Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Wed
15
Jan '20

Matkatoimistomyynti pienessä nousussa vuonna 2019

map-travel-travel-mapexplore-ca

Matkatoimistomyynti pienessä nousussa vuonna 2019

Maailmanpolitiikan jännitteet ja ilmastoasiat kuuluivat mutta eivät näkyneet matkamyynnissä

Matkamyynti pysytteli vuonna 2019 kasvukäyrällä, joskaan edellisen vuoden kaltaiseen nousupyrähdykseen ei päästy. Globaalin talouden heilahtelut, kauppasotien uhka ja muut poliittiset jännitteet sekä ihmisiä herätellyt ilmastokeskustelu vaikuttivat niin matkailuyritysten toimintaympäristöön kuin kuluttajien ja yritysten aiempaa tiedostavampaan suhtautumiseen omia valintoja ja toimintatapoja kohtaan. Sekä työperäinen että vapaa-ajanmatkustus pysyttelivät kuitenkin edellisvuoden tasolla, mutta entistä vaativampi ja tiedostavampi matkustajakäyttäytyminen on kaikkien matkailuyritysten viimeistään nyt ymmärrettävä ja toiminnassaan huomioitava.

Suomen matkailualan liiton (SMAL) keräämien, pääosin liiton jäsenyrityksiltä saatujen ennakkotietojen mukaan matkatoimistoalan kokonaismyynti ilman alan sisäistä kertautuvaa myyntiä oli vuonna 2019 noin 2 038 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 vastaava luku oli 2 022 miljoonaa euroa eli kasvua edellisvuoteen oli 0,8 prosenttia.

Yrityksille ja yhteisöille tapahtuvan liikematkamyynnin sekä tapahtuma-, kokous- ja ryhmämyynnin arvo oli 689,4 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 1,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vahvaa kasvua nähtiin erityisesti kokous- ja tapahtuma- sekä ryhmämyynnin osalta.

Lentäen tehtyjä matkapaketteja koskeva tilastointimme perustuu suurelta osin etukäteen suunniteltuun matkanjärjestäjien sarjatuotantoon. Mukana tilastoinnissa ovat myös matkapaketit, jotka matkanjärjestäjä on räätälöinyt asiakkaan toiveiden mukaan tai jotka matkustaja itse on koostanut paketiksi matkanjärjestäjän nettisivujen avulla. Lentopohjaisten matkapakettien tilastoinnin ulkopuolelle jäävä matkapakettimyynti on sisällytetty myöhemmin mainittavaan muuhun matkatoimistomyyntiin.

SMALin laatimassa lentäen tehtävien matkapakettien tilastoinnissa mukana olevien matkanjärjestäjien osalta myynti vuonna 2019 pysytteli vuoden 2018 tasolla. Myytyjen vapaa-ajanmatkojen määrä oli lähes 882 000, mikä oli noin prosentin verran enemmän kuin vuonna 2018. Tässä tilastoinnissa mukana olevien matkanjärjestäjien liikevaihto oli 755,6 miljoonaa euroa, jossa puolestaan oli laskua edellisvuoteen verrattuna noin 3 prosenttia.

Matkailu on vuodesta toiseen yksi verkkokaupan suurimmista tuoteryhmistä. Lentäen tehdyistä matkapaketeista myytiin vuonna 2019 internetin kautta 79,3 prosenttia, missä oli yli 4 prosentin kasvu edellisvuoden vastaavaan lukuun.  Liikematkojen online-myynnin osuus euromääräisestä myynnistä laskettuna pysytteli edellisvuoden tasolla ollen noin 47 prosenttia.

Muun matkatoimistomyynnin arvosta tai jakaumasta ei ole käytettävissä täsmällistä tietoa. SMAL on kerännyt vuosien varrella jäsenistöltään laajasti tietoja matkatoimistojen erityyppisten matkojen myynnistä. Mukana on ollut bussi- ja/tai laivapakettien sekä erityisteemojen ympärille rakennettujen matkapakettien ohella erillisinä ostetut matkailupalvelut. Muuhun matkatoimistomyyntiin on sisällytetty myös ns. incoming-matkamyynti eli suomalaisten matkatoimistojen koostamat, Suomessa tai sen lähialueilla toteutettavat matkat, jotka on myyty suoraan tai toisen matkanjärjestäjän kautta ulkomaalaisille matkailijoille.

Muun matkatoimistomyynnin arvon arviointi on haasteellista johtuen lähinnä siitä, että suuret ulkomaalaisomisteiset online-matkatoimistot eivät ole enää fyysisesti läsnä Suomen-markkinoilla eivätkä SMALin sateenvarjon alla. Saatavilla olevien tietojen pohjalta arvio muun matkatoimistomyynnin euromääräisestä arvosta oli vuonna 2019 noin 593 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 4,8 prosentin verran.

Matkatoimistojen myymät kansainväliset ja kotimaan reittilennot

Matkatoimistoissa myytyjen kotimaan ja kansainvälisten IATA-lentolippujen bruttoarvo (sisältäen verot ja veronkaltaiset maksut mukaan lukien polttoainelisämaksut) oli vuonna 2019 noin 1 059 miljoonaa euroa. Pudotusta vuoteen 2018 tässä oli 8,3 prosenttia. Merkittävänä syynä pudotukseen on kansainvälisillä markkinoilla toimivien matkatoimistojen erilaiset liiketoimintamallit. IATA-lentolipun kumuloitunut keskihinta oli noin 375 euroa, missä oli kasvua edellisvuoteen noin 19 prosenttia.

