Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Fri
16
Feb '18

Matkailu Tahkolle jatkoi kasvua vuonna 2017 – Kuopiossa pientä vähenemistä

kuopion-ja-tahkon-vuosittaisen-majoituksen-muutos

Kuopion ja Tahkon vuosittaisen majoituksen muutos.

Vuosi 2017 oli jo kolmas voimakas kasvuvuosi peräkkäin Tahkolla. Kasvua tuli sekä kotimaisissa että ulkomaisissa matkailijoissa. Kuopiossa rekisteröityjen yöpymisten määrä väheni niukasti, mutta kahta hotellia vähemmän kapasiteetin takia käyttöaste kasvoi.

Tahkon kasvu on vahvaa

Edelliseen vuoteen 2016 verrattuna Kuopion ns. kantakaupungin (Kuopion matkailu ilman Tahkon osuutta) rekisteröidyt majoitusvuorokaudet vähenivät -1,7 %. Samaan aikaan kuitenkin käyttöaste kasvoi +3,6 %. Tämä johtuu siitä, että viime vuonna rekisteröityjen huoneiden määrä Kuopiossa tippui lähes sadalla huoneella (1637 huonetta vuonna 2016 ja 1543 huonetta vuonna 2017).

”Kuopiossa myynnissä ollut majoituskapasiteetti väheni -9,5% vuodelle 2017 edellisestä vuodesta, mutta majoitusvuokausien määrä tippui vain -1,7%.  Näin ollen Kuopion majoitusyrityksillä oli kasvuvuosi huolimatta ankeiden kelien kesästä”, kertoo Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n toimitusjohtaja Wille Markkanen.

Tahkolla puolestaan kirjattiin suuri +7,5 % kasvu rekisteröidyissä majoitusvuorokausissa. Kasvua tuli sekä kotimaisissa (+7,1 %) että ulkomaisissa matkailijoissa (+10,5 %). Venäläisten yöpymisten määrä kasvoi Tahkolla 10 %.

”Tahkon kasvu jakaantui pitkin vuotta talven alkuun, kesäloma-ajalle sekä syksylle. Suurin yksittäisen kuukauden kasvu tuli kesäkuulta, jolloin esimerkiksi Tahko Juhannus -tapahtuma on kasvattanut suosiotaan selkeästi. Syysloman suosion lisääntyminen ja jopa Tahkon portaiden vetovoima näkyvät syyskuukausien kasvuna”,summaa Markkanen Tahkon vuotta.

Tahkon oikaistu majoitustilasto vuodelle 2017

Jokavuotisen perinteen mukaisesti teimme tarkennetun arvion Tahkon todellisesta majoitusmäärästä. Syynä tähän arvioon on se, että Tilastokeskus rekisteröi lakisääteisesti vain yli 20 petipaikan majoitusliikkeet. Tahkolla jää suurin osa majoittumisista tilastojen ulkopuolelle, koska merkittävä osa majoituskapasiteetista on yksityisomistuksessa olevia mökkejä. Mökkien välitysmyyntiä tekee esimerkiksi TAHKOcom, ja vaikka TAHKOcom on alueen suurin majoitusmyyjä, ei myydyt mökkiyöpymiset kuitenkaan rekisteröidy tilastokeskukselle, koska TAHKOcom ei omista välittämiään mökkejä.

Rekisteröitymättömän majoituksen määrä selvitettiin keväällä 2015 valmistuneessa ”Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013”.  Selvityksessä tutkittiin rekisteröitymättömän majoituksen määrää Tahkolla ja tällöin havaittiin majoituksen määrän olevan 4,3 kertaa rekistereissä näkyvää suurempi. Selvityksen teki Pohjois-Savon liiton toimeksiannosta Hilkka Lassila Savonia AMK:sta. Vuonna 2017 majoitusvuorokausia rekisteröitiin Tahkolla 123 983 kpl. Kertomalla tämä luku Pohjois-Savon liiton selvityksen perusteella saadulla kertoimella, havaitaan että Tahkolla tuli kaupallisia majoituksia 533 127 kpl. Käytännössä siis Tahko sai yli puoli miljoonaa ostettua majoitusyöpymistä. Tahkon kohdalla ei pidä unohtaa myöskään yksityisten mökkien omistajien omia käyntejä. Näitä tulee vuodessa noin 250 000 kpl, eli yhdessä muiden sekalaisten majoittujien myötä Tahkon kokonaismajoitusvuorokausien määrä on itse asiassa lähes 800 000 kpl.

Lähteet

Comments Off on Matkailu Tahkolle jatkoi kasvua vuonna 2017 – Kuopiossa pientä vähenemistä