Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Tue
18
Nov '14

Retkeily Etelä-Suomessa on nyt helppoa OUTDOORS FINLAND ETELÄ -HANKE ONNISTUI TUOTTEISTAMAAN LUONNON

bb9b38fefed95065_400x400ar

Luonto liikuttaa. Erinomainen todiste on Outdoors Finland Etelä -hanke, joka on nelivuotisen toimintakautensa aikana tavoittanut sekä luontomatkailijat että luontomatkailua kehittävät toimijat ja yrittäjät eteläisessä Suomessa. Hankkeen tuloksena on syntynyt kymmeniä reittioppaita ja karttoja, tuhansia reittilatauksia sekä lukuisia luontokuvia ja -tarinoita. 

Joulukuussa päättyvä Outdoors Finland Etelä -hanke on luontomatkailun kehittämishanke, jonka tuloksista voivat nauttia paitsi hankkeen rahoittajat ja hanketoimijat, myös tuhannet suomalaiset ja kansainväliset matkailijat ja retkeilijät. Hanketta hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulun matkailun ala ja se on osa kansallista Outdoors Finland -kesäaktiviteettien kehittämisohjelmaa.

Joulukuussa päättyvän Outdoors Finland Etelä -hankkeen tulokset ovat hyvät. Sen myötä Etelä-Suomeen on kehitetty yli 100 pyöräily-, vaellus- ja melontareittiä . Hankkeen tuloksena luontokohteiden saavutettavuutta on kehitetty ennennäkemättömässä mittakaavassa.

”Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä tietoisuutta Suomen upeista luontomatkailukohteista ja tuoda luontomatkailu kaikkien saavutettavaksi. Tässä tavoitteessamme olemme onnistuneet yli odotusten. Erityisesti on ilahduttanut lähialueiden asukkailta saatu positiivinen palaute”, iloitsee Outdoors Finland Etelä -hankkeen projektipäällikkö Pirjo Räsänen.

Outdoors Finland Etelä -hanke on tuottanut myös Suomen kattavimman pyöräilyn, melonnan ja vaelluksen aktiviteetti portaalin , jonne on koottu tarkat kuvaukset Etelä-Suomen viiden maakunnan retkeilyreiteistä sekä niiden varrella sijaitsevista matkailupalveluista. Portaalia tukee monikanavainen viestintäkokonaisuus, joka sisältää tulostettavat ja painetut reittioppaat, reittitietojen latausmahdollisuuden GPS -laitteisiin sekä älypuhelimiin ladattavan mobiilisovelluksen .

Verkostoitumista ja suunnitteluapua yrittäjille ja alueille

Luontomatkailijoille suunnatun informaation lisäksi hanke on tuotteistanut yrittäjien ja alueiden hyödynnettäväksi luontomatkailukohteiden kokonaisvaltaisen suunnittelun mallin , joka kattaa pyöräily-, vaellus- ja melontareittien lisäksi myös muiden luontomatkailukohteiden suunnittelun perusteet. Mallissa on kiinnitetty entistä enemmän huomiota siihen, että reitit ovat helposti matkailijoiden käytettävissä ja niiden varrella on kattavasti palveluja.

”Saimme olla mukana työstämässä pyöräilyreittiä Lohjanjärven ympäri, usean kunnan alueella ja kahden kielialueen maisemissa. Jäämme odottamaan millaisen vastaanoton se saa. Reitille nyt tulossa olevalle kartalle on ollut kysyntää sekä koti- että ulkomaisten matkailijoiden parissa”, sanoo kehitystyössä mukana ollut Ravanti Eventsin toimitusjohtaja Seija Ravanti .

Hankkeen eri toimijat ovat verkostoituneet yli toimialarajojen ja hyödyntäneet ahkerasti hankkeen tuottamia tuotemanuaaleja, karttoja ja oppaita. Matkailualueille sekä pienille ja keskisuurille matkailuyrityksille hankkeen suurimpia hyötyjä onkin ollut aktiivinen verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa. Alueille on saatu vetovoimaisia luontomatkailukohteita , jotka hyödyntävät jokaisen liiketoimintaa.

