Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Wed
22
Feb '17

Eurooppalaiset matkanjärjestäjät hyvin kiinnostuneita rajat ylittävistä arktisen alueen matkoista

a9c72e389c37b78a_800x800ar

Seitsemän eurooppalaista matkanjärjestäjää testasi viime viikolla Inarista Norjan Nordkappiin ja Alattioon kulkevaa matkailutuotetta. Matka oli osa Visit Arctic Europe -hanketta, joka markkinoi Pohjois-Skandinaviaa yhtenä matkailukohteena.

Yli 200 VAE-hankkeen eurooppalaisten kohdemarkkina-alueiden (Benelux-maiden, saksankielisen Euroopan sekä Yhdistyneen kuningaskunnan) matkanjärjestäjää kutsuttiin vuoden 2016 joulukuussa osallistumaan Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisalueille tehtäviin tutustumismatkoihin. Matkojen tarkoituksena on kannustaa matkanjärjestäjiä ottamaan nämä kohteet ja tuotteet osaksi tuotantoaan ja kasvattamaan myyntiään.

Matkanjärjestäjien kiinnostus oli huikaisevaa: hanke sai lähes 200 pyyntöä 60 eri matkanjärjestäjältä. Tämän seurauksena VAE-hanke järjestää tänä talvena 12 tutustumismatkaa. Matkat kattavat koko VAE-hankkeen alueen. Yhdeksän matkaa kahdestatoista kulkee maiden rajojen yli.

– Isännöimme 87:ää matkanjärjestäjää talvikuukausien aikana. Kaksi ensimmäistä matkaa tehtiin tammikuun lopussa Pohjois-Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan. Viime viikolla tehty kolmas matka oli ensimmäinen rajat ylittävä matka, ja se kulki Inarista Pohjois-Norjan Nordkappiin ja Alattioon, kertoo Finnish Lapland Tourist Board ry:n Rauno Posio .

Visit Inarin Silja Mordelet oli tyytyväinen tulokseen.

– Toiveenamme on tehdä jatkossa lisää yhteistyötä Norjan kanssa, ja tämä oli hyvä alkupiste. Suomen ja Norjan tuotteet ovat hyvin erilaisia, ja olemme varmoja että asiakkaat arvostaisivat mahdollisuutta yhdistää nämä kaksi matkakohdetta, Mordelet toteaa.

Matkanjärjestävät ovat Mordeletin kanssa samaa mieltä. Alankomaalaisen Norge Reiserin Esther Baas vieraili Inarissa ja Nordkappissa ensimmäistä kertaa. Hän näkee rajat ylittävässä matkailussa paljon potentiaalia.

– Tämä on hyvin houkutteleva tuote asiakkaillemme. He ovat kiinnostuneita revontulista sekä saamelaiskulttuurista. Ainoa haaste talvikaudella ovat matkakohteiden väliset kuljetukset. Hinnan täytyy pysyä kohtuullisena, Baas toteaa.

Seuraavat eurooppalaisille matkanjärjestäjille tarkoitetut tutustumismatkat järjestetään vuoden 2017 kesällä ja syksyllä.

Lisäksi Visit Arctic Europe isännöi kevään ja syksyn aikana useita tutustumismatkoja Kiinasta ja USA:sta yhteistyössä kansallisten ja alueellisten matkailumarkkinointijärjestöjen kanssa. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä seikkana mainittakoon, että Visit Arctic Europe -hanke on luonut laajaa markkinointiyhteistyötä 12:n Euroopan markkina-alueilla toimivan matkanjärjestäjän kanssa. Tähän yhteistyöhön sisältyy noin 30 tutustumis- ja mediamatkaa vuoden 2017 aikana.

VAE-hankkeen tavoitteena on markkinoida Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisia alueita yhteistyössä kansallisten ja alueellisten matkakohteiden markkinointijärjestöjen kanssa. Yhteistyökumppaneihin kuuluvat Northern Norway Tourist Board, Swedish Lapland Visitor Board sekä Finnish Lapland Tourist Board, joka on myös hankkeen johtava yhteistyökumppani. VAE-hankkeen rahoittavat EU-ohjelma Interreg Pohjoinen, julkinen sektori sekä 90 yhtiötä kolmessa maassa. Hankkeen kesto on 2,5 vuotta ja budjetti 6,4 miljoonaa euroa.

Comments Off on Eurooppalaiset matkanjärjestäjät hyvin kiinnostuneita rajat ylittävistä arktisen alueen matkoista

Thu
16
Feb '17

Suomi yhä suositumpi matkailumaa – kasvumahdollisuudet erinomaiset

ab092990eb25d7db_800x800ar

Kuva: Timo Niemi / MaRa ry

Kotimaiset ja ulkomaiset yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä olivat selvässä kasvussa vuonna 2016. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 4,6 prosenttia ja kotimaisten 2,6 prosenttia. Venäläiset olivat edelleen määrällisesti Suomen suurin matkailijaryhmä. Merkittävistä matkailijamaista kiinalaisten yöpymiset kasvoivat voimakkaimmin. Matkailualan ongelmana on heikko kannattavuus. Palkan sivukuluja tulisi alentaa, ja valtion tulee myös panostaa matkailun markkinointiin nykyistä selvästi enemmän ulkomaisten asiakkaiden määrän kasvattamiseksi.

