Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Tue
17
Jan '17

Tjäreborg: Talouden kasvu näkyy kesän lomasuunnitelmissa

Mom Tri's Boathouse

Kuvaaja: Christer Engström

Kesälomamatkaa ulkomaille suunnittelee 88 % Tjäreborgin asiakaskyselyyn vastanneista suomalaisesta. Määrä on sama kuin viime vuonna. Kesälomamatkoihin tullaan käyttämään kuitenkin enemmän rahaa kuin aiemmin, sillä peräti 18 % asiakaskyselyyn vastanneesta kertoo käyttävänsä ulkomaan lomamatkaan enemmän rahaa kuin viime vuonna. Tämä selviää Tjäreborgin joulu-tammikuun vaihteessa teettämästä asiakaskyselystä*, johon vastasi 3 166 henkilöä.

Talouden kasvu näkyy kuluttajien kesälomasuunnitelmissa, kun tarkastellaan ulkomaille suuntautuvaan kesälomamatkaan käytettävän rahan määrää. Tjäreborgin kyselyyn vastanneista jopa 18 % kertoo käyttävänsä kesälomamatkaan enemmän rahaa kuin viime vuonna. Saman verran rahaa kuin viime vuonna kertoo käyttävänsä 53 % vastaajista ja vähemmän kuin viime vuonna 8 % vastaajista.

Kaikissa Pohjoismaissa käytetään kesälomamatkaan enemmän rahaa kuin viime vuonna
Tjäreborg ja sen pohjoismaiset sisaryhtiöt Ving ja Spies suorittivat Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa samansisältöisen asiakaskyselyn* joulu-tammikuun vaihteessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 41 000 henkilöä. Suomalaisten tapaan myös ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset käyttävät ensi kesän lomamatkaan enemmän rahaa kuin viime vuonna. Ruotsalaisista vastaajista jopa 22 % kertoo käyttävänsä lomamatkaan enemmän rahaa. Tanskassa ja Norjassa luku oli 19 %. Vähemmän rahaa kuin viime vuonna kertoo käyttävänsä 8 % vastaajista ja luku on sama kaikkien Pohjoismaiden osalta. Noin 18 % vastaajista kaikissa maissa ei osannut vielä kertoa, kuinka paljon he tulevat käyttämään rahaa kesälomamatkaansa.

Kaikissa Pohjoismaissa ollaan valmiita karsimaan muita hankintoja lomamatkan toteuttamiseksi. Eri Pohjoismaiden välillä ei ole suuria eroja ja noin 70 % kaikista vastaajista on valmis luopumaan muista hankinnoista. Suomessa 22 % kyselyyn vastanneista olisi valmis rahoittamaan lomamatkan osittain luotolla. Ruotsissa ja Norjassa vastaava luku on 14 % ja Tanskassa ainoastaan 6 %.

Lomatunnelmia jaetaan ahkerasti sosiaalisessa mediassa – WhatsAppin käytössä suuret erot Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä
Vastausten perusteella Facebook on kaikissa Pohjoismaissa suosituin media jakaa lomatunnelmia loman aikana ja reilu puolet kyselyyn vastanneista kertoo käyttävänsä Facebookia lomalla. Suurin ero suomalaisten ja muiden pohjoismaalaisten välillä on WhatsAppin käytössä. Suomalaisista kyselyyn vastanneista peräti 45 % kertoo jakavansa lomatunnelmat WhatsAppin kautta kun taas Tanskassa luku on 2 %, Norjassa 4 % ja Ruotsissa 11 %. Snapchat on selvästi suosituin Norjassa, missä 34 % kertoo käyttävänsä sitä lomatunnelmien jakamiseen. Luvut muissa maissa ovat: Suomi 3 %, Tanska 8 % ja Ruotsi 9 %. Instagramin käyttö on selvästi lisääntynyt viime vuodesta kaikissa Pohjoismaissa, eniten kasvua on Ruotsissa, jossa Instagramia käyttää 37 % vastanneista (viime vuonna 28 %). Suomalaisista vastaajista 17 % käyttää Instagramia (viime vuonna 12 %). Neljännes vastaajista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ei käytä ollenkaan sosiaalista mediaa loman aikana. Tanskalaisista vastaajista 41 % kertoo, että ei käytä ollenkaan sosiaalista mediaa loman aikana lomatunnelmien jakamiseen.

Kreikka, Kroatia, Espanja, Turkki ja Kypros – suomalaisten suosituimmat rantalomakohteet
Lähes kolmasosa Suomessa kyselyyn vastanneesta kertoo Kreikan olevan ensi kesän kiinnostavin lomakohde. Kiinnostus Kroatiaa kohtaan on noussut eniten viime kesästä ja neljäsosa vastaajista nimeää sen kesän kiinnostavimmaksi kohteeksi. Espanja on kolmannella sijalla ja siellä kiinnostavimmiksi kohteiksi nousevat Mallorca ja Costa del Sol. Turkki ja Kypros jakavat neljännen sijan kesän kiinnostavimpana lomakohteena.

Kysely suoritettiin joulu-tammikuun vaihteessa kaikissa Pohjoismaissa Tjäreborgin ja sen sisaryhtiöiden Vingin ja Spiesin asiakaspaneeliin ilmoittautuneille henkilöille. Ruotsissa kyselyyn vastasi 16 566 henkilöä, Tanskassa 13 340 henkilöä ja Norjassa 8 009 henkilöä. Suomessa kyselyyn vastasi 3 166 henkilöä. Asiakaspaneeli koostuu matkailusta kiinnostuneista henkilöistä ilman että on välttämättä matkustanut ko. matkanjärjestäjällä.

Comments Off on Tjäreborg: Talouden kasvu näkyy kesän lomasuunnitelmissa