Luottokorttimyynnin osuus (sisältäen yritysten matkatilit) kotimaan ja kansainvälisten IATA-lippujen myynnissä oli 61 prosenttia, missä kasvua edellisvuoteen oli peräti 5,1 prosenttia. Yhtenä syynä luottokorttimyynnin suhteelliseen kasvuun lienee viimeisten vuosien aikana tapahtuneet kymmenet lentoyhtiökonkurssit. Lentomatkustajalla ei ole vielä samanlaista taloudellista suojaa kuin mitä EU-tasolla on matkapaketin ostaneille matkustajille matkapakettilainsäädännön myötä rakennettu. Luottokorttimaksun koetaan tässä vaiheessa tuovan ainoan suojan lentolipusta maksettujen rahojen turvaksi.

Comments Off on Matkatoimistomyynti pienessä nousussa vuonna 2019

Wed
15
Jan '20

Matkapaketti kasvaa yhä – Kreikka ohitti Espanjan suosituimpana matkakohteena

athens-greece-acropolis-1392621686jhj

Matkapakettimyynti on yhä hienoisessa kasvussa. Viime vuonna myytyjä paketteja oli 0,6 % enemmän kuin vuonna 2018 matkojen kokonaismäärän ollessa lähes 882 000. Ensimmäistä kertaa SMALin tilastohistorian aikana Kreikka ohitti Espanjan myytyjen matkapakettien määrässä. Kaiken kaikkiaan Eurooppa on suomalaisten keskuudessa matkakohdealueena edelleen vetovoimaisin. Euroopan osuus lentopohjaisesta matkapakettituotannosta[1] oli viime vuonna noin 78 %. Matkoja Euroopan kohteisiin tehtiin noin 683 500, mikä oli 0,2 % edellisvuotta vähemmän.

Euroopan alueen maista Kreikka jatkoi kasvuaan ja se nousi alueen suosituimmaksi kohteeksi pudottaen ykkössijaa vuosikymmeniä pitäneen Espanjan kakkossijalle. Kreikkaan matkusti viime vuonna lähes 240 000 (noin 35 % alueen matkoista) ja Espanjaan reilut 233 000 suomalaista. Kanariansaaret ovat alueen kohteista suosituin vuodesta toiseen ja myös viime vuonna sinne tehtiin noin 193 000 matkaa. Alueen muita merkittäviä kohteita ovat Italia liki 33 000:lla, Kroatia yli 25 000:lla ja Portugali noin 24 500 matkallaan. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan poliittisen tilanteen rauhoittuminen on näkynyt useampana vuonna peräkkäin. Alueelle tehtävien matkojen määrä kasvoi edellisvuodesta noin 17 % matkojen kokonaismäärän ollessa yli 112 000. Turkki on alueen kestosuosikki vuodesta toiseen ja edellisvuonna matkustajien määrä nousi lähes 70 000:een. Se on lähes 62 % alueelle suuntautuvista matkoista. Egypti on alueen maista suurin nousija. Sen oli valinnut matkakohteekseen lähes 16 000 suomalaista, yli kolminkertainen määrä vuoteen 2018 verrattuna. Tämän alueen kolmanneksi vetovoimaisin kohde oli Arabiemiirikunnat, jonne matkusti vuonna 2019 liki 15 000 suomalaista. Kaukokohteisiin tehtiin lähes 86 000 matkaa. Näistä noin 44 % kohdistui Thaimaahan, jonne tehtiin lähes 38 000 matkaa. Kap Verdelle suuntautui yli 10 000 matkaa, noin 14 % edellisvuotta enemmän.

Suomalaiset lähtevät pitkille risteilyille aiempien vuosien tapaan innokkaasti. Risteilykohteita on lukuisia. Euroopan alueen kohteista suosituimpia ovat Välimeri ja Itämeri sekä mm. Norjan rannikko.  Kaukokohteisiin suuntautuvista risteilyistä Karibian rinnalle nousivat mm. Alaska ja Havaiji.  Euroopan-alueella risteili tämän tilaston mukaan viime vuoden aikana noin 5 100 suomalaismatkailijaa ja kaukokohteissa yli 3 000 matkustajaa. On huomioitava kuitenkin, että yllämainitut luvut ovat matkanjärjestäjien ilmoittamia, eikä niissä ole mukana yksittäisten matkustajien varaamia ns. omatoimiristeilyjä.

Vuoden 2019 Top ten -lista

Järjestys 2019                              Järjestys 2018

 1. Kreikka                              (2.)                      239 448
 2. Espanja                              (1.)                      233 054
 3. Turkki                                 (3.)                      69 641
 4. Thaimaa                            (4.)                      37 700
 5. Italia                                    (5.)                      32 744
 6.         Kroatia                               (6.)                      25 197
 7.         Portugali                           (7.)                      24 533
 8. Kypros                                (8.)                      18 786
 9. Egypti                                 (-)                        15 864
 10. Bulgaria                             (10.)                    15 320

 

Tilastoinnista

SMAL ja sen edeltäjä SMY ovat koonneet matkapakettitilastoja jo vuodesta 1965 lähtien. Matkailu alana on muuttunut noista päivistä merkittävästi. Matkapaketit ovat muuttaneet aikojen saatossa muotoaan ja perinteisten matkapakettien ohella myydään entistä enemmän omatoimisia lento+hotelli- tai vastaavan tyyppisiä kokonaisuuksia matkatoimistojen tai internetin kautta. Matkustajat räätälöivät myös aiempaa enemmän itse omien toiveidensa mukaisia matkakokonaisuuksia.  Heinäkuussa 2018 voimaantulleen lainsäädäntömuutoksen myötä myös nämä matkat ovat entistä useammin matkapaketeiksi luokiteltavia kokonaisuuksia. Niiden jäljittäminen on kuitenkin haastavaa ja luvut eivät välttämättä näy tässä tilastossa.

