Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Wed
3
Jul '13

Uusi opas antaa eväät parempaan leirintäturvallisuuteen

Kesän matkailukauden ollessa kuumimmillaan on tarpeen kiinnittää huomiota myös leirintäalueiden turvallisuuteen. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja SF-Caravan ovat tehneet Leirintäalueen turvallisuusoppaan, jossa käydään läpi uusimmat leirintäalueiden turvallisuutta koskevat muutokset. Esimerkiksi turvavälit ohjeistetaan pitämään vähintään neljässä metrissä. Oppaasta löytyy turvallisuustietoa niin leirintäalueen ylläpitäjille kuin matkailijoillekin.

Leirintäalueen turvallisuusoppaan tavoitteena on leirintäturvallisuuden parantaminen ja yhdenmukaistaminen. Turvallisuuden parantuminen on kaikkien yhteinen etu. Oppaassa on leirintäalueen käyttäjiä ja pitäjiä koskevien määräysten ja säädösten täydentävää tulkintaa ja ohjeet on laadittu erityisesti leiriytyjien turvallisuutta ajatellen. Oppaassa esitellään uusimmat leirintäalueen turvallisuutta koskevat muutokset, jotka tulee hoitaa vuoden 2014 loppuun mennessä.

Yksi näistä muutoksista koskee ajoneuvojen turvavälejä. Koska matkailuajoneuvojen ja muiden ajoneuvojen palokuormat ovat kasvaneet, on turvallisuusvälejäkin koskevia ohjeita tarkistettu. Turvavälin tulee olla vähintään 4 metriä matkailuajoneuvojen, muiden ajoneuvojen sekä erilaisten rakenteiden, kuten etutelttojen ja -katosten, välillä. Neljän metrin turvaväli ei kuitenkaan täysin takaa viereisten ajoneuvojen säästymistä vaurioilta. Riskitön turvaväli olisi noin kahdeksan metriä. Riittävä turvaväli on yksi tärkeimmistä turvallisuustekijöistä.

Käsisammuttimia pitää olla helposti saatavilla

Alkusammutuskaluston saatavuuteen on myös tullut muutoksia. Matkailuajoneuvojen pakollisten käsisammuttimien lisäksi tulee käsisammuttimia olla leirintäalueella asiakkaiden käytettävissä ja helposti saatavissa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on vastannut oppaan paloturvallisuusasioista ja muiden leirintäalueita koskevien asioiden asiantuntijana on toiminut SF-Caravan ry. Leirintäalueen turvallisuusopas antaa leirintäalueiden pitäjille puitteet turvallisen alueen tekemiselle. Myös matkailijat saavat tietoa turvallisuuteen liittyvistä toimintatavoista ja varusteista.

Leirintäalueen turvallisuusopas on syntynyt olemassa olevasta tarpeesta. Selkeälle perusteokselle, joka sisältää leirintäalueita koskevat keskeiset turvallisuusmääräykset ja ohjeet, on ollut kysyntää niin leirintäalueyrittäjien, turvallisuusasioita käsittelevien viranomaisten kuin leirintämatkailun harrastajienkin keskuudessa. Oppaassa on pyritty käsittelemään leirintäalueiden turvallisuutta mahdollisimman kattavasti.

Comments Off on Uusi opas antaa eväät parempaan leirintäturvallisuuteen