkomaan vapaa-ajanmatkoista yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä matkoja oli 2 310 000 ja risteilyjä, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, 378 000. Risteilyt suuntautuivat pääosin Ruotsiin ja Viroon. Päivämatkoja ulkomaille tehtiin touko-elokuussa 350 000, joka on 42 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Viron päiväristeilyjä näistä matkoista oli kaksi kolmesta eli 228 000.

Kesäkuukausina kohdemaassa yöpymisen sisältäneitä matkoja suuntautui naapurimaihimme Viroon 654 000 ja Ruotsiin 293 000. Etäämpänä Euroopassa suomalaisten kesäsuosikiksi nousivat Manner-Espanja ja Baleaarit, jonne matkoja tehtiin 25 prosenttia enemmän, Saksa, jonne matkoja tehtiin 62 prosenttia enemmän sekä Ranska, jonne matkoja tehtiin 31 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kreikan suosio suomalaisten keskuudessa laski viimevuoden huippulukemista.

Yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä matkoja tehtiin kokonaisuudessaan 6 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden touko-elokuussa. Heinäkuu oli myös ulkomaille matkustettaessa suosituin kuukausi, sillä silloin tehtiin 775 000 ulkomaan matkaa, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa.

Vapaa-ajanmatkojen lisäksi kotimaassa tehtiin 1,1 miljoonaa työ- ja kokousmatkaa. Ulkomaille suuntautui 0,5 miljoonaa työ- ja kokousmatkaa (ml. kohdemaassa yöpymisen sisältäneet matkat, risteilyt ja päivämatkat). Kotimaan työmatkat lisääntyivät 7 prosenttia, mutta ulkomaan työmatkat vähenivät 14 prosenttia viime vuodesta.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa yhteensä 5 650 iältään 15–84-vuotiasta suomalaista. Vuoteen 2011 saakka tiedot kerättiin 15–74-vuotiailta.

Huomautuksia liitetaulukoihin

Vuodesta 2012 lähtien luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien lukujen kanssa tiedonkeruumenetelmän muutoksen vuoksi.

[..] Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarmaa esitettäväksi
[  ] Tutkimuksessa ei ollut yhtään havaintoa
*    ennakkotieto

Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Comments Off on Kotimaanmatkat ja päivämatkat ulkomaille suomalaisten suosiossa touko-elokuussa 2013