Suurin osa tilaston matkustusluvuista muodostuu sarjatuotantoon perustuvien matkapakettien myynnistä. Tämän vuoksi esim. suositut eurooppalaiset kaupunkikohteet eivät näy tässä tilastossa oikeassa suhteessa.

Comments Off on Matkapaketti kasvaa yhä – Kreikka ohitti Espanjan suosituimpana matkakohteena

Wed
15
Jan '20

Tjäreborgin yhteenveto 2010-luvun matkailutrendeistä

Ocean Beach Club Ocean Beach Club

2010-luku oli tapahtumarikas vuosikymmen matkailualalla. Samaan aikaan, kun klassinen pakettimatkailu jatkoi voittokulkuaan, kiinnostus reittilennoilla tehtäviin matkoihin kasvoi nopeasti. Alla esitellään 2010-luvun matkailualan tärkeimmät tapahtumat.

Slow travel – matka, ei määränpää

Vuonna 2010 ilmestynyt elokuva Eat Pray Love toimi esimerkkinä sille, kuinka viime vuosikymmenenä olemme olleet yhä kiinnostuneempia näkemään ja kokemaan paikallista elämää lomamatkoillamme. Olemme alkaneet arvostaa paikallisten ihmisten tapaamista, paikallisia ja aitoja kokemuksia, hitaampaa elämän tempoa ja vaan nauttimaan olostamme hotellissa. Samaan aikaan, kun meistä tulee yhä kokeneempia matkustajia, siirtyy painopiste enemmän matkakohteesta siihen, mitä oikeastaan haluamme lomalla tehdä. Vaikka haluammekin matkustaa samoihin kohteisiin, joissa muutkin ovat käyneet, arvostamme yhä enemmän yksilöllisiä ja ainutlaatuisia kokemuksia. Tjäreborg jatkaa paikallisten kokemusten, ”Love Local”, kehittämistä vuonna 2020.

Hotellien kehitys

Viimeisen vuosikymmenen aikana hotellien osalta on nähty kaikkea muotisuunnittelijoiden (Armani, Bvlgari jne.) omista hotelleista aina ainutkertaisiin konseptihotelleihin. Tjäreborgin julkaisemasta Lomaraportista voi nähdä, että hotellien tärkeys lomamatkoilla on viime vuosina kasvanut selvästi. Joillekin lomailijoille hotelli saattaa olla tärkeämpi syy lomakohteen valintaan kuin itse kohde. Matkustajilla on nykyään yhä korkeammat odotukset lomamatkaltaan: ylellisyyksistä on tullut itsestäänselvyyksiä. Ruoan, sisustuksen ja muodin autenttisuutta ja yksilöllisyyttä korostavat nykypäivän trendit näkyvät myös lomamatkoilla. Design- ja konseptihotellien myötä mielikuva pakettimatkoista on muuttunut ja houkutellut uusia kohderyhmiä klassisiin pakettimatkakohteisiin. Hotellien ravintoloista on tullut tärkeä valintakriteeri matkakohteelle ja hotellille. Ruokalista ja etenkin kasvisruokavaihtoehdot ovat tärkeitä pohjoismaisille asiakkaille. Tjäreborg julkaisi vuosi sitten à la carte -kasvismenun kaikissa Sunwing- ja Ocean Beach Club -hotelleissa.

Lentohäpeä ja kestävä matkailu tekevät pakettimatkailusta merkityksellisempää kun koskaan

Pakettimatkojen kuolemaa on ennustettu useita kertoja viimeisen 60 vuoden aikana mm. öljykriisien, sotien sekä halpalentoyhtiöiden takia. Matkailualan jatkuva kehitys on kuitenkin mahdollistanut pakettimatkailun uusiutumisen ja pysymisen suomalaisten suosituimpana lomavaihtoehtona. Kun yhä useammat lomailijat haluavat tehdä ilmaston ja ympäristön kannalta vastuullisia valintoja, perinteinen matkapaketti lomalennoilla erottuu edukseen. Matkustajakohtaiset hiilidioksidipäästöt pysyvät alhaisina yhteisten lentokenttäkuljetusten, hotellien korkean käyttöasteen ja lähes täysinä lentävien lomalentojen ansiosta. Viime vuonna Tjäreborgin oma lentoyhtiö, Sunclass Airlines, ilmoitti hiilidioksidipäästöiksi matkustajakilometriä kohden 65 grammaa, kun reittilennolla Euroopassa hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin noin 90 grammaa matkustajakilometriä kohden. Vuosikymmenen lopulla Tjäreborg laajensi ilmastokompensaation kattamaan kaikki asiakkaiden lennot, lentokentän ja hotellin väliset bussikuljetukset sekä konseptihotellit.

Valinnanvaraa on enemmän kuin koskaan

Hotelli- ja matkavaraussivustojen sekä Airbnb:n myötä asiakkaiden valinnanmahdollisuudet ovat kasvaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samaan aikaan turvalliset ja vaivattomat pakettimatkat ovat säilyttäneet suosionsa. Tjäreborg on ollut matkanjärjestäjien eturintamassa kehittämässä lisää vaihtoehtoja klassisista pakettimatkoista erilaisiin reittilennoilla toteutettaviin lomamatkoihin.

Digitaalinen kehitys – Sadasta liikkeestä nollaan

Kun vielä 15 vuotta sitten Tjäreborgilla ja sen sisaryhtiöillä oli yhteensä lähes 100 myymälää, ei vuosikymmenen lopussa myymälöitä ollut enää lainkaan. Samanaikaisesti online-varausten osuus matkojen myynnistä kasvoi noin 20 %:sta 85 %:iin. Aikanaan erittäin suositut matkaesitteet ovat väistyneet verkkopalvelun ja mobiilisovellusten tieltä. Tänään noin 60 % Tjäreborgin ja sen sisaryhtiöiden asiakkaista on siirtynyt käyttämään yhtiöiden omia mobiilisovelluksia paremman lomakokemuksen saamiseksi.

