Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Mon
10
Apr '17

Komissio: Kahdessa kolmasosassa matkavaraussivustoista harhaanjohtavaa tietoa

travel-suitcase-holiday

Euroopan komissio ja EU:n kuluttajaviranomaiset käynnistivät lokakuussa 2016 koko EU:n laajuisen koordinoidun seulonnan, jonka kohteena oli 352 hintavertailu- ja matkavaraussivustoa. Siinä kävi ilmi, että 235 sivustolla hintatiedot eivät olleet luotettavia.

Euroopan komissio ja EU:n kuluttajaviranomaiset käynnistivät lokakuussa 2016 koko EU:n laajuisen koordinoidun seulonnan, jonka kohteena oli 352 hintavertailu- ja matkavaraussivustoa. Siinä kävi ilmi, että 235 sivustolla hintatiedot eivät olleet luotettavia.

Kuluttajaviranomaiset 28 maasta (26 EU-maata, Norja ja Islanti) tarkastivat komission johdolla yhteensä 352 verkkosivustoa, joilla vertaillaan tarjouksia ja hintoja pääasiassa matkailualalla.

Kaikista verkkosivustoista 23,6 prosentissa vertailtiin majoitushintoja, 21,3 prosentissa lippujen (lento-, laiva-, juna- ja linja-auto) hintoja ja 5,1 prosentissa vuokra-autojen hintoja.

Sivustoista 44,6 prosenttia yhdisti tuotteiden ja palvelujen vertailun (liput, majoitus, lomapaketit jne.).

Vertailusivustojen tehotarkastuksessa tuli esiin monia sääntöjenvastaisuuksia. Pääosin ne liittyivät hintaan ja sen lasku- ja esittämistapaan:

• 32,1 prosentissa tapauksista vertailuluettelossa esitetty hinta ei ollut sama hinta kuin se, joka lopulta esitettiin varsinaisella varaussivulla

• 30,1 prosentissa kokonaishinta veroineen tai sen laskutapa ei ollut selkeä

• 20,7 prosenttia sivustoista esitteli erikoishintoja, jotka eivät olleetkaan saatavilla varsinaisella varaussivulla

• 25,9 prosentissa sivustoista annettiin ymmärtää, että tiettyjä tarjouksia oli vain vähän (esimerkiksi ”enää 2 huonetta jäljellä” tai ”vain tänään”), eikä mainittu, että tämä koski vain kyseistä verkkosivustoa.

Kuluttajaviranomaiset havaitsivat myös muita sääntöjenvastaisuuksia, jotka liittyivät

• vertailusivuston ylläpitäjän tietoihin: 22,7 prosenttia antoi vain osittaiset tiedot (esim. nimen tai osoitteen); 4 prosenttia antanut minkäänlaisia tietoja

• käyttäjien arvosteluihin: 21,3 prosenttia verkkosivustoista ei esittänyt kuluttaja-arvioita selkeästi tai läpinäkyvästi (tai niihin lisättiin elementtejä, jotka heikentävät niiden uskottavuutta)

• vertailun kattavuuteen: 10,5 prosenttia verkkosivustoista ei esittänyt olennaisia tietoja, jotka ovat vertailun kannalta tärkeitä.

EU:n laajuisessa tehotarkastuksessa kuluttajaviranomaiset käyvät läpi verkkosivuja samaan aikaan eri maissa. Tarkastuksissa käy ilmi, noudatetaanko EU:n kuluttajansuojasäännöksiä.

Jos havaitaan, että EU:n kuluttajansuojasääntöjä rikotaan, kuluttajaviranomaiset ottavat yhteyttä kyseisiin yrityksiin ja kehottavat korjaamaan tilanteen.

Aiemmin tällaisen tehotarkastuksen kohteina ovat olleet lentoyhtiöt (vuonna 2007), mobiilisisältö (2008), sähkölaitteet (2009), verkosta ostettavat liput (2010), kuluttajaluotot (2011), digitaalinen sisältö (2012), matkapalvelut (2013), sähkölaitteiden takuut (2014) ja kuluttajansuojadirektiivi (2015).

Lisätietoa laajemmassa lehdistötiedotteessa:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-844_fi.htm

 

Comments Off on Komissio: Kahdessa kolmasosassa matkavaraussivustoista harhaanjohtavaa tietoa