Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Tue
22
Jan '13

Kuopion Kaupunki: Matkailun yhteismarkkinoinnin selvitystyön aloitus

Matkailualan yritykset yhteistyössä kaupungin kanssa ohjaamaan selvitystyötä

Matkailualan yritysten edustajat yhdessä Kuopion kaupungin kanssa ohjaavat selvitystyötä Kuopion ja Tahkon yhteismarkkinoinnin rakentamiseksi. Työ on valmis maaliskuun loppuun mennessä. Selvitystyö sisältää yhteismarkkinoinnin toimintamallin laatimisen. Selvitystyön toteuttaa Juha Tanskanen, Pohjolan Mylly Oy:stä. Tanskasella on mittava kokemus matkailuun liittyvistä organisoitumiskysymyksistä lähtien Ruka Kuusamosta, Vuokatista, Oulusta sekä Lappeenrannan ja Imatran seuduilla goSaimaa.com-hankkeessa.

Tavoitteena on aidosti yhteinen tahtotila, yrittäjävetoisuus ja roolitusten selkeä jako Kuopion ja Tahkon yhteismarkkinoinnissa. Selvitystyössä kuullaan eri toimijoita ja muodostetaan organisoitumisvaihtoehto sekä toimintaperiaatteet. Nykyisestä hajanaisesta toimintamallista halutaan yhtenäiseen toimintatapaan. 20.3. järjestetään avoin matkailufoorumi, jossa syntynyt mallinnus käydään läpi avoimesti toimijoiden kanssa.

Kuopion kaupungin omistajaohjaus otti selvitystyön tehtäväkseen liittyen Kuopion matkailupalvelun nykytilaan ja toivoi yritysten kuulemista asiaan liittyen.

Muiden hankkeiden integrointi kokonaisuuteen on myös tärkeää. Samaan aikaan käynnissä on maakunnallinen markkinointiohjelma, joka pyrkii vahvistamaan Kuopio-kärkistä alueimagoa, jonka yksi osa on matkailu ja tapahtumat. Suurimmat painotukset hankkeessa liittyvät osaamisen kärkiin, osaaja- ja opiskelijarekrytointeihin sekä alueen imagoon asuin-, opiskelu -ja työpaikkana. Tärkeää on, että imagon eri osa-alueet tukevat toisiaan.

Selvitystyön ohjausryhmä:

Noora Kivi, yrittäjä, Kuopion Roll Risteilyt

Kirsi Pekkarinen, markkinointipäällikkö, Kylpylähotelli Kunnonpaikka (Savon matkailu)

Ville Puustinen, Tahkon Markkinointi Oy, Osuuskauppa PeeÄssä

Anna-Liisa Toivanen, Pohjois-Savon matkailuvaliokunnan puheenjohtaja

Tarja Manninen, toimitusjohtaja, Kuopion Matkailupalvelu Oy

Jarmo Pirhonen, palvelualuejohtaja, Kuopion kaupunki

Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja, Kuopion kaupunki

Kirsi Soininen, markkinointijohtaja, Kuopion kaupunki

Comments Off on Kuopion Kaupunki: Matkailun yhteismarkkinoinnin selvitystyön aloitus