Risteilyt houkuttelevat uusia ja laajempia kohderyhmiä

2010-luvulla risteilyaluksille on kehitetty entistä enemmän uusia elämyksiä ja ylellisyyttä. Tarjolla on kaikkea mikroautoradoista ja Broadway-musikaaleista teemaravintoloihin sekä ruoanlaitto- ja viinikursseihin. Viimeisen vuosikymmenen aikana elämysten tarjonta on kasvanut valtavasti myös eri kohderyhmille. Laivoista saattaa löytyä esimerkiksi perhehyttejä omine liukumäkineen. Myös risteilyalalla on alettu keskittyä kestävään kehitykseen kaikilla alueilla päästöjen vähentämisestä kestäviin ostosmahdollisuuksiin ja ruokahävikin minimointiin.

”Healing not peeling” – Sielua ja sisältöä lomaan

Etsimme jatkuvasti uusia kokemuksia sekä erilaisten aktiviteettien muodossa että tutkiaksemme itseämme. Kiinnostus loman yhdistämiseen liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin kasvaa jatkuvasti. Aktiivilomista on tullut suosittuja. Asiakas voi valita vaikka joogaa hotellilla tai loman ja juoksulenkkien, vaellusten tai pyöräretkien yhdistämisen.

Comments Off on Tjäreborgin yhteenveto 2010-luvun matkailutrendeistä

Thu
2
Jan '20

Comfort Hotel saapuu Suomeen

APC

Comfort Hotel -ketju saapuu Suomeen vuonna 2023, kun Comfort Hotel Helsinki Airport avataan. Tavoitteet ovat selkeät ja kovat: ketju aikoo kasvaa Pohjoismaissa ja Suomessa vahvasti.

Nordic Choice Hotels -ketjun omistaja Petter A Stordalen ja LAK Real Estate ilmoittivat syyskuun puolivälissä Suomen kaikkien aikojen suurimmasta hotelliprojektista: 718 huonetta käsittävästä kahden hotellin hotellikompleksista Helsinki-Vantaan lentokentällä. Toisesta näistä hotelleista tulee osa Comfort Hotel -ketjua. Sen myötä Suomen markkinoille rantautuu aivan uusi hotelliketju, joka tarjoaa ainutlaatuisen Selected Service -konseptin.

– Tämä on jännittävä uutinen. Emme pääse kovinkaan usein tuomaan uutta hotelliketjua maahan, kuten nyt Comfort Hotel -ketjun saapuessa Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Siitä hyötyvät sekä lentokenttä, jonka hotellitarjonta monipuolistuu, ja matkustajat, joille jää enemmän käyttörahaa hotellista ulos kirjautuessaan, toteaa Nordic Choice Hotelsin Chief Operating Officer Katalin Paldeak.

Comfort Hotel -ketjulla on tällä hetkellä 34 hotellia Pohjoismaissa ja Baltiassa, ja ketju kasvaa vahvasti erityisesti lentokentillä. Tukholmaan Arlandan lentokentälle avataan 503 huonetta käsittävä Comfort Hotel Arlanda Airport tammikuun lopulla, ja syksyllä 2020 on vuorossa 604 huonetta käsittävä Comfort Hotel Copenhagen Airport Kastrupin lentokentällä Kööpenhaminassa.

– Kasvamme kohisten, ja olen valtavan iloinen siitä, että saamme avata erinomaisen hotellin myös Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lentokenttähotelleja on perinteisesti pidetty tylsinä ja kalliina, mutta me osoitamme, että niin ei tarvitse olla. Me teemme matkustamisesta edullisempaa ja tarjoamme samalla parhaan mahdollisen alun matkalle. Helsinki-Vantaan lentoasemalle avattava hotelli sijaitsee terminaalirakennuksessa, joten sieltä on hyvin lyhyt matka portille, toteaa hotelliketjun Pohjoismaiden johtaja, senior vice president Anna Spjuth.

Hotellin avaaminen Helsinki-Vantaalle on kuitenkin vasta alkua.

– Comfort Hotel -ketjulla on erittäin kunnianhimoiset tavoitteet. Hotellikonsepti on asiakkaiden mieleen, sillä se tarjoaa edullista majoitusta kaupunkien keskustoissa ja lentokentillä. Nyt avattava hotelli on ensimmäisemme Suomessa, mutta se ei jää viimeiseksi. Kiinnostavia kaupunkeja Suomessa ovat erityisesti Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu, Katalin Paldeak toteaa.

Comfort Hotel Helsinki Airportin lisäksi hotellikompleksiin tulee täyden palvelun Clarion-hotelli. Yhteensä hotellikompleksiin tulee 718 huonetta, ravintoloita, neuvottelutiloja, kuntosali ja baareja. Rakennustyöt käynnistyvät vuonna 2020, ja hotellin on tarkoitus valmistua vuonna 2023. Projektin budjetti on 120 miljoonaa euroa.

Nordic Choice Hotelsilla on jo entuudestaan Helsinki-Vantaan lentokenttäalueella Clarion Hotel Helsinki Airport- ja GLO Hotel Airport -hotellit. Kun uusi hotellikompleksi valmistuu, yhtiöllä on lentokentän alueella neljä hotellia, joissa on yhteensä 1045 huonetta.

Tietoa hotelliprojektista:
Yksi rakennus, johon tulee kaksi hotellia.

Comfort Hotel Helsinki Airport: 211 huonetta.
Clarion Hotel: 507 huonetta.
Huoneita yhteensä: 718.
Kerroksia: 13.
Monipuoliset konferenssitilat, joista suurin on 800 neliömetriä (1000 hengelle).
Saunatilat.
Sky Bar.
Ravintoloita.

