Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Fri
28
Sep '12

Kotimaanmatkailun laadun ja kehityksen tukija – SUOMA ry 20 vuotta

Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys – SUOMA ry juhlii 20-vuotista taivaltaan juhlaseminaarissa Lappeenrannassa 28.9.2012. Seminaarissa kuullaan puheenvuoroja muun muassa matkailun taloudellisista vaikutuksista, matkailijaprofiileista sekä alan investoinneista. Matkailuyrittäjän puheenvuoron käyttää Keminmaan Pohjanrannan tilan yrittäjä, parlamentaarikko Paavo Väyrynen. Seminaarin moderaattorina toimii Matkailun edistämiskeskuksen ylijohtaja Jaakko Lehtonen.

SUOMA ry:n toimii kotimaan matkailun alueorganisaatioiden, matkailukeskusorganisaatioiden ja vihreää i-kilpeä käyttävien matkailutoimistojen yhteiselimenä ja edunvalvontajärjestönä matkailualan keskusjärjestöihin, valtion matkailuhallintoon ja muihin alalla toimiviin yhteisöihin nähden. SUOMAn yhteistyöpiiriin kuuluu 20 matkailun alueorganisaatiota ja 120 matkailutoimistoa koko maan kattavasti.

Juhlaseminaarissa puhunut SUOMA ry:n puheenjohtaja Anne-Marget Niemi muistuttaa yhdistyksen panoksesta kotimaanmatkailun kehittämisessä ja koko toimialan tarjonnan tunnettuuden nostamisessa.

SUOMAn toiminnan yksi näkyvä osa on matkailun i-toimistojen tähtiluokitus.

– Matkailun i-toimistot saavat oikeuden vihreän i-tunnuksen käyttöön SUOMAlta vasta yltäessään vahvistettujen kriteerien tasolle. Samalla myönnetään palvelutason mukainen tähtiluokitus yhdestä viiteen. Näin varmistetaan kotimaisten matkailuneuvontatoimistojen korkea laatu, kertoo Niemi.

Niemen mukaan matkailualan taloudellisia ja työllistäviä vaikutuksia eri alueilla ei nykyisellään kyetä vertailemaan. Tämän vuoksi SUOMA ry:n tavoitteena on saattaa matkailun aluetaloudelliset vaikutukset laskeva mittaristo valtakunnalliseen käyttöön. Turun kauppakorkeakoulun Turku Touringille ja Varsinais-Suomen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskukselle laatima mittaristo edesauttaa matkailun taloudellisten ja työllistävien vaikutusten ymmärtämistä ja mahdollistaa eri alueiden vertailun uudella tavalla.

Niemi peräänkuuluttaa matkailualan vaikuttavuuden huomioimista ja yhteisiä panostuksia yhteiskunnalta.

– Matkailu toimialana on otettava vakavasti. Ulkomailta suuntautunut matkailu tuo yhteiskunnalle vuosittain noin neljä miljardia euroa. Taloudellisten vaikutusten mittaamisen ohella matkailusesongin pidentäminen koulujen loma-aikoja porrastamalla ja tasapainottamalla on yksi SUOMAn tavoitteista. Sesongin pidentäminen ei hyödytä pelkästään matkailualaa: työkokemuksen saaminen ja kesätyötulot ehkäisevät osaltaan nuorisotyöttömyyttä ja nuorten syrjäytymistä, sanoo Niemi.

Comments Off on Kotimaanmatkailun laadun ja kehityksen tukija – SUOMA ry 20 vuotta