image003

Tampereen seutu on pitkään ollut yksi kotimaan kiinnostavimpia matkakohteita. Jatkossa kotimaisen vetovoiman säilyttämisen lisäksi työ kansainvälisillä markkinoilla jatkuu. Kasvun tekijöinä ovat laadukas palvelu- ja elämystarjonta, hyvä saavutettavuus ja monipuolinen tapahtumatarjonta.

”Tampereen seutu on erityisen vetovoimainen kotimaisille matkailijoille ja kävijöille. Olemme heille vuodesta toiseen kiinnostavin matkailukohde. Selkein ja haastavin kehityskohde meille on kansainvälisten matkailijoiden houkuttelu, johon meidän tulee edelleen panostaa. Tampereen seudun matkailun visiona on olla kestävyydestä ja rohkeudesta tunnettu Pohjois-Euroopan kiinnostavin elämys- ja tapahtumakaupunki. Visit Tampereen missiona on parantaa erityisesti kohteemme kansainvälistä tunnettuutta ja kehittää kumppaniyritystemme liiketoimintaa sekä kykyä vastata markkinoiden jatkuvasti koveneviin haasteisiin ja kilpailuun asiakkaista”, Visit Tampere Oy:n toimitusjohtaja Harri Airaksinen kertoo.

Yhdessä tehty strategia tuo yritykset keskiöön

Tampereen seudun matkailustrategia vuosille 2020–2025 valmisteltiin yhteistyössä Tampereen kaupungin, seudun yritysten, elinkeinoelämän järjestöjen, Tampereen korkeakouluyhteisön, Pirkanmaan liiton, Visit Finlandin ja seudun kuntien ja kaupunkien kanssa. Uuden strategian keskeisiä tavoitteita ovat matkailuyritysten kansainvälisten ja digitaalisten valmiuksien kehittäminen, siirtyminen sähköisiin myyntikanaviin, kestävyys, tiedolla johtaminen sekä kansainvälistyminen.

”Kansainvälisessä kilpailussa voittajia ovat ne alueet, jotka ovat löydettävissä, vertailtavissa ja ostettavissa ympäri vuoden. Lisäksi seudulle houkutellaan aktiivisesti uusia toimijoita ja sijoituksia toimiviin yrityksiin”, markkinoinnista ja kumppanuuksista vastaava johtaja Noora Heino tiivistää.

Rohkea Tampereen seudun markkinointi tarkoittaa valintoja nykypäivän asiakkaiden tavoittamiseksi.  Markkinointi ja myynti kiedotaan saumattomasti yhteen, jolloin saadaan tulokset maksimoiva, sujuva ja yhtenäinen prosessi Visit Tampereen ja kumppaniyritysten välille. Kongressi-, kokous- ja kannustematkailuryhmien tavoitteluun tuovat lisäpotentiaalia Tampereen korkeakouluyhteisön ja kansainvälisesti verkostoituneiden tieteentekijöiden lisäksi muun muassa uuden Tampere Kansiareenan myötä kasvava tarjonta. Tutkimus- ja markkinatieto, tilastot ja muu eri lähteistä saatava data valjastetaan Visit Tampereen toimesta hyötykäyttöön ja sitä jaetaan yhteistyössä Business Finlandin, muiden kaupunkien ja kumppaniyritysten kanssa.

Matkailustrategian nimi ”Kestävin askelin” kuvaa suuntaa, johon matkailu on maailmanlaajuisesti menossa. Myös Tampereen seudun matkailuyritysten kilpailukyky edellyttää kestävää kasvua. Sitä tuetaan Visit Finlandin ”Sustainable Travel Finland”-ohjelman avulla. Visit Tampere näyttää yhteistyökumppaneilleen suuntaa kestävässä kehityksessä ja hakee Ekokumppaneiden ympäristösertifikaattia. Toiminnalla kannustetaan myös kumppaniyrityksiä tavoittelemaan ympäristösertifikaattia.

Myös Business Tampere on tehnyt strategiatyötä ja Tampereen seudun elinkeinostrategia julkaistiin 8.11.2019. Uuden strategian visiona on, että Tampere on uudistumiskyvyltään ylivoimainen ja kestävästi kasvava. Tampereen kaupunkiseutu on aina pystynyt vastaamaan talouden murroksiin uudistumalla ja erinomaisen pohjan seudun uudistumiskyvyn kehittämiselle luovat muun muassa vahvat yritysveturit, elinvoimainen startup- ja kasvuyrityskenttä sekä rakentuva yliopistoyhteisö ja tiivistyvä koulutuskenttä.