Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Tue
11
Nov '14

Joka kymmenes suomalainen matkustaa mieluiten yksin

84d01363253d505a_800x800ar

Suomalaiset lähtevät mieluiten reissuun oman kumppanin tai ystävien kanssa, mutta yksin matkustamistakaan ei pidetä pelottavana ajatuksena: joka kymmenes (9 %) suomalainen lähtee matkalle mieluiten ilman seuraa. Kaksi kolmesta suomalaisvastaajasta (66 %) puolestaan lähtisi mieluiten matkaan puolisonsa tai seurustelukumppaninsa kanssa, ja lähes kolmannes (30 %) ottaisi matkaan mukaan ystävät.

Suomalaisten kanssa yhtä innokkaita yksin reissaajia ovat vain amerikkalaiset (9 %), kun taas kansainvälisesti keskimäärin vain alle kuusi prosenttia innostuu reissaamaan itsekseen. Kaikkein haluttomampia matkustamaan yksin ovat puolestaan espanjalaiset ja italialaiset, sillä heistä vain 3 prosenttia reissaa mieluiten yksin.

”Kyselymme tulosten perusteella näyttäisi siltä, että eteläeurooppalaiset ovat perhekeskeisempiä kuin esimerkiksi suomalaiset ja amerikkalaiset, ja tämä näkyy myös halukkuudessa matkustaa ilman seuraa. Yksin reissuun lähteminen ei kuitenkaan kerro epäsosiaalisuudesta, sillä usein yksin matkustavat juuri ottavat eniten kontaktia paikallisiin ja muihin reissaajiin”, sanoo momondon Suomen markkinointipäällikkö Petteri Jalonen .

YKSIN REISSAAVAT YLLÄTTÄEN KESKI-IKÄISIÄ

Hieman yllättäen suomalaisvastaajista yksin matkustavat mieluiten keski-ikäiset (36–55-vuotiaat): heistä jopa 13 prosenttia lähtee reissuun mieluiten ilman seuraa. Nuoremmista (18–35-vuotiaista) vain kuusi prosenttia haluaa matkustaa yksin. Iäkkäämmät sijoittuvat näiden kahden ryhmän väliin, sillä heistä yhdeksän prosenttia reissaa mielellään ilman seuraa.

Kun asiaa tarkastellaan sukupuolten välillä, suomalaiset miehet matkustavat selvästi mieluummin itsekseen kuin naiset. Miehistä 11 prosenttia ja naisista seitsemän prosenttia lähtee reissuun mieluiten yksin.

APPIVANHEMMAT EPÄMIELUISINTA MATKASEURAA

Vaikka yksin matkustaminen ei olekaan suosituin vaihtoehto, kaikkien maiden vastaajat lähtisivät silti mieluummin matkaan ilman seuraa kuin appivanhempiensa kanssa. Suomalaisvastaajista vain yksi prosentti kertoo lähtevänsä mieluiten reissuun puolisonsa vanhempien seurassa. Omien vanhempien kanssa suomalaisista matkustaa mielellään joka kymmenes (10 %). Lastensa kanssa reissuun puolestaan lähtee mieluiten hieman yli neljännes (27 %). Lisäksi pienelle vähemmistölle (6 %) ei ole lainkaan väliä, kenen seurassa matkaan lähtee.

FAKTAT LYHYESTI:*

Suomalaiset matkustavat mieluiten kumppaninsa kanssa:

 • 66 prosenttia suomalaisista matkustaa mieluiten puolisonsa tai seurustelukumppaninsa kanssa
 • 30 prosenttia suomalaisista valitsee ystävät mieluisimmaksi matkaseurakseen
 • 27 prosenttia suomalaisista lähtee mieluiten reissuun lastensa kanssa
 • 10 prosenttia suomalaisista matkustaa mieluiten vanhempiensa kanssa
 • 9 prosenttia suomalaisista matkustaa mieluiten yksin
 • 9 prosenttia suomalaisista lähtee mieluiten reissuun muiden sukulaisten kanssa
 • 6 prosenttia suomalaisista ei pidä tärkeänä sitä, kenen kanssa matkustaa
 • 1 prosentti suomalaisista valitsee matkaan mukaan mieluiten appivanhempansa

Suomalaiset ja amerikkalaiset ovat innokkaimpia yksinmatkustajia:

 • 9 prosenttia suomalaisista ja amerikkalaisista matkustaa mieluiten yksin
 • 7 prosenttia hollantilaisista matkustaa mieluiten omassa seurassaan
 • 6 prosenttia norjalaisista, ruