Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Thu
26
Apr '18

Matkojen kuluttajansuoja muuttuu kesällä 2018

pexels-photo-335393

Laki matkapalveluyhdistelmistä korvaa vanhan valmismatkalain 1.7.2018 alkaen. Uusi laki on soveltamisalaltaan vanhaa laajempi, lisäksi muutoksia tulee esimerkiksi peruuttamisoikeuteen ja vahingonkorvauksen saamiseen. Valmismatkojen sijaan aletaan puhua matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä. Pelkät lennot eivät edelleenkään kuulu uuden lainsäädännön piiriin, eikä niiden ostajalla ole yhtä kattavaa kuluttajansuojaa matkapaketteihin verrattuna. 

Kuluttajien kannalta lainmuutokset vaikuttavat 1.7.2018 jälkeen varattaviin matkoihin. Vanha lainsäädäntö kulkee uuden rinnalla melko pitkään, sillä esimerkiksi keväällä 2018 varattuun matkaan, joka toteutuu talvella 2019, sovelletaan vielä vanhaa valmismatkalakia.

Uusi laki huomioi paremmin matkapalvelujen verkko-ostamisen

Uusi laki turvaa matkapaketin ostajaa. Matkapaketti voidaan varata ja ostaa niin matkatoimiston kivijalkamyymälästä kuin verkosta erilaisilta palveluntarjoajilta. 

Matkapaketti on vähintään kahden erilaisen yhteishintaan ostetun matkapalvelun yhdistelmä. Matkapalveluita ovat lento tai muu kuljetus, majoitus, autonvuokra tai muu lisäpalvelu, esimerkiksi retki. Matkapaketin muodostavat esimerkiksi yhdellä kertaa ostetut lennot ja hotellimajoitus, samoin vaikkapa laivamatkan ja autonvuokrauksen varaaminen yhdellä kertaa. 

Matkapaketti muodostuu myös esimerkiksi sellaisista vähintään kahden eri matkapalvelun yhdistelmistä, jotka matkustaja itse kokoaa yhden verkkosivuston kautta tekemällä erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa, jos palveluista veloitetaan yhteishinta. Matkapaketin ei näin ollen tarvitse olla etukäteen järjestetty.

Lain soveltamisalaan tulevat uutena niin sanotut yhdistetyt matkajärjestelyt, joissa elinkeinonharjoittaja eli esimerkiksi matkatoimisto avustaa kuluttajaa tekemään erillisiä sopimuksia muiden matkapalveluntarjoajien kanssa. Tällöin kuluttaja ei valitse kaikkia matkapalveluja ennen kuin sitoutuu maksamaan ne, vaan valittuaan yhden palvelun sitoutuu maksamaan sen ja vasta tämän jälkeen ryhtyy valitsemaan toista palvelua esimerkiksi sivustolla olevan linkin kautta. Sopimus toisen elinkeinonharjoittajan kanssa tehdään viimeistään 24 tuntia ensimmäisen matkapalvelun varauksen vahvistamisen jälkeen.

Uusi laki velvoittaa matkanjärjestäjät antamaan kuluttajalle kattavat ennakkotiedot ennen matkaa ja laatimaan matkapakettisopimukset selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä. Laissa on myös yksityiskohtaiset säännökset matkapakettisopimuksessa ja sopimusvahvistuksessa mainittavista seikoista.

Kuten nykyisinkin, alle 24 tuntia kestävät matkat, jotka eivät sisällä yöpymistä, jäävät lain soveltamisalan ulkopuolelle, samoin matkat, joita markkinoidaan rajoitetulle ryhmälle satunnaisesti ja ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät uuden lain mukaan myös liikematkapalvelut.

Peruutusoikeus laajenee, mutta peruutuskulut voivat kasvaa

Kuluttajalle tulee uuden lain myötä laajempi peruutusoikeus. Kuluttajalla on milloin tahansa ennen matkan alkamista oikeus peruuttaa matkapakettisopimus ilman erityistä syytä. 