Comments Off on Comfort Hotel saapuu Suomeen

Fri
29
Nov '19

Päijät-Hämeen matkailu iloitsee – hyvinvointimatkailun kansallisen kilpailun voitto Järvi-Suomeen

rsz_edenfin-37

Monipuolinen ja laadukas toimijajoukko Päijät-Hämeestä, Keski-Suomesta ja Pirkanmaalta vei voiton Wellbeing EDEN in Finland 2019 -kilpailussa. Western Lakeland – Sustainable Blue and Green Caring at the Heart of Lakeland -verkosto vakuutti palkintoraadin yhteen hitsautuneella tekemisellään. Palkinnosta päätti hyvinvoinnin ja matkailun asiantuntijoista koostunut arviointiryhmä.

Suomen kansalliseen kilpailuun osallistui 17 hyvinvointimatkailuverkostoa eri puolilta Suomea. Toiminnan tuli perustua vähintään neljän organisaation verkostoihin, jotka tarjoavat suomalaisiin vahvuuksiin perustuvia hyvinvointi- ja matkailupalveluja ja kokemuksia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Päijät-Hämeestä mukana verkostossa olivat Lehmonkärki, Travellamo, Best Lake Nature Adventures, Luontoemo, Liikuntakeskus Pajulahti ja Vierumäki Resort. Verkoston kokosi ja koko Western Lakeland -verkoston toimintaa koordinoi Lahden seutu – Lahti Region Oy.

– Maailmalla vahvasti kasvava hyvinvointipalvelujen kysyntä luo meille mahdollisuuksia houkutella uusia kohderyhmiä Suomeen ympärivuotisesti. Suomen näkyvyys EDEN-verkostossa edistää myös tavoitettamme kasvattaa ulkomaisten yöpymisten määrää ja lisätä matkailuvientiä, toteaa työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

– Kestävän ja vastuullisen matkailun merkitys on noussut keskusteluihin entistä enemmän. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys ekologisen kestävyyden rinnalla ovat olleet eurooppalaisen EDEN-verkoston kulmakiviä jo viime vuosikymmeneltä asti. Nyt niiden merkitys konkretisoituu matkailijoiden valinnoissa entistä enemmän. Tämänkin kilpailun palkituista yrityksistä monet ovat olleet alueensa edelläkävijöitä vastuullisen matkailun edistämisessä. Tähän keskusteluun vastaamme mm. pilotoimalla Sustainable Travel Finland -ohjelmaa, taustoittaa Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen.

– Läntinen Järvi-Suomi haluaa profiloitua erityisesti Suomen hyvinvointi- ja liikuntamatkailun johtavana alueena niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Innovatiivinen tuotteistus sekä palvelumuotoilu, saumaton yhteistyö alueorganisaatioiden ja yrittäjien kesken sekä erityisesti Lahti Regionin rooli paketoijana ja myyjänä toimivat vahvana perusteena hienolle valinnalle, iloitsee Lahti Region Oy:n myyntipäällikkö Anu Huusko. Tunnustuksella tulee olemaan Päijät-Hämeen hyvinvointimatkailulle suuri merkitys kansainvälisten matkanjärjestäjien keskuudessa.

Wellbeing EDEN in Finland -kilpailun järjestivät työ- ja elinkeinoministeriö ja Business Finlandin Visit Finland -yksikkö. Kilpailu oli osa Euroopan komission European Destinations of Excellence -kilpailua, joka on järjestetty vuodesta 2007 alkaen. Suomi on osallistunut kilpailuun kolme kertaa aikaisemmin: vuonna 2008, jolloin teemana oli aineeton kulttuuriperintö matkailussa, vuonna 2010 vesistömatkailuteemalla sekä 2017, jolloin palkittiin nousevia kulttuurimatkailukohteita.

Kansallisten kilpailujen voittajat palkitaan Brysselissä keväällä. EDEN-kilpailun tavoite on vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Voittajakohteet saavat näkyvyyttä ja pääsevät osaksi eurooppalaista EDEN-verkostoa, joka toimii markkinointi- ja verkostoitumiskanavana.

Comments Off on Päijät-Hämeen matkailu iloitsee – hyvinvointimatkailun kansallisen kilpailun voitto Järvi-Suomeen

Fri
29
Nov '19

Visit Äänekoski kestävän matkailun asialla!

aanekoski-kuva_1

Olemme mukana Visit Finlandin matkailuyrityksille ja -alueille kehittämässä Sustainable Travel Finland -ohjelmassa, jonka tavoitteena on matkailuun liittyvien toimintojen toteutuminen kestävällä tavalla. Ohjelman valtakunnallisena tavoitteena on, että Suomi tunnetaan yhtenä maailman kestävimmistä matkailukohteista vuoteen 2025 mennessä. Kaikki matkailutoimijat siis pohtimaan omaa hiilijalanjälkeään, johon voi vaikuttaa jo pienilläkin teoilla!

Meillä Äänekosken kaupunkiorganisaatiossa kestävän kehityksen toimintatavat on kirjattu parhaillaan valmisteilla olevaan matkailuohjelmaan. Tämä tarkoittaa, että pyrimme mahdollisuuksien mukaan ottamaan kaikessa Visit Äänekosken toiminnassa huomioon ympäristönäkökohdat. Esimerkiksi messuilla ja vieraslahjoina jakamamme brändituotteet ovat pääsääntöisesti kierrätysmateriaaleista ja uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja.

Visit Äänekoski -matkailutiimissämme työskentelee tällä hetkellä kaksi henkilöä, joilla molemmilla on matkailun ja markkinoinnin asiantuntemuksen lisäksi ympäristöalan osaamista. Tämä luo erinomaiset puitteet kestävän matkailun kehittämiseksi Äänekoskella!

