Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Mon
19
Dec '16

Lappi kiinnostaa asuinpaikkana seikkailunhaluisia ja etätyön tekijöitä

a302f021ae1bb31e_800x800ar

Image:  Janne Koskenniemi

House of Lapland selvitti, minkälaiset ihmiset voisivat olla kiinnostuneita muuttamaan Lappiin. Tuloksia tullaan käyttämään hyväksi asukasmarkkinoinnissa.

House of Laplandin teettämässä tutkimuksessa selvitettiin Lapista asuinpaikkana kiinnostuneiden ihmisten persoonaa, arvomaailmaa sekä median käyttötapoja. Tutkimuksesta saadut tulokset auttavat kohdentamaan markkinointia entistä tarkemmin niille, joita Lappiin muuttaminen voisi kiinnostaa.

– House of Lapland tekee asukasmarkkinointia, jonka tavoitteena on houkutella Lappiin uusia asukkaita. Lappi on ollut muuttotappiomaakunta jo pitkään, mutta vastaavaa tutkimusta ei oltu aiemmin tehty. Saimme tästä hyvän käsityksen siitä, kenelle ja minkälaista viestiä meidän kannattaa muuttajille suunnata, House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen sanoo.

8ae369b863b9c01e_800x800ar

Valokuvaaja: Lapland Image

Tarssasen mukaan tutkimuksessa nousi esille kaksi erityisen kiinnostavaa kohderyhmää: nuoret seikkailunhaluiset, sekä turvallisuushakuiset. Näille ryhmille tullaan jatkossa kohdentamaan viestintää Lapin tarjoamista mahdollisuuksista. Myös etätyö sekä yrityksen perustaminen kiinnostivat potentiaaleja Lappiin muuttajia.

Hyvien liiketoiminnan edellytysten lisäksi Lappiin muuttoa harkitsevat nostivat Lapin vetovoimatekijöiksi kansainvälisyyden, harrastusmahdollisuudet, yhteisöllisyyden, kauniin luonnon, puhtaan ilman sekä selkeät vuodenajat.

Vahvimmin muuttoa harkitsivat seikkailuhenkiset ja menestystä hakevat  20–24 -vuotiaat naiset, sekä  luontoa arvostavat, aktiivisesti harrastavat  45 – 49 – vuotiaat miehet.

Comments Off on Lappi kiinnostaa asuinpaikkana seikkailunhaluisia ja etätyön tekijöitä