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin 20,4 miljoonaa kertaa vuonna 2016. Määrä oli 3,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, selviää tänään julkistetusta majoitustilastosta . Venäläiset yöpyivät Suomen majoitusliikkeissä 698 000 vuorokautta, mikä on kymmenyksen vähemmän kuin vuonna 2015. Ruplan kurssi vahvistui kuitenkin loppuvuonna, ja viisumipäätöksiä tehtiin joulukuussa 13 prosenttia enemmän kuin edellisvuona. MaRan tuoreen kyselyn mukaan yli puolet jäsenyrityksistä arvioi venäläisten asiakkaiden määrän kasvaneen vuodenvaihteen sesongin aikana. Lähes kaikissa kasvusta ilmoittaneista yrityksistä venäläisten määrä lisääntyi vähintään 6 prosenttia.

Aasialaisten yöpymiset Suomessa kasvoivat 17 prosenttia. Isoista matkailumaista eniten kasvoivat kiinalaisten (27 %) yöpymiset. Myös yhdysvaltalaisten ja espanjalaisten yöpymisissä oli selvää kasvua. Kaikkien ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat lähes viisi prosenttia, eniten Lapissa. Kotimaiset yöpymiset lisääntyivät erityisesti Etelä-Karjalassa (15 %) ja Lapissa (10%).

”Matkailun kasvunäkymät ovat Suomessa erinomaiset. Aasian ja Euroopan lisäksi kasvua voidaan odottaa jälleen myös Venäjältä. Kotimaisten yöpymisten kasvu on ollut parasta viiteen vuoteen. Matkailun kasvu kotimaassa on parasta työllisyyden ja talouden hoitoa”, sanoo MaRan pääekonomisti Ari Peltoniemi.

Investoinnit huipputasolla – ongelmana kuitenkin heikko kannattavuus

Matkailuala valmistautuu lisääntyvään kysyntään ja investoi voimakkaasti lähivuosina. Uusiin hotelli- ja kylpylähankkeisiin on investoitu ja investoidaan vuosina 2015–2020 noin miljardilla eurolla. Hotelli- ja kylpylätoimialan ongelmana on kuitenkin heikko kannattavuus, mikä aiheutuu suurista kiinteistä kustannuksista ja kysynnän vaihteluista.

”Hallituksen tulisi alentaa palkan sivukuluja erityisesti nuorisotyöllisyyden parantamiseksi. Valtion ja kuntien tulisi yhdessä matkailuyritysten kanssa myös satsata vetovoimaisiin matkailukohteisiin, jotka pidentäisivät matkailijoiden viipymää Suomessa. Keskivertoviipymä Suomessa on tällä hetkellä vain kaksi vuorokautta”, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

”Kilpailu ulkomaisista matkailijoista on kovaa. Suomen näkyvyyttä ulkomailla onkin parannettava entisestään ulkomaalaisten matkailijoiden houkuttelemiseksi. Valtion tulee korottaa Visit Finlandin määrärahoja vähintään 15 miljoonaan euroon”, Lappi jatkaa.

Liite:  Suomi yhä suositumpi matkailumaa 16 2 2017 (pdf)

Comments Off on Suomi yhä suositumpi matkailumaa – kasvumahdollisuudet erinomaiset

Thu
16
Feb '17

Ulkomaalaisten yöpymiset Suomessa kasvoivat 5,8 miljoonaan vuonna 2016

laponie-124421298830207I1Q

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa kasvoivat 4,6 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Nopeinta oli kiinalaismatkailijoiden yöpymisten lähes 29 prosentin vuosikasvu. Finpron Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkusen mukaan Suomi on matkakohteena vahvassa nosteessa ja matkailualalla on nyt etsikkoaika kääntää kansainvälinen huomio uudeksi kasvuksi ja työpaikoiksi.

Tilastokeskuksen Majoitustilaston mukaan vuonna 2016 ulkomaisten matkailijoiden yöpymisistä eniten kasvoivat kiinalaisten (sisältäen Hongkongista saapuvien matkailijoiden) yöpymiset – peräti 28,8 prosenttia.

– Merkittävintä yöpymistilastoissa oli aasialaismatkailijoiden yöpymisten nopean kasvun jatkuminen. Kiinalaisten yöpymisten määrä kasvoi 271 000 vuorokauteen. Matkailutoimijoiden tekemä systemaattinen työ Suomeen suuntautuvan matkailun kasvattamiseksi tuottaa nyt tulosta, Finpron Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen kertoo.

– Pääkaupunkiseutu ja Lappi ovat Suomen matkailun kasvun veturit. Kun vielä vuonna 2010 Kiina, mukaan luettuna Hongkong, oli sijalla 15. ulkomaisten matkailijoiden lähtömaana, oli se viime vuonna jo sijalla 5. Erityisen nopeaa muutos on pääkaupunkiseudulla, jossa Kiinasta tulevien yöpymiset ovat nousseet jo kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi haastamaan Saksan ja Ruotsin kärkiasemia. Lappi puolestaan vetää monipuolisesti matkailijoita kaikista lähtömaista – erityisesti Saksasta, Ranskasta ja Briteistä, toteaa Virkkunen.