Lue lisää Sustainable Travel Finland -ohjelmasta: 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/
Lue lisää Visit Finlandin toiminnasta:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/lyhyesti/

Comments Off on Visit Äänekoski kestävän matkailun asialla!

Thu
28
Nov '19

​Crowne Plaza Helsinki – Hesperia – Legendaarinen Mannerheimintien maamerkki uudistuu

aadaqi9lvugcayygcteq

Crowne Plaza Helsinki – Hesperia uudistuu vuoden 2020 aikana. Yksi Helsingin maineikkaimmista hotelleista vahvistaa näin asemaansa kaupungin suosituimpien majoitus- ja tapahtumapaikkojen joukossa. Uudistus on suunniteltu yhdessä helsinkiläisen sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co:n kanssa. Hotelli avataan jälleen toukokuun alussa 2020.

Crowne Plaza® -brändin uuden kansainvälisen linjan mukaisesti katutason tilat tarjoavat hotellivieraille ja kaupunkilaisille uudenlaisen kohtaamispisteen. Monimuotoinen urbaani aulatila avaa alueen, jossa on helppo työskennellä ja rentoutua yksin tai yhdessä muiden kanssa. Kokoustiloja ja -tekniikkaa uudistetaan vastaamaan tämän päivän kokoustajan tarpeita. Uuden ravintolan, hotelliaulaan sijoittuvan baarin sekä Marketplace-shopin avulla vieraille on tarjolla ruokaa ja juomaa vuorokauden kaikkina aikoina. Hotellihuoneet kokevat myös mittavan muutoksen tuoden vieraille entistä enemmän yksilöllisyyttä, viihtyisyyttä sekä arjen ylellisyyttä.

Crowne Plaza Helsinki – Hesperia sulkeutuu 15.12.2019 ja hotelli avautuu uudistettuna toukokuussa 2020. Uudistuksen aikana lähimmät IHG®-perheen hotellit palvelevat Pasilassa, Elielinaukiolla, Ruoholahdessa ja Bulevardilla; Hotel Indigo Helsinki – Boulevard, Holiday Inn Helsinki City Centre, Holiday Inn Helsinki – Expo, Holiday Inn Helsinki West – Ruoholahti.

Historiallinen hotelli Hesperia

 • 20.5.1972 Hotel Hesperia nimisenä avatulla hotellilla on pitkä historia. Se näytteli merkittävää roolia Helsingissä pidetyssä ETYK-kokouksessa.
 • Ennen hotellia tontilla sijaitsi vuosina 1937–1970 Töölön kirjasto.
 • Hotellin tiloissa on toiminut myös legendaarinen Hesperia-yökerho. Kotimaisten laulajasuosikkien lisäksi yökerhossa piipahti silloisia maailman tähtiä, kuten Frank Zappa, Abba, James Brown ja Sammy Davies Jr.
 • 1979–1998 järjestettiin legendaarinen Winter Carnival -tapahtuma keskellä talvea tammikuussa. Kansainvälistä samba- ja salsameininkiä toivat kaupunkiin orkesterit aina Latinalaisesta Amerikasta asti.
 • Vuonna 1982 Hesperiassa avattiin Suomen ensimmäinen Black Jack -kasinopelipöytä.
 • Crowne Plaza Helsinki – Hesperia avattiin vuonna 2005. Hotellissa on 349 ylellisesti varusteltua huonetta ja Junior Suitea. Hotellin ylimmässä kerroksessa sijaitsevat Club-huoneet, Club Lounge sekä Sviitit tarjoavat lisämukavuuksia.
 • Hyvän unen ohjelma Sleep Advantage sekä suosittu Forever Töölö Kuntoklubi ja Kauneushoitola RM Beauty Room tarjoavat hyvät mahdollisuudet rentoutumiseen ja virkistäytymiseen.
 • Crowne Plaza -kokouskerroksessa on 15 muunneltavaa ja viihtyisää kokoustilaa sekä bankettiravintola, jossa pystyy järjestämään jopa 1 500 henkilön tilaisuuksia.
 • Crowne Plaza on yksi maailman laajimmista upscale-tason hotelliketjuista. Toiminnassa on yli 420 hotellia yli 60 maassa, lisäksi ketjulla on lähes sata hotellia valmisteilla.

Comments Off on ​Crowne Plaza Helsinki – Hesperia – Legendaarinen Mannerheimintien maamerkki uudistuu

Wed
27
Nov '19

Lappi kiinnostaa venäläismatkailijoita yhä

pexels-photo-416728

Venäläisten matkailu Suomeen kukoisti 2010-luvun alkuvuosina, kunnes poliittinen ja taloudellinen kriisi käänsi tilanteen kertaheitolle toiseksi.

Vuosikymmenen puolen välin aikoihin suunnitelmat EU:n ja Venäjän välille kaavaillusta viisumivapaudesta joutuivat silppuriin ja huomio suunnattiin pakotteiden työstämiseen.

Vaikka EU:n ja Venäjän välille on asetettu erilaisia pakotteita, Lappi kiinnostaa yhä venäläisiä matkailijoita. Kulutusmahdollisuudet ovat tosin heikommat aiempaan verrattuna.

Heikko rupla ja matkustajavientirajoitukset hidastavat matkailun elpymistä

Venäläismatkailijoiden yöpymisiä oli vuonna 2012 lähes 160 000, mutta vuonna 2015 enää alle 70 000.

Lapin itärajan raja-asemilla, Raja-Joosepissa ja Kelloselässä, rajanylitysten määrä väheni noin 50 prosenttia muutaman vuoden aikana. Lapin ammattikorkeakoulussa matkailua tutkivan Pasi Satokankaan mukaan merkittävin yksittäinen syy venäläisten matkailun laskusuhdanteelle on ruplan arvon heikentyminen.

