Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Wed
14
Dec '16

Thomas Cook -konserni tiukentaa vaatimuksiaan eläinnähtävyyksiä tarjoaville toimijoille

logo_vert_thomas_cook

ABTAn Global Welfare Guidance for Animals in Tourism eli eläinten hyvinvoinnin ohjeistus luotiin vuonna 2008. Ohjeistuksen toimintaohjeet ja suuntalinjat tarkastettiin vuonna 2013 ja tänä päivänä nämä suuntalinjat ovat matkailualan laajin eläinten hyvinvointiin liittyvä ohjeistus. ABTAn suuntalinjat on tehty yhdessä matkailuteollisuuden, mm. Tjäreborgin emoyhtiön Thomas Cookin, kanssa ja suuntalinjojen luomisesta lähtien olemme työskennelleet tiedon levittämiseksi palvelujen toimittajille sekä yhteistyökumppaneillemme.

Thomas Cook -konserni ottaa käyttöön 1.1.2017 alkaen uudet tiukemmat toimintalinjat, joihin kuuluu enemmän tarkastuskäyntejä ja seurantaa niissä retkikohteissa, joissa tapaa eläimiä. Retkikohteiden tuottajilta vaaditaan myös ABTAn toimintaohjeiden noudattamista.

Global Spirit -järjestö on suorittanut kevään 2016 aikana tarkastuksia konsernimme suurimmissa eläinnähtävyyksiä tarjoavissa retkikohteissa. Tarkastuksien seurauksena todettiin, että kaikki alihankkijat eivät toimineet asetettujen suuntalinjojen mukaisesti. Tästä johtuen on konsernimme korkein johto päättänyt tiukentaa toimintatapoja ja ne koskevat nyt kaikkia niitä retkiä, joilla tapaa eläimiä. Global Spirit suorittaa uusia tarkastuksia ja ne palvelun tarjoajat, jotka eivät toimi suuntalinjojen mukaisesti, poistetaan ohjelmistosta.

Thomas Cook -konserni on ensimmäinen toimija matkailualalla, jolla on uusi, tiukempi linja. Turismilla on iso rooli eläinten elinolojen parantamisessa ja uudella toimintalinjalla haluamme varmistaa eläimille paremmat elinolosuhteet.

Toimintalinjat on laadittu yhdessä alan eksperttien, Global Spirit- ja Born Free -järjestöjen, kanssa.

Toimintalinjamme on seuraavanlainen:

  • 1. tammikuuta 2017 alkaen Global Spirit tulee suorittamaan kattavat tarkastukset niissä retkikohteissamme, joissa tapaa eläimiä. Tarkastuksissa noudatetaan niitä toimintaohjeita ja suuntalinjoja, jotka on määritelty ”Global Welfare Guidance for Animals in Tourism” -ohjeistuksessa.
  • Tarkastuskäynnit tehdään etukäteen ilmoittamatta ja jokaisen palvelun tarjoajan on pystyttävä esittämään Global Spiritille pyydetty materiaali. Mikäli näin ei tapahdu, poistetaan retki välittömästi ohjelmistostamme.
  • Jos tarkastus osoittaa, että palvelun tarjoaja ei pysty selviytymään kaikista asetuista suuntalinjoista, saa hän kolme kuukautta aikaa tilanteen korjaamiseksi. Me tulemme tekemään töitä palvelun tarjoajan kanssa eläinten elinolojen parantamiseksi tämän kolmen kuukauden periodin aikana. Jos tilanne ei parane eikä asetettuja vaatimuksia pystytä täyttämään, lopetetaan ko. retkikohteen myynti ja markkinointi.
  • Vaikka joku retki poistetaan myynnistä, tulemme jatkamaan tuen antamista auttamalla palvelun tarjoajaa, jotta asetetut tavoitteet pystyttäisiin täyttämään. Päätös siitä, otetaanko retket takaisin ohjelmistoon, tehdään tapauskohtaisesti ja lähtökohtana on aina se, että palvelun tarjoaja toimii kaikkien asetettujen suuntalinjojen mukaisesti.

Tässä voi lukea ABTAn suuntalinjoista.

Tässä voi lukea Thomas Cook Groupin konsernijohtajan Peter Fankhauserin kommentit.

Comments Off on Thomas Cook -konserni tiukentaa vaatimuksiaan eläinnähtävyyksiä tarjoaville toimijoille