Yöpymisten perusteella selvästi suurimmat matkailijaryhmät Suomessa ovat edelleen venäläiset, ruotsalaiset, saksalaiset ja britit. Venäläisille kirjattiin yöpymisiä 698 000 vuorokautta, joka on 11 prosenttia vähemmän kuin 2015. Ruotsalaisille kirjattiin 549 000 yöpymisvuorokautta ja saksalaisille 540 000. Ruotsalaisten ja saksalaisten yöpymisten määrä on pysynyt vakaana viime vuodet. Brittien yöpymisten määrä kasvoi 500 000 vuorokauteen, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015.

–  Varovaisen positiivisena signaalina voi myös havaita, että venäläisten matkailijoiden pitkään jatkunut lasku näyttäisi vihdoin taittuneen syksystä alkaen vahvistuneen ruplan johdosta. Venäläisten matkailijoiden määrän lasku ruplan ostovoiman heikentymisen seurauksena on näkynyt alalla jo vuosien ajan. Jatkossa Suomen matkailu on kuitenkin yhä useamman jalan varassa suurten EU-maiden, Ranskan, Saksan, Ruotsin ja Iso-Britannian, matkailuvirtojen sekä aasialaismatkailijoiden tukemana, Virkkunen sanoo.

Matkailulla tuhannen taalan paikka kasvaa

Suomi on tällä hetkellä nosteessa matkailumaana: Suomen vahvuudet osuvat moneen kansainväliseen trendiin, kuten luontoelämyksiin ja hyvinvointimatkailuun, joita haetaan kiireisen arjen vastapainoksi. Toisaalta urbaani kaupunkikulttuuri houkuttelee uusia matkailijaryhmiä Suomeen. Vuoden 2016 päätteeksi Suomi noteerattiin muun muassa Lonely Planetin ja National Geographicin arvovaltaisilla matkailukohdesuosituksilla, jotka ovat lisänneet kansainvälistä mediahuomiota laajasti.

– Suomen matkailualalla on nyt etsikkoaika kääntää kansainvälinen huomio uudeksi kasvuksi ja euroiksi. Koko alan on murrettava rohkeasti vanhoja raja-aitoja ja lisättävä yhteistyötä matkailun kasvattamiseksi täyteen potentiaaliinsa elinkeinona. Tämä vaatii myös rohkeita ja nopeita panostuksia. Ulkomaisten matkailijoiden vaikutus kansantalouteen on noin neljä miljardia euroa vuodessa ja ala työllistää 140 000 ihmistä. Vielä on kuitenkin paljon potentiaalia, johon on nyt oivallinen tilaisuus tarttua, sanoo Virkkunen.

Vuoden 2017 aikana Visit Finland panostaa yhdessä matkailualan yritysten kanssa markkinointiin ja myyntiin Saksassa, Britanniassa, Ruotsissa, Kiinassa ja Japanissa. Lisäksi Visit Finland haastaa yrityksiä ja alueellisia toimijoita laajempaan yhteistyöhön Suomessa palvelutarjooman, uusien innovaatioiden ja palvelujen saavutettavuuden kehittämiseksi.

– Kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa on oleellista yhdistellä alueellisia ja sisällöllisiä viestejä riittävän suuriksi kokonaisuuksiksi huomioarvon herättämiseksi. Mitä kauempaa meitä katsoo, sitä pienemmältä näytämme yksin. Digitaalisiin markkinointi- ja jakelukanaviin sekä matkailuliiketoimintojen digimaailmaan siirtyminen pitää aloittaa nyt, Virkkunen päättää.

Kokonaisuudessaan ulkomaiset matkailijat yöpyivät Suomen majoitusliikkeissä 5 766 000 vuorokautta tammi-joulukuussa 2016. Tilastokeskuksen Majoitustilaston tiedot kerätään majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Yöpymiset kansallisuuksien mukaan TOP 10 (yöpymisten määrä ja muutos edellisvuoteen verrattuna %)

  1. Venäjä, 698 000 (-10,9 %)
  2. Ruotsi, 549 00 (-0,1 %)
  3. Saksa, 540 000 (-0,6 %)
  4. Britannia, 500 00 (+6,0 %)
  5. Kiina ja Hongkong, 271 000 (+28,8 %)
  6. Ranska 250 000 (+8,7 %)
  7. Yhdysvallat 231 000 (+14,3 %)
  8. Japani 214 000 (+5,4 %)
  9. Viro 193 000 (+2,0 %)
  10. Norja, 181 000 (-2,8 %)

Comments Off on Ulkomaalaisten yöpymiset Suomessa kasvoivat 5,8 miljoonaan vuonna 2016

Wed
8
Feb '17

Vapaa-ajanmatkat Kanarian saarille ja risteilyt Ruotsiin lisääntyivät syys–joulukuussa 2016

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan ulkomaan vapaa-ajanmatkoja tehtiin syys-joulukuussa 2016 lähes edellisvuoden tapaan. Ruotsiin suomalaiset risteilivät syyskaudella useammin kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana ja matkat Espanjan Kanarian saarille lisääntyivät myös edellisvuodesta. Kotimaan vapaa-ajan matkoja tehtiin saman verran kuin vuotta aiemmin.