– Muutosta voi kuvata siten, että pahimmillaan Suomen hintataso käytännössä jopa kaksinkertaistui itävaluutan voimavuosiin verrattuna.

Takavuosina venäläiset tekivät Suomen kaupoista runsaasti erilaisia hankintoja. Heitä käy Lapissa yhä ostoksilla, mikä onkin yleisin tarkoitus Suomen matkoille.

Talouspakotteet eivät koske matkustajavientiä, eivätkä siten vaikuta ainakaan suoranaisesti matkailuun. Sitä vastoin vuoden 2019 alussa voimaan astuneet matkustajavientirajoitukset näkyvät venäläisasiakkaiden Suomen tuliaisten määrässä.

– Kun aiemmin Venäjälle sai viedä ostoksia 50 kiloa tai 1 000 euron arvosta, vastaavat rajat ovat nyt 25 kiloa tai 500 euroa. Nyt itävieraiden mukaan lähtee lähinnä elintarvikkeita ja edullisia käyttötavaroita, Pasi Satokangas valaisee.

Viimeisten neljän vuoden aikana venäläisten matkailijoiden määrä ei kuitenkaan ole enää vähentynyt, vaan matkailu on osoittanut jopa pieniä piristymisen merkkejä.

Uutta tietoa tarpeista

Viisumivapautta odotellessa ja rajanylitysmäärien kasvaessa tehtiin useita venäläisten matkailua koskevia selvityksiä. Kuluneiden vuosien aikana venäläismatkailua koskeva tieto on päässyt vanhenemaan.

Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa RusLa – selvitys venäläisten Lappiin tulevien matkailijoiden kulutuskäyttäytymisestä ja matkustusmotiivien muutoksesta 2014 talouspakotteiden jälkeen -hankkeessa tuotettiin uutta tietoa venäläisten matkailijoiden tarpeista.

Hankkeessa kerättiin tietoa tilastoista ja selvityksistä ja järjestettiin kyselyjä venäläisille matkailijoille, lappilaisille matkailun kehittäjille ja yrittäjille sekä haastateltiin venäläisiä matkailun kehittäjiä ja matkanjärjestäjiä.

RusLa-hanketta rahoitti Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Ostoksia ja mökkeilyn rauhaa

Erityisesti vuodenvaihteen sesongilla Lapissa käy lomailevia venäläisiä, joista osa pystyy hankkimaan tuotteita tai palveluja mielensä mukaan. Pasi Satokankaan mukaan lomailijat suosivat mökkimajoitusta, jolloin suurempikin ryhmä voi viettää yhteistä aikaa saunoen ja ruokaa laittaen.

Mökkimajoituksen rinnalle vaihtoehdoksi on noussut yhä useammin alustatalouden palvelujen kautta vuokrattu asunto. Erityisesti ostosmatkailijat hakevat edullista, noin 30–40 euroa yöltä maksavaa majoitusta.

Lomalle saapuvat venäläiset arvostavat muita ulkomaalaisia useammin rauhaa ja rentoutumista. He ovat silti kiinnostuneita osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin kuten safareille.

– Vaikka Venäjällä on mittavasti samanlaista maisemaa, ovat luonnossa liikkuminen ja esimerkiksi kalastamismahdollisuudet Lapin tärkeimpiä vetovoimatekijöitä.

Venäläiset matkailijat arvostavat omalla kielellään tarjottua tietoa ja palveluja, ja matkailupalveluilta he odottavat entistä parempaa hinta-laatu-suhdetta.

Kasvu on mahdollista lähivuosina

Ennusteiden mukaan Venäjän talous kasvaa lähivuosina hitaasti. Pasi Satokangas ennakoi, että venäläismatkailu Suomeen noudattaa viime vuosien tasoa tai kasvaa hieman.

Tällä hetkellä ei ole perusteltua kehittää toimintaa venäläisten matkailun suuren kasvun varaan, mutta Satokangas antaa matkailuyrittäjille toivoa.

– Huomioimalla venäläismatkailijoiden tarpeet ja ylläpitämällä suhteita venäläisiin matkailutoimijoihin, on kuitenkin mahdollista ylläpitää kiinnostusta Lappia kohtaan. Tämä voi poikia yhä suuremman ruplavirran alueelle, erityisesti mikäli Venäjän talous alkaa jossain vaiheessa kehittyä positiivisemmin.

On hyvä muistaa, että venäläiset matkustavat yhä mielellään Suomeen ja Lappiin.

– Mikäli ruplan arvo pysyy vakaana, on matkojen suunnittelu helpompaa epäedullisesta kurssista huolimatta.

Comments Off on Lappi kiinnostaa venäläismatkailijoita yhä

Tue
26
Nov '19

Päivitetty Suomen matkailustrategia painottaa yhteistyötä matkailuviennin tuplaamisessa

northern-lights-1562202148eqh

Suomen tavoitteena on olla Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkailukohde. Matkailua kehitetään vastuullisena ja kasvavana palveluliiketoiminnan alana, joka luo hyvinvointia ja työllisyyttä ympärivuotisesti koko Suomessa.

Matkailualan kestävän kasvun ja uudistumisen mahdollistavat strategiassa tunnistetut neljä painopistettä:

1) kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tukeminen,

2) digitaaliseen muutokseen vastaaminen,

3) saavutettavuuden kehittäminen matkailualan tarpeet huomioiden sekä

4) kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen.

Vuonna 2017 matkailuvienti muodosti yli 17 prosenttia palveluiden vientituloista, matkailun kokonaiskysyntä oli noin 15 miljardia euroa ja sen suora osuus BKT:sta 2,6 prosenttia. Matkailulla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia, ala ylläpitää alueiden elinvoimaa ja työllistää yli 140 000 henkilöä kautta Suomen.

– Matkailu on Suomelle suuren potentiaalin omaava palveluala ja kasvava vientiala. Matkailustrategiassa tunnistetut painopisteet mahdollistavat tavoitteemme kaksinkertaistaa matkailuvienti 8 miljardiin euroon vuoteen 2028 mennessä, työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson kertoo.

Yhteinen ohjenuora matkailualan kehittämistyöhön

Läpileikkaavana teemana strategiassa on yhteistyö, joka on välttämätöntä matkailun kestävän kasvun ja uudistumisen saavuttamisessa. Matkailustrategia toimii matkailualan toimijoiden yhteisenä ohjenuorana matkailun kehittämistyössä. Toimenpiteitä toteutetaan poikkihallinnollisesti ja laajan toimijajoukon yhteistyönä. Toteutumista seuraa poikkihallinnollinen MiniMatka-työryhmä, jonka toimintaa työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi.

– Yhteistyön merkitys alan kasvun ja uudistumisen kehittämisessä on vahva, mikä näkyy strategian nimessäkin.  Matkailuviennin tuplaaminen edellyttää matkailutuotteiden huolellista ja laadukasta räätälöintiä kohderyhmien toiveiden mukaisesti. Tuotteiden tulee olla helposti ostettavissa digitaalisesti ja matkailualan toimintaa kehittää kestävän kehityksen mukaisesti, kansliapäällikkö Gustafsson painottaa.

Matkailustrategiasta keskustellaan kansliapäällikkö Jari Gustafssonin pyynnöstä järjestetyssä matkailuseminaarissa perjantaina 29.11.2019 Helsingissä.

Suomen matkailustrategia vuosille 2019–2028

”Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun” on Suomen matkailustrategia vuosille 2019–2028. Strategiassa asetetaan matkailun kehittämiseksi tavoitteet vuoteen 2028 sekä toimenpiteet vuosille 2019–2023. Matkailustrategian taustalla on Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta 2015–2025, joka päivitettiin vuoden 2019 aikana työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimana. Ministeriö vastaa Suomen matkailupolitiikan painotuksista ja koordinoi kehittämistyötä yhdessä muiden ministeriöiden ja alan toimijoiden kanssa.

Lue: Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Suomen matkailustrategia 2019–2028 ja toimenpiteet 2019–2028.

Comments Off on Päivitetty Suomen matkailustrategia painottaa yhteistyötä matkailuviennin tuplaamisessa

Thu
21
Nov '19

Tjäreborg ja sen pohjoismaiset sisaryhtiöt ostavat espanjalaisen hotelliyhtiön

ezgif.com-webp-to-jpg

Tjäreborg ja sen pohjoismaiset sisaryhtiöt sijoittavat miljardi Ruotsin kruunua espanjalaiseen AROE -hotelliyhtiöön, johon kuuluu yhteensä 12 hotellia ja yli 2000 huonetta Mallorcalla, Menorcalla ja Kanariansaarilla.

Hotelliyhtiö AROE toimii Gran Canarialla, Fuerteventuralla, Teneriffalla, Mallorcalla ja Menorcalla. Kaikkiaan yhtiöllä on 2194 huonetta 12 suositussa hotellissa. Viisi yhtiöön kuuluvaa hotellia on Tjäreborgin ja sen pohjoismaisten sisaryhtiöiden suosituimpien hotellien joukossa. Nämä hotellit ovat Sunwing Alcudia ja Sunprime Waterfront Mallorcalla, Sunwing Fañabé Beach Teneriffalla sekä Sunprime Atlantic View ja O.B.C. Gran Canarialla.

-Olemme iloisia, että nämä suositut hotellit pysyvät valikoimassamme tulevaisuudessakin. Yrityskaupan myötä saamme jälleen uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaamme Välimeren alueella ja Kanariansaarilla, sanoo konsernijohtaja Magnus Wikner.

AROE hotellien työntekijöillä on monien vuosien kokemus yhteistyöstä Tjäreborgin, Vingin ja Spiesin kanssa. Tyytyväisten työntekijöiden ja asiakkaiden lisäksi hotellit ovat olleet edistyksellisiä ympäristöasioissa. Kahdeksalle yhtiön hotelleista on myönnetty Travelifen kestävän kehityksen korkeimman tason sertifikaatti.

AROE

AROE (Airtours Resort Ownership España) -yhtiöön kuuluu 12 hotellia ja yhteensä 2194 hotellihuonetta sekä 1700 työntekijää Teneriffalla, Gran Canarialla, Mallorcalla ja Menorcalla. Hotellit Kanariansaarilla:Ocean Beach Club Gran Canaria, Sunprime Atlantic View, Sunwing Fañabé Beach ja Sentido Bugavilla. Hotellit Mallorcalla ja Menorcalla: Sunprime Waterfront, Sunwing Alcudia Beach, Sentido Cala Vinas, Smartline Cala’n Bosch, SunConnect Los Delfines, Club Jet Alcudia, Cala Blanca Sunhotel ja Cook’s Club Palma Beach.

Tjäreborg ja sen pohjoismaiset sisaryhtiöt

Pohjoismaiseen konserniin kuuluvat matkanjärjestäjät Tjäreborg, Ving, Spies, Globetrotter, lentoyhtiö Sunclass Airlines sekä hotellikonseptit Sunwing Family Resorts, Ocean Beach Club ja Sunprime Hotels. Yhteensä pohjoismaisia asiakkaita on vuosittain noin 1 600 000.

Comments Off on Tjäreborg ja sen pohjoismaiset sisaryhtiöt ostavat espanjalaisen hotelliyhtiön