Luonto on Suomessa tärkein matkailullinen resurssi ja vetovoimatekijä

”Suomalaisilla on käsiensä ulottuvilla resurssi, jota ei aina osata hyödyntää riittävästi. Aktiviteetti- ja luontomatkailu on maailmanlaajuisesti kasvava trendi . Luonto täytyy kuitenkin osata tuotteistaa ja tuoda lähimatkailumahdollisuudet ihmisten tietoisuuteen. Tämä on onnistuttu tekemään OFE-hankkeessa”, sanoo kansallisen Outdoors Finland –hankkeen projektipäällikkö Heli Saari Matkailun edistämiskeskuksesta.

”Ulkoilureittien suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito on edullista suhteessa kävijä- ja käyttäjämääriin. Hyvin suunnitellut ja tuotteistetut reitit palvelevat hyvin laajaa väestön osaa, vauvasta vaariin. Luonto täytyy osata paketoida paitsi houkuttelevaksi, myös helposti löydettäväksi. Myös esteettömän luontoliikunnan merkitys kasvaa tulevaisuudessa”, kertoo hankkeen ohjausryhmässä mukana ollut Suomen Ladun Anne Rautiainen .

Hankkeelle haetaan jatkoa

Hankkeelle on ollut selkeästi kysyntää. Yli 85% tulevan toimintasuunnitelman arviointitutkimukseen vastanneista yrittäjistä ja alueiden edustajista ilmoitti haluavansa olla jatkossa mukana hankkeessa.

Räsäsen mukaan nyt saavutettujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että Suomen luonto kiinnostaa sekä koti- ja ulkomaisia kävijöitä että matkailupalveluiden tuottajia. ”Outdoors Finland -viestintäkokonaisuudessa luonnosta on onnistuttu kertomaan kuluttajaa puhuttelevalla tavalla ja sen sisältämä informaatio tukee yritysten ja alueiden kansainvälistymistä. On muistettava, että suurin osa matkailijoista käyttää retkikohteita ja –polkuja omatoimisesti kohdemaassa. Sitä varten he tarvitsevat oikealla tavalla jäsennellyn informaation juuri haluamassaan muodossa, esimerkiksi mobiiliapplikaatiossa tai painettuna karttana”, Räsänen muistuttaa.

Outdoorsfinland.fi ja monikanavainen viestintäkokonaisuus on tarkoitus laajentaa valtakunnalliseksi. ”Kuluttajapalautteessa on erityisesti toivottu, että Outdoors Finland –portaali ja mobiiliapplikaatio kattaisivat koko Suomen, Yrittäjiltä on tullut palautetta, että heidänkin alueensa reitit ja kohteet löytyisivät portaalista”, kertoo Räsänen.

Outdoors Finland Etelä

Outdoors Finland Etelä -hanke toimii Uudenmaan, Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahoituksen turvin. Sen toteuttamaan Outdoorsfinland.fi -retkeily-portaaliin on koottu pyöräily-, retkeily- ja melontareitit sekä erilaiset matkailupalvelut. Outdoorsfinland.fi -retkeilyportaali on tarkoitettu kaikille, jotka hakevat uutta tapaa viettää virkistävä retkeily- ja ulkoilupäivä tai kokonainen retkeilyloma Suomessa. Reitit kattavat tällä hetkellä Etelä-Suomen viisi maakuntaa. Portaali laajenee jatkossa koko Suomeen. Outdoors Finland Etelä -hanke kuuluu osana Matkailun edistämiskeskuksen hallinnoimaa Outdoors Finland -kehittämisohjelmaa.

www.outdoorsfinland.fi ,   www.facebook.com/outdoorsfinland ,

Comments Off on Retkeily Etelä-Suomessa on nyt helppoa OUTDOORS FINLAND ETELÄ -HANKE ONNISTUI TUOTTEISTAMAAN LUONNON