Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Thu
3
May '18

Matkatoimistot myönteisiä ajatukselle koulujen kesälomien siirrosta – Loma-ajan muutoksen yhteiskuntavaikutukset selvitettävä

summer-day-1362416318qCN

Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät suhtautuvat pääosin myönteisesti matkailualalla pitkään keskustelussa olleeseen ajatukseen koulujen kesälomien siirrosta parilla viikolla eteenpäin. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) matkailuelinkeinon keskuudessa tekemä tuore selvitys osoittaa, että suurin osa tutkimukseen osallistuneista matkailuammattilaisista katsoo koulujen kesälomien siirron hyödyttävän suomalaista matkailuelinkeinoa. Selvitettävää kuitenkin vielä on muun muassa sen suhteen, miten kesälomien siirto vaikuttaisi kouluvuoden muihin loma-aikoihin ja toisaalta esimerkiksi matkailuyritysten vakituisen henkilökunnan lomien järjestämiseen.

Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL) jäsenyritykset myyvät kotimaan- ja ulkomaanmatkoja, ja lisäksi osa yrityksistä tuo Suomeen ulkomaalaisia matkailijoita. Vaikka matkatoimistoissa kesälomien siirtoon suhtaudutaan pääosin myönteisesti, tarkastellaan asiaan kuitenkin myös laajempana yhteiskunnallisena asiana.

  • Suomalaisten perinteiseksi kesälomakuukaudeksi on aikojen kuluessa muodostunut heinäkuu. Vaikka tämä ei ole enää samanlainen ehdoton sääntö kuin aiemmin, toisi peruskoulujen ja lukioiden lomien siirto todennäköisesti muutoksen suomalaisten työpaikkojen lomakulttuuriin ja sitä kautta myös elinkeinoelämän rakenteisiin, pohdiskelee Suomen matkatoimistoalan liiton SMALin puheenjohtaja Kirsi-Marja Salonen.

Liikematkustuksen näkökulmasta suomalaisten kesälomien painottuminen jatkossa elokuulle toisi suomalaiset samaan sykliin muun Euroopan työ- ja loma-aikojen kanssa. Tämä helpottaisi erityisesti kansainvälisessä työympäristössä työskenteleviä – samoin kuin heidän perheidensä lomasuunnittelua. Lisäksi on muistettava, että kesäkuu on jo nykyisellään vilkasta aikaa työperäisessä matkustamisessa. Lomien painottuminen loppukesään jatkaisi myös työhön ja vapaa-aikaan liittyvien ryhmämatkojen sesonkia pitkälle kesäkuuta.

  • Kevät ja alkukesä ovat ryhmämatka- ja tapahtumamyynnin kulta-aikaa. Kesälomien alkamisen siirto juhannusviikolle pidentäisi ryhmämatkojen sesonkia touko- ja kesäkuulle, ja se edistäisi myös kansainvälistä kongressimatkustusta Suomeen, uskoo SMALin matkatoimistoryhmän puheenjohtaja Lasse Kauppi.

Kun matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien asiakkaina ovat niin lomalle kuin työmatkalle suuntaavat suomalaiset, on luonnollista, että yksittäisiä matkapalveluita tai useista matkailupalveluista muodostuvia matkapaketteja myyvät alan yritykset katsovat matkustukseen liittyviä ilmiöitä usein matkustajan näkökulmasta. Kesälomien siirtoa koskevassa keskustelussa esiin nousseet vaikutukset näyttävät myönteisiltä myös matkustajien näkökulmasta. Samalle ajalle muun Euroopan kanssa sijoittuvat lomat saattavat muuttaa tilannetta esimerkiksi matkailupalvelujen saatavuuden ja hinnoittelun osalta.

  • Kesälomien painottuminen loppukesään tekisi elokuusta tasavertaisen kesäkuukauden kesä- ja heinäkuuhun verrattuna. Monille matkailuyritykselle, myös matkatoimistoille ja matkanjärjestäjille, elokuu toisi todennäköisesti myynnin kasvua. Se voisi paikoin kuitenkin tuoda mukanaan haasteita matkailupalvelujen saatavuuden suhteen niin meillä kotimaassa kuin ulkomaan suosituissa lomakohteissa, arvioi puolestaan SMALin toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Vaikka matkatoimistoala näkee koulujen kesälomien siirrossa paljon hyviä elementtejä, katsotaan alalla, että siirron vaikutuksia esimerkiksi matkailupalvelujen kysyntään koulujen muina loma-aikoina tulisi myös arvioida. TEMin teettämä selvitys on kuitenkin aimo harppaus eteenpäin pitkään matkailutoimialan yrityksiä puhuttaneessa asiassa.

Comments Off on Matkatoimistot myönteisiä ajatukselle koulujen kesälomien siirrosta – Loma-ajan muutoksen yhteiskuntavaikutukset selvitettävä