Peruuttamistapauksissa matkanjärjestäjä saa kuitenkin periä kuluttajalta asianmukaisen peruuttamismaksun, joka tulee maksaa myös niissä tapauksissa, kun kuluttajalla on perusteltu syy peruuttaa matka esimerkiksi oman tai lähiomaisen vakavan sairauden tai tapaturman vuoksi. Aiemmin näissä tilanteissa on joutunut maksamaan yleensä vain toimistomaksun. Uuden lain perusteella kuluttaja voi siis joutua maksamaan matkanjärjestäjälle nykyistä suuremman peruutusmaksun. Peruutusturvan kannalta matkavakuutus on jatkossa siten entistä tärkeämpi kuluttajalle.

Matkustajalla on, kuten ennenkin, oikeus peruuttaa matka ilman peruutusmaksua, jos matkakohteessa tapahtuu jotain poikkeuksellista, kuten esimerkiksi luonnonkatastrofi, joka vaikuttaa merkittävästi matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla. Ulkoministeriön antamat matkustussuositukset linjaavat tätä osaltaan – usein on katsottu, että ulkoministeriön suositus välttää matkustamista tiettyyn maahan on kuluttajalle riittävä peruste perua matka ilman peruutusmaksua. Eri tyyppisten poikkeustilanteiden kohdalla on hyvä seurata paitsi ulkoministeriön ja Suomen edustustojen, myös oman matkanjärjestäjän ja kuluttajaviranomaisen ohjeita.

Mahdollisuus hakea vahingonkorvausta pilalle menneestä lomasta

Nykylainsäädännön mukaan kuluttajalla on oikeus hinnan alennukseen ja vahingonkorvaukseen, jos matka ei vastaa sovittua. Tämä oikeus säilyy myös uudessa matkapakettilaissa. Havaituista puutteista tulee valittaa matkanjärjestäjälle tai vaikkapa hotellille jo paikan päällä, esimerkiksi jos hotellihuone ei vastaa sovittua. Näin kuluttaja ei menetä oikeuttaan hyvitykseen. 

Jos kuluttaja ei pääse kotimaisen matkanjärjestäjän tai matkatoimiston kanssa yksimielisyyteen hyvityksestä, hän voi pyytää toimintaohjeita kuluttajaneuvonnasta. Toisessa EU-maassa sijaistevan yrityksen kohdalla kuluttaja saa neuvoja Euroopan kuluttajakeskukselta. 

Uuden lain myötä kuluttajille tulee mahdollisuus hakea korvausta myös ”lomanautinnon menetyksestä”, jos matkassa on ollut merkittävä virhe. Tällaista mielipahakorvausta ei ole ennen ollut mahdollista hakea. Kyse voi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa hotellin buffetruokailusta saa salmonellan, ja valtaosa lomasta kuluu hotellihuoneessa sairastaessa. Korvausta hakevan kuluttajan on todennettava hänelle aiheutunut vahinko ja sen määrä. 

Matkapaketin ostajalla on turvaa konkurssien varalta

Kotimaisilla matkapalvelujen tarjoajilla on pääosin velvollisuus asettaa maksukyvyttömyytensä varalle vakuus Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (KKV), mikä turvaa kuluttajan rahoja, jos matkanjärjestäjä ei maksukyvyttömyytensä takia pysty toteuttamaan sovittuja matkapalveluja. Kuluttaja voi tällöin hakea saataviaan Kilpailu- ja kuluttajavirastoon asetetusta vakuudesta.

Vakuuksia säätelevä laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista uudistuu yhtä aikaa matkapakettilain kanssa 1.7.2018 alkaen ja sen piiriin tulee aiempaa laajempi joukko matkailualan toimijoita. KKV jakaa näistä muutoksista tietoa matkailualan toimijoille yhdessä aluehallintoviranomaisten kanssa kevään 2018 aikana. 

KKV:n verkkosivujen kautta löytyy Matkapakettiapuri, joka auttaa matkailualan yrittäjiä tarkistamaan, muodostuuko heidän tarjoamistaan matkapalveluista matkapaketti tai yhdistetty matkajärjestely ja mitä velvollisuuksia siitä seuraa.

Tietoa kuluttajille: 
Matkapaketit ja kuluttajansuoja. Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivut.
KKV:n Matka2018-messujen esitys. Kilpailu- ja kuluttajaviraston Slideshare.

Comments Off on Matkojen kuluttajansuoja muuttuu kesällä 2018