Vapaa-ajanmatkat matkatyypeittäin syys-joulukuussa 2012-2016* (pl. kotimaan ilmaismajoitusmatkat)

smat_2016_15_2017-02-08_tie_001_fi_001

Vuoden 2016 viimeisellä kolmanneksella 15–84-vuotiaat suomalaiset tekivät 13,0 miljoonaa matkaa, kun mukaan lasketaan kaikki kotimaan ja ulkomaan vapaa-ajanmatkat sekä työ- ja kokousmatkat. Yöpymisen sisältäneiden matkojen lisäksi matkamäärässä ovat mukana myös ulkomaan päivämatkat.

Kotimaassa yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja tehtiin syys-joulukuussa 7,8 miljoonaa. Näistä ilmaismajoitusmatkoja oli 6,0 miljoonaa. Vapaa-ajanmatkoja, joiden aikana yövyttiin maksullisessa majoituksessa, tehtiin 1,8 miljoonaa ja suosituimmat matkakohteet sijaitsivat Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Uusimaa säilytti kärkisijansa loppuvuoden matkailumaakuntana. Matkojen määrät Pirkanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle lisääntyivät edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Ulkomaille tehtiin syys-joulukuussa 2,5 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa, sisältäen yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat, risteilyt ja päivämatkat. Ulkomaan vapaa-ajanmatkojen määrä pysyi lähes samalla tasolla verrattuna edellisvuoden syyskauteen. Marraskuu oli suosituin kuukausi yönyliristeilyille lähdettäessä.

Vapaa-ajanmatkailu Viroon väheni hieman edellisvuoden syyskaudesta. Joulukuu oli kauden suosituin kuukausi käväistä Virossa. Sen sijaan vapaa-ajanmatkailu Ruotsiin lisääntyi edellisvuoden syyskaudesta. Loppuvuoden aikana Ruotsiin matkustettiin mieluiten marraskuussa.

Espanja on suomalaisten kestosuosikki myös syyskuukausina ja matkoja sinne tehtiin 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kanarian saarille näistä matkoista suuntautui 140 000. Myös Manner-Espanja on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten loppuvuoden lomailukohteena ja Manner-Espanjaan sekä Baleaarien saarille tehtiinkin loppuvuonna 130 000 matkaa. Joulukuu oli loppuvuoden suosituin kuukausi matkustaa Kanarialle ja lokakuu Manner-Espanjaan.

Välimeren pohjoispuolen valtioihin matkojen määrä pysyi samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, mutta matkojen painopiste siirtyi läntisen Välimeren maihin.

Keskisessä Euroopassa matkojen määrä kasvoi hieman edellisen vuoden syyskauteen verrattuna. Keski-Euroopassa suosiotaan nosti Saksa.

Kun tarkastellaan vain yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja, tehtiin niitä hieman vähemmän kuin edellisvuoden syys-joulukuussa eli 1,8 miljoonaa. Lokakuu oli näiden matkojen osalta suosituin kuukausi, sillä silloin tehtiin 0,5 miljoonaa ulkomaan matkaa, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa.

Yöpymisen kohdemaassa sisältäneiden vapaa-ajanmatkojen määränpäänä oli Viro neljäsosalla matkoista ja Välimeren pohjoispuolen rannikko viidesosalla matkoista.

Vapaa-ajanmatkojen lisäksi kotimaassa tehtiin 1,6 miljoonaa työ- ja kokousmatkaa. Ulkomaille suuntautui 0,9 miljoonaa työ- ja kokousmatkaa (ml. kohdemaassa yöpymisen sisältäneet matkat, risteilyt ja päivämatkat). Sekä kotimaan että ulkomaan työmatkojen määrä lisääntyi edellisvuodesta.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin loka-, marras-, joulukuussa 2016 sekä tammikuussa 2017 yhteensä 4 879 iältään 15–84-vuotiasta suomalaista. Vuoteen 2011 saakka tiedot kerättiin 15–74-vuotiailta.

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Comments Off on Vapaa-ajanmatkat Kanarian saarille ja risteilyt Ruotsiin lisääntyivät syys–joulukuussa 2016

Fri
20
Jan '17

Suomalaiset haluavat kiihdyttää matkailubuumia: 80 %:n mielestä Suomi ei ole hyödyntänyt matkailun mahdollisuuksia täysimääräisesti

IMG_2664

Suomalaisessa matkailussa on paljon kehittämisen ja kasvun varaa. Peräti 80 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että Suomi ei ole hyödyntänyt kaikkia mahdollisuuksiaan matkailussa. Asia käy ilmi Finavian teettämässä tutkimuksessa, jossa kysyttiin kansalaisten näkemyksiä sujuvasta matkanteosta ja Suomesta matkailumaana .

Tulos on yllättävä, sillä Suomi on ollut paljon myös esillä ulkomaisessa mediassa ja esimerkiksi matkustajamäärät Finavian lentoasemilla kohosivat viime vuonna kaikkien aikojen ennätykseen nimenomaan kasvavan turismin imussa. Lapin matkailussa on käynnissä suorastaan supertalvi, ja yhä useampi Helsinki-Vantaan aasialaismatkustaja valitsee Suomen matkakohteekseen.

– Matkailun kehittyminen on edellytys lentoliikenteen kysynnän kasvulle ja takuu suomalaisten hyvien lentoyhteyksien säilymiselle. Suomen vetovoima matkailukohteena näkyy sekä kansanvälisen että kotimaan liikenteen kasvuna. Monien eri toimijoiden kanssa tehty työ Suomen matkailun edistämiseksi kantaa nyt hedelmää, sanoo Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen .

Kyselyyn vastanneet nostavat Suomen vahvimmiksi matkailuvalteiksi puhtaan luonnon (83 %) turvallisuuden ja toimivuuden (45 %) sekä hiljaisuuden (34 %). Vastaajat saivat valita kolme suosikkiaan.

Suomalaiset suhtautuvat luottavaisesti matkailun kehitysnäkymiin ja sujuvaan liikkumiseen tulevaisuudessa. Yli puolet (51 %) kyselyyn vastanneista uskoi teknologisen kehityksen tuovan matkustamiseen kestäviä, edullisia ja tehokkaita ratkaisuja.

Suomalaiset arvostavat omassa matkustamisessaan eniten hintaa. Lähes puolet (46 %) pitää sitä tärkeimpänä asiana matkustustapaa valittaessa. Seuraavaksi eniten suomalaiset arvostavat matkan mukavuutta (39 %).

Autoilun asema on Suomessa edelleen vahva. Pitkillä, yli 500 kilometrin matkoilla suomalaisten suosikkikulkuväline on auto (34 %). Toiseksi suosituin oli lentokone (29 %) ja kolmanneksi juna (25 %).

– Liikennejärjestelmää on katsottava kokonaisuutena, jossa eri liikennemuodot muodostavat toimivia matkaketjuja. Liikennekeskustelussa on syytä keskittyä siihen, miten ylipäätään pystymme liikkumaan vaivattomasti. On pidettävä huolta siitä, että Suomen eri alueilta on sujuvat yhteydet kansainväliseen verkostoon, Savolainen sanoo.

Selvitys julkaistaan Matkamessuilla 20. tammikuuta 2017 osana Finavian järjestämää paneelikeskustelua. Keskustelun otsikkona on Sujuva yhteys luo matkan tunnelman. Paneelikeskusteluun osallistuvat Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen,

VR:n matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen , Onnibusin toimitusjohtaja Lauri Helke , Finnairin asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Piia Karhu  ja Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta.

Finavian tilaaman tutkimuksen on tehnyt IRO Research. Tutkimuksen otos on 1 000 henkeä. Tutkimusajankohta oli 28.11. – 8.12.2016. Tutkimusraportin voi ladata Finavian verkkosivuilta .

Comments Off on Suomalaiset haluavat kiihdyttää matkailubuumia: 80 %:n mielestä Suomi ei ole hyödyntänyt matkailun mahdollisuuksia täysimääräisesti

Wed
18
Jan '17

Ulkoministeriön matkustusturvallisuuspalveluilla on kysyntää

IMG_0504

Thaimaa. Kuva: Markku Hietavuori

Ulkoministeriön suurlähetystöissä ja konsulaateissa kirjattiin vuonna 2016 noin 55 000 konsulipalvelua. Myös edustustojen virka-ajan ulkopuolista päivystystä hoitavaan päivystyskeskukseen tuli viime vuoden aikana useita tuhansia yhteydenottoja. Yleisimmin apua tarvitaan edelleen passin katoamisen tai muun matkustusasiakirjoja koskevan ongelman vuoksi.

Edustustojen palveluiden kysyntä pysyi kokonaisuudessaan suunnilleen edellisvuoden tasolla. Matkustusasiakirjoihin liittyvien ongelmien vuoksi kaikkiaan 17 289 suomalaista kääntyi edustustojen puoleen vuonna 2016.  Edustustot myönsivät kaikkiaan 19 195 uutta passia.

Vuonna 2016 yli 96 000 suomalaista teki ulkoministeriölle matkustusilmoituksen, mikä on lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Matkustusilmoitus.fi on palvelu, jossa ulkomaille matkustavat tai muuttavat suomalaiset voivat antaa matka- ja yhteystietonsa ulkoministeriölle. Vuoden aikana ulkoministeriö lähetti ilmoituksen tehneille tietoja ja toimintaohjeita yhteensä 65 kriisitilanteessa eri puolilla maailmaa.

Ministeriön julkaisemat matkustustiedotteet, joissa kerrotaan kohdemaan turvallisuustilanteesta, ovat edelleen ulkoministeriön verkkosivujen luetuinta sisältöä.

Viime vuoden aikana edustustoissa ja ministeriössä käsiteltiin yhteensä 501 kuolemantapausta. Ulkomailla sairastuneista ja tapaturmaan tai onnettomuuteen joutuneista edustustojen apua tarvitsi 1175 henkilöä. Edustustot avustivat myös 856 rikoksen uhriksi joutunutta. Lisäksi ulkomailla pidätettyjä tai vangittuja suomalaisia avustettiin 364 kertaa.

Konsulipalvelulain mukaan apua annetaan Suomen kansalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville ulkomaalaisille. Ensisijainen avustamistapa on neuvonta. Tarvittaessa Suomen edustustot voivat avustaa esimerkiksi yhteydenpidossa, tietojen saamisessa, sairaanhoitoon pääsemisessä sekä välttämättömän, tilanteen vaatiman muun avun saamiseksi.

Ulkoministeriö suosittelee kaikille ulkomailla matkustaville suomalaisille kattavan matkavakuutuksen ottamista ja vakuutusehtojen tarkistamista jo ennen matkaa.

Comments Off on Ulkoministeriön matkustusturvallisuuspalveluilla on kysyntää

Wed
18
Jan '17

Afroditen syntymäpaikka Pafos, Euroopan kulttuuripääkaupunki 2017

NEW LOGO FINAL-01

Viehättävä pieni kaupunki Pafos Kyproksen länsirannikolla tunnetaan ehkä parhaiten paikkana, jossa otetaan aurinkoa ja uidaan, rentoudutaan ja golfataan, mutta täällä on myös runsaasti mielenkiintoisia nähtävyyksiä. Pafos oli Kyproksen pääkaupunki hellenismin ja roomalaisten aikaan. Jäljet ovat selvät vielä nykyään, eikä vähiten arkeologisessa puistossa suurenmoisine mosaiikkeineen. Historialliset ja kulttuuriset jäänteet ovat niin merkittäviä, että koko kaupunki on asetettu Unescon maailmanperintöluetteloon. Nykyään kaupungissa on noin 36 000 asukasta, ja siten se on Kyproksen neljänneksi suurin Nicosian, Limassolin ja Larnacan jälkeen.

Alueen rikas historia ja kulttuuriperintö ovat erinomainen perusta rakentaa kokonaisuus kulttuuripääkaupunkivuoden aikana. Laadittu ohjelma tarjoaa laajan kirjon mielenkiintoisia ja jännittäviä osia. Täydellisen ohjelman, joka sisältää konsertteja, näyttelyjä, tanssia, työpajoja jne, löydät organisaation verkkosivulta: www.pafos2017.eu/?lang=en

Keskeinen tekijä on ”Open-Air Factory” -konsepti, jossa ei ole kyse pelkästään avoimuudesta suhteessa tilaan, vaan myös erilaisten kulttuurien, ajatusten ja uskomusten suvaitsemiseen, hyväksymiseen, rohkaisuun ja osallistamiseen.Täysin organisaation moton ”Linking Continents-Bridging Cultures” mukaisesti. Open-Air Factory käsittää koko alueen sekä tilallisesti että sosiaalisesti. Sillä on hajautettu rakenne, joka sisältää eri osiot, yksiköt ja työpajat, ja se ulottuu Pafoksen keskustasta eri kuntiin ja pieniin yhteisöihin.Pafoksella on aina ollut strateginen asema itäisellä Välimerellä, ja nykyaikaisen monikulttuurisen todellisuutensa avulla se pyrkii nyt olemaan ensimmäinen kulttuuripääkaupunki, joka yhdistää idän ja lännen.

Kyproksen suotuisan ilmaston ansiosta Pafos on täydellinen matkakohde kaikille, jotka haluavat yhdistää auringossa rentoutumisen ja loman, joka sisältää kulttuuria ja historiaa. Edellytykset eivät ole koskaan olleet niin hyvät kuin tänä vuonna.

Pafokselle lennetään suoraan Helsingistä Finnairilla/Aurinkomatkoilla huhtikuusta kesäkuuhun ja elokuusta syyskuuhun. Huhtikuusta lokakuuhun TUI tarjoaa pakettimatkoja.

Comments Off on Afroditen syntymäpaikka Pafos, Euroopan kulttuuripääkaupunki 2017

Tue
17
Jan '17

Tjäreborg: Talouden kasvu näkyy kesän lomasuunnitelmissa

Mom Tri's Boathouse

Kuvaaja: Christer Engström

Kesälomamatkaa ulkomaille suunnittelee 88 % Tjäreborgin asiakaskyselyyn vastanneista suomalaisesta. Määrä on sama kuin viime vuonna. Kesälomamatkoihin tullaan käyttämään kuitenkin enemmän rahaa kuin aiemmin, sillä peräti 18 % asiakaskyselyyn vastanneesta kertoo käyttävänsä ulkomaan lomamatkaan enemmän rahaa kuin viime vuonna. Tämä selviää Tjäreborgin joulu-tammikuun vaihteessa teettämästä asiakaskyselystä*, johon vastasi 3 166 henkilöä.

Talouden kasvu näkyy kuluttajien kesälomasuunnitelmissa, kun tarkastellaan ulkomaille suuntautuvaan kesälomamatkaan käytettävän rahan määrää. Tjäreborgin kyselyyn vastanneista jopa 18 % kertoo käyttävänsä kesälomamatkaan enemmän rahaa kuin viime vuonna. Saman verran rahaa kuin viime vuonna kertoo käyttävänsä 53 % vastaajista ja vähemmän kuin viime vuonna 8 % vastaajista.

Kaikissa Pohjoismaissa käytetään kesälomamatkaan enemmän rahaa kuin viime vuonna
Tjäreborg ja sen pohjoismaiset sisaryhtiöt Ving ja Spies suorittivat Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa samansisältöisen asiakaskyselyn* joulu-tammikuun vaihteessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 41 000 henkilöä. Suomalaisten tapaan myös ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset käyttävät ensi kesän lomamatkaan enemmän rahaa kuin viime vuonna. Ruotsalaisista vastaajista jopa 22 % kertoo käyttävänsä lomamatkaan enemmän rahaa. Tanskassa ja Norjassa luku oli 19 %. Vähemmän rahaa kuin viime vuonna kertoo käyttävänsä 8 % vastaajista ja luku on sama kaikkien Pohjoismaiden osalta. Noin 18 % vastaajista kaikissa maissa ei osannut vielä kertoa, kuinka paljon he tulevat käyttämään rahaa kesälomamatkaansa.

Kaikissa Pohjoismaissa ollaan valmiita karsimaan muita hankintoja lomamatkan toteuttamiseksi. Eri Pohjoismaiden välillä ei ole suuria eroja ja noin 70 % kaikista vastaajista on valmis luopumaan muista hankinnoista. Suomessa 22 % kyselyyn vastanneista olisi valmis rahoittamaan lomamatkan osittain luotolla. Ruotsissa ja Norjassa vastaava luku on 14 % ja Tanskassa ainoastaan 6 %.

Lomatunnelmia jaetaan ahkerasti sosiaalisessa mediassa – WhatsAppin käytössä suuret erot Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä
Vastausten perusteella Facebook on kaikissa Pohjoismaissa suosituin media jakaa lomatunnelmia loman aikana ja reilu puolet kyselyyn vastanneista kertoo käyttävänsä Facebookia lomalla. Suurin ero suomalaisten ja muiden pohjoismaalaisten välillä on WhatsAppin käytössä. Suomalaisista kyselyyn vastanneista peräti 45 % kertoo jakavansa lomatunnelmat WhatsAppin kautta kun taas Tanskassa luku on 2 %, Norjassa 4 % ja Ruotsissa 11 %. Snapchat on selvästi suosituin Norjassa, missä 34 % kertoo käyttävänsä sitä lomatunnelmien jakamiseen. Luvut muissa maissa ovat: Suomi 3 %, Tanska 8 % ja Ruotsi 9 %. Instagramin käyttö on selvästi lisääntynyt viime vuodesta kaikissa Pohjoismaissa, eniten kasvua on Ruotsissa, jossa Instagramia käyttää 37 % vastanneista (viime vuonna 28 %). Suomalaisista vastaajista 17 % käyttää Instagramia (viime vuonna 12 %). Neljännes vastaajista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ei käytä ollenkaan sosiaalista mediaa loman aikana. Tanskalaisista vastaajista 41 % kertoo, että ei käytä ollenkaan sosiaalista mediaa loman aikana lomatunnelmien jakamiseen.

Kreikka, Kroatia, Espanja, Turkki ja Kypros – suomalaisten suosituimmat rantalomakohteet
Lähes kolmasosa Suomessa kyselyyn vastanneesta kertoo Kreikan olevan ensi kesän kiinnostavin lomakohde. Kiinnostus Kroatiaa kohtaan on noussut eniten viime kesästä ja neljäsosa vastaajista nimeää sen kesän kiinnostavimmaksi kohteeksi. Espanja on kolmannella sijalla ja siellä kiinnostavimmiksi kohteiksi nousevat Mallorca ja Costa del Sol. Turkki ja Kypros jakavat neljännen sijan kesän kiinnostavimpana lomakohteena.

Kysely suoritettiin joulu-tammikuun vaihteessa kaikissa Pohjoismaissa Tjäreborgin ja sen sisaryhtiöiden Vingin ja Spiesin asiakaspaneeliin ilmoittautuneille henkilöille. Ruotsissa kyselyyn vastasi 16 566 henkilöä, Tanskassa 13 340 henkilöä ja Norjassa 8 009 henkilöä. Suomessa kyselyyn vastasi 3 166 henkilöä. Asiakaspaneeli koostuu matkailusta kiinnostuneista henkilöistä ilman että on välttämättä matkustanut ko. matkanjärjestäjällä.

Comments Off on Tjäreborg: Talouden kasvu näkyy kesän lomasuunnitelmissa

Tue
17
Jan '17

Vuoden hostelliksi valittiin Dream Hostel & Hotel Tampereelta

Hostelli-yhteistila

Dream Hostel & Hotel on valittu Suomen Hostellijärjestön Vuoden hostelliksi 2017. Hostelli sijaitsee Tampereen keskustassa. Valinnan teki Suomen Hostellijärjestön hallitus jäsenistöltä sekä hostelliasiakkailta saatujen ehdotusten perusteella. Tänä vuonna valinnassa painotettiin hostellin saamaa palautetta hyvästä asiakaspalvelusta ja fiiliksestä sekä sen aktiivisuutta toimintansa kehittämisessä.

”Dream Hostel & Hotel on kehittänyt toimintaansa koko ajan ja sen omistajilla on aktiivinen ote myös hostellin operatiiviseen toimintaan. Suomessa hostelli on alan edelläkävijä markkinoinnissa ja saanut näkyvyyttä myös kansainvälisissä medioissa”, toteaa Hostellijärjestön pääsihteeri Irja Hanelius.

Kuvaaja: Marc Goodwin

Kuvaaja: Marc Goodwin

Dream Hostel & Hotelissa on 130 vuodepaikkaa ja sen asiakaskunta koostuu matkailijoista ympäri maailmaa. Selkeä visio ja tavoite, asiakas- ja vertaispalautteen jatkuva hyödyntäminen, uuden oppiminen ja tutkiminen sekä verkostoituminen ovat hostellin menestyksen avaimia.

Hostellijärjestö palkitsee vuosittain ansiokkaasti toimivan hostellin Vuoden hostelli -kunnianimellä. Vuoden hostelli on valittu vuodesta 2004 alkaen. Viime vuonna tittelin sai Hostel Domus Academica Helsingistä.

Comments Off on Vuoden hostelliksi valittiin Dream Hostel & Hotel Tampereelta

Fri
13
Jan '17

575-vuotias Rauma esittäytyy Helsingissä matkamessuilla 19.-22.1.

500px-Rauma.vaakuna.svg

Suomen kolmanneksi vanhin kaupunki, Rauma täyttää 575 vuotta 2017. Nykyään Rauma on moderni teollisuus- ja kulttuurikaupunki.

MATKA 2017 -messuilla Rauma on mukana muiden lounaisrannikon kaupunkien kanssa Suomen Saaristo -osastolla 6n2.

Kaksi maailmanperintökohdetta tutustuttavana

Rauman kaupunki on tunnettu kahdesta maailmanperintökohteestaan, jotka ovat Vanha Rauma ja Sammallahdenmäen hautaröykkiöalue.

Vanha Rauma on Pohjoismaiden laajin ehjänä säilynyt idyllinen puutalokorttelialue, jonka kapeilla kaduilla sijaitsevat kahvilat, ravintolat, taiteilijoiden työhuoneet ja pikku putiikit houkuttelevat nauttimaan rennosta pikkukaupungin tunnelmasta. Vanhassa Raumassa välimatkat ovat lyhyitä, puodit ja nähtävyydet sijaitsevat kävelyetäisyydellä toisistaan.

Pitsinnypläys on Raumalla vanha perinne ja kaupungissa on nyplätty ainakin 1700-luvun puolivälistä lähtien. Tänä vuonna kaupunkifestivaali Pitsiviikko valtaa kaupungin 22.–30.7. Samaan aikaan suositut Vanhan Rauman avoimet pihat ja kirppikset kutsuvat vierailijoita astumaan peremmälle. Osa Vanhan Rauman kodeista avaa ovensa myös yöpyjille.

Rauman toinen maailmanperintökohde, Lapin Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue on vaikuttava historiallinen kohde upean luonnon ympäröimänä. Alueella on 36 erilaista ja erikokoista hautaröykkiötä, jotka sijaitsevat sammaleisten kallioiden ja metsän keskellä.

Rauman saaristossa riittää nähtävää

Selkämeren kansallispuiston sydämessä sijaitseva Rauman saaristo herää kesällä eloon. Päivittäiset, aikataulutetut vesibussivuorot vievät matkailijat vaivattomasti joko Kylmäpihlajan majakkasaarelle, Kuuskajaskarin loma- ja linnakesaarelle tai Reksaaren luonto- ja virkistyssaarelle. Saarissa voi yöpyä, nauttia kahvila- ja ravintolapalveluista sekä saunoa. Saariston luontoon voi Raumalla tutustua myös huolletuilla retkeilyreiteillä.

Poroholman lomakeskus on upea leirintäalue sekä kolmen purjelaivan, Gerdan, Kathrinan ja Maritan kotisatama. Alukset toimivat ravintola-, hotelli- sekä purjehduskäytössä.

Vilkas tapahtumakesä tulossa

Rauman festivaalikesän 2017 aloittaa jälleen RMJ eli Raumanmeren Juhannus -festivaali 22.–24.6. Lavalle nousevat monet huippuartistit. Tapahtumakesä huipentuu superelokuuhun, jonka kruunaavat Rauma Festivo 8.‒12.8., Rauma Blues 11.–12.8. ja Blue Sea Film Festival 18.–20.8.

Niin maan perusteellisen hauska Reinikainen valloittaa Rauman kesäteatterin 2.6.–8.7. Neil Hardwickin kirjoittaman ja Olka Horilan ohjaaman kappaleen rooleissa nähdään muun muassa Jukka Rasila, Mikko Kivinen, Mika Räinä ja Minna Koskela.

Comments Off on 575-vuotias Rauma esittäytyy Helsingissä matkamessuilla 19.-22.1.