Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Wed
8
May '19

Scandicin tulostiedote Q1 2019 – tulosparannusta vakailla markkinoilla

f1ezstggolqrbrouhfuk

Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia ja oli 4,066 miljoonaa kruunua (3,791). Orgaaninen kasvu oli 4,7 prosenttia, kun taas myynti vertailukelpoisissa yksiköissä kasvoi 2,5 prosenttia. Huonemäärän lisäys nosti myyntiä 2,2 prosenttia.
  • Vuonna 2019 pääsiäisen asettuessa huhtikuuhun, vuosineljänneksen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2018 ensimmäiseen vuosineljännekseen. Kalenterivaikutusten arvioidaan vaikuttavan liikevaihtoon positiivisesti kolmesta neljään prosenttia.
  • Oikaistu käyttökate nousi 160 miljoonaan kruunuun (115) eli 3,9 prosenttia (3,0) myynnistä.
  • Tukholman Scandic Hasselbacken -hotellin 230 miljoonan kruunun divestoinnin tulosvaikutus oli 182 miljoonaa kruunua.
  • Osakekohtainen tulos nousi 0,35 kruunuun (-1,39). Rahoitusleasing-vaikutukset huomioiden osakekohtainen tulos oli 0,87 (-1,31).
  • Nettotulokseen vertailtavuuteen vaikutti pääosin Scandic Hasselbacken -hotellin myynnin luovutusvoitto. Poislukien ei-vertailukelpoiset erät sekä rahoitusleasing-vaikutukset osakekohtainen tulos oli -0,79 (-1,13).

Scandic Hotels Groupin toimitusjohtaja Jens Mathiesenin katsaus

Hotelliyöpymisten kysyntä jatkoi alkuvuodesta kasvua, mutta kapasiteetin lisäys eräillä alueilla, kuten Oslossa ja sen ympäristössä, hidasti myynnin kasvua. Orgaaninen kasvu oli 4,7 prosenttia, joka on yli puolet vertailukelpoisten yksiköiden kasvusta. Myyntiin vaikutti positiivisesti pääsiäisen myöhäinen ajankohta vuonna 2019.

Vertailukelpoisten yksiköiden myynti ja RevPAR olivat tästä johtuen hieman alhaisempia vastaavaan neljännekseen viime vuonna. Oikaistu käyttökate nousi kaikilla muilla alueilla paitsi Ruotsissa ensimmäisellä neljänneksellä, jossa käyttökate oli alan ja Scandicin heikoin.

Olemme tyytyväisiä Restel-portfolion kehitykseen vuoden alkupuolella. On palkitsevaa nähdä vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla saavutettujen kustannussynergioiden selkeät tulosvaikutukset. Restel-portfolion RevPAR nousi selvästi ja arvioimme sen käyttöasteella ja keskihuonehinnalla olevan edelleen kasvupotentiaalia.

Panostamme tehokkuuden kasvuun toiminnoissamme. Scandic-hotelleilla on vahva markkina-asema ja skaalautuva liiketoimintamalli, mutta meidän tulee edelleen olla valikoivampia valitessamme prioriteettejamme ja panostustamme kannattamattomien liiketoimintojemme kehittämiseen.

Meillä on pitkän aikavälin positiivinen näkemys markkinoistamme, vaikka kasvava kapasiteetti tietyissä kohteissamme voi vaikuttaa negatiivisesti markkinoiden tasapainoon vuonna 2019. Oslossa on uutta kapasiteettia ja Kööpenhaminassa kapasiteetti lisääntyy vuoden 2019 aikana.

Emme odota suuria muutoksia markkinaolosuhteisiin toisen neljänneksen aikana. Vertailukelpoisen myynnin odotamme laskevan kahdesta kolmeen prosenttia, sisältäen negatiivisen noin 3 prosentin kalenterivaikutuksen. Ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoisen myynnin arvioimme laskevan alle 1 prosenttia. Huonekapasiteettimme lisäys nostaa liikevaihtoa keskimäärin 2 prosenttia.

Comments Off on Scandicin tulostiedote Q1 2019 – tulosparannusta vakailla markkinoilla