Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Wed
27
Aug '14

Suomalaiset nauttivat luonnosta – eivät niinkään toistensa seurasta

992154dd21172161_800x800ar

 

Momondon tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista valitsee mieluummin luonnon rauhan kuin maanmiestensä seuran.

Eri kansallisuuksia kuvaillaan usein erilaisten stereotypioiden keinoin: suomalaiset ovat juroja metsämiehiä, italialaiset elämästä nauttivia kulinaristeja ja ranskalaiset sivistyneitä kulttuurin ystäviä. Onko näissä stereotypioissa kuitenkaan enää perää kansainvälistyneessä maailmassa? Matkahakukone momondo.fintutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista valitsee mieluummin luonnon rauhan kuin maanmiestensä seuran.

Luonto on pohjoismaalaisille oman kotimaan tärkein anti, paljastaa matkahakukone momondo.fin tutkimus. Suomalaiset ovat luonnonystävien kärjessä: peräti kolme neljästä (76 %) suomalaisesta pitää maansa parhaana puolena luontoa. Norjalaisista luonnon maansa parhaaksi puoleksi valikoi 73 prosenttia ja ruotsalaisista 64 prosenttia. Muista Pohjoismaista erillään sijaitsevan Tanskan kansalaisista vain 32 prosenttia oli samaa mieltä.

”Tutkimuksemme mukaan vanhoissa stereotypioissa on sen verran perää, että me suomalaiset viihdymme yhä luonnon rauhassa. Maamme on verrattain harvaan asuttu, joten olemme luonnollisesti tottuneet omaan rauhaan. Luonto on usein meille niin tärkeä, että kaupungitkin on pyritty rakentamaan luontoa kunnioittaen”, toteaa momondon Suomen markkinointipäällikkö Petteri Jalonen.

POHJOISMAALAISET PITÄVÄT TOISTENSA SEURASTA VÄHITEN

Suomalaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset olivat myös toisesta asiasta samaa mieltä: oman maiden asukkaiden seura ei juuri houkuttele. Suomalaisista vain viisi prosenttia myönsi pitävänsä muista suomalaisista, ja norjalaistenkin keskuudessa omat maanmiehet olivat yhtä epäsuosittuja. Positiivisiksi mieltämämme ruotsalaisetkaan eivät juuri innostu muista ruotsalaisista, sillä vain kuusi prosenttia ruotsalaisvastaajista valitsi maanmiehensä maansa parhaaksi puoleksi.

Tanskalaiset poikkeavat muista pohjoismaalaisista myös tässä suhteessa, sillä heistä peräti 18 prosenttia mainitsi pitävänsä Tanskassa eniten sen asukkaista. Yhtä moni venäläinen vastasi pitävänsä maanmiehistään. Kaikkein nuivimmin maanmiehiinsä suhtautuvat ranskalaiset, sillä heistä vain yksi prosentti piti maansa parhaana puolena muita ranskalaisia.

OMAN MAAN SÄÄOLOSUHTEET EIVÄT INNOSTA

Etelä- ja keskieurooppalaiset nostavat selkeästi pohjoismaalaisia useammin oman maansa suosikiksi joko sen hyvän ruoan tai kulttuurin ja nähtävyydet. Italialaisista peräti 44 prosenttia pitää maassaan eniten sen kulttuuritarjonnasta ja nähtävyyksistä, kun suomalaisista vain murto-osa (3 %) – ja kaikista tutkimuksen maista vähäisin määrä – mainitsee nämä Suomen parhaiksi puoliksi. Myöskään muut pohjoismaalaiset eivät pidä kulttuuriaan ja nähtävyyksiään korkeassa arvossa:norjalaisista 5 prosenttia, ruotsalaisista 8 prosenttia ja tanskalaisista 15 prosenttia valikoi maansa kulttuurin sen parhaaksi puoleksi.

Maansa ruokatarjontaan tyytyväisimpiä ovat italialaiset (36 %) ja ranskalaiset (33 %) – ovathan Italia ja Ranska ehkä myös Euroopan tunnetuimmat keittiöt. Pohjoismaalaiset eivät juurikaan hehkuta oman maansa ruokatarjontaa: suomalaisista ja ruotsalaisista vain 3 prosenttia, norjalaisista 2 prosenttia sekä tanskalaisista 7 prosenttia pitää maansa ruokaa sen parhaana puolena.

Melkein kaikille tutkimuksessa mukana olleille maille yhteistä on oman maan säätilan inhoaminen. Suomalaisista vain yksi prosentti piti maamme ilmastoa sen parhaana puolena – ja suunnilleen samoissa osuuksissa liikutaan muiden maiden kohdalla. Espanjalaiset ovat armollisempia maansa sääolosuhteita kohtaan: heistä peräti viidennes (20 %) piti Espanjan säätä sen parhaana puolena. Venäläisistä puolestaan ei juuri kukaan (0 %) pidä maansa sääolosuhteista.

FAKTAT LYHYESTI:

Suomalaiset pitävät Suomen parhaana puolena kaunista luontoamme:

 • 76 prosenttia suomalaisista mainitsee pitävänsä Suomessa eniten luonnosta
 • 7 prosenttia suomalaisista ei osaa sanoa, mistä pitää Suomessa eniten
 • 5 prosenttia suomalaisista pitää Suomen parhaana puolena sen asukkaita
 • 3 prosenttia suomalaisista mainitsee pitävänsä Suomessa eniten maamme kulttuurista ja nähtävyyksistä
 • Samoin 3 prosenttia suomalaisista pitää eniten suomalaisesta ruoasta
 • Vain 1 prosentti pitää Suomen parhaana puolena säätä
 • 5 prosenttia suomalaisista pitää Suomen parhaana puolena jotakin muuta kuin edellä mainittuja tekijöitä

Luonnosta nauttivat eniten pohjoismaalaiset:

 • 76 prosenttia suomalaisista mainitsee luonnon maamme parhaaksi puoleksi
 • 73 prosenttia norjalaisista mainitsee luonnon Norjan parhaaksi puoleksi
 • 64 ruotsalaisista pitää luontoa maansa parhaana puolena
 • 50 prosenttia venäläisistä pitää luontoa maansa parhaana puolena

Omista maanmiehistään pitää harva, mutta tanskalaiset ja venäläiset muita enemmän:

 • 18 prosenttia tanskalaisista pitää muita tanskalaisia maansa parhaana puolena
 • Muissa Pohjoismaissa maanmiehiä vieroksutaan: suomalaisista 5 prosenttia, norjalaisista 5 prosenttia ja ruotsalaisista 6 prosenttia pitää maanmiehistään
 • 18 prosenttia venäläisistä pitää muita venäläisiä maansa parhaana puolena
 • Espanjalaisista ja amerikkalaisista 17 prosenttia pitää maanmiehiään maansa parhaana puolena
 • Ranskalaisista vain 1 prosentti pitää muista ranskalaisista

Pohjoismaalaiset eivät arvosta kulttuuriaan ja nähtävyyksiään:

 • Eniten maansa kulttuuria ja nähtävyyksiä arvostavat italialaiset (44 %), englantilaiset (35 %) ja saksalaiset (31 %)
 • Vähiten maansa kulttuuria ja nähtävyyksiä arvostavat suomalaiset (3 %), norjalaiset (5 %) ja ruotsalaiset (8 %)

Oman maan ruokakulttuuri ihastuttaa italialaisia ja ranskalaisia:

 • Eniten maansa ruokakulttuurista pitävät italialaiset (36 %), ranskalaiset (33 %) ja espanjalaiset (22 %)
 • Vähiten maansa ruokatarjontaa arvostavat pohjoiseurooppalaiset: norjalaisista vain 2 prosenttia sekä suomalaisista, ruotsalaisista ja venäläisistä kaikista vain 3 prosenttia pitää maansa ruokakulttuuria sen parhaana puolena

Oman maan säätila ei ihastuta – paitsi Espanjassa:

 • 20 prosenttia espanjalaisista mainitsee maansa säätilan sen parhaaksi puoleksi
 • 5 prosenttia amerikkalaisista pitää Yhdysvaltojen parhaana puolena sen sääolosuhteita
 • 3 prosenttia italialaisista mainitsee maansa sääolosuhteet sen parhaaksi puoleksi
 • 2 prosenttia ruotsalaisista, norjalaisista, tanskalaisista, hollantilaisista ja englantilaisista pitää maansa parhaana puolena sen sääolosuhteita
 • 1 prosentti suomalaisista, saksalaisista ja ranskalaisista pitää maansa sääolosuhteita sen parhaana puolena
 • Venäläisistä 0 prosenttia pitää maansa säätilaa sen parhaana puolena

TIETOA TUTKIMUKSESTA:

Matkahakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun trendeistä online-tutkimuksena Research Now -paneelin kautta. Kysely toteutettiin 9.–19. tammikuuta 2014, ja siihen osallistui 1 032 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi kysely toteutettiin 11 muussa maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, Italiassa, Espanjassa, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.

Comments Off on Suomalaiset nauttivat luonnosta – eivät niinkään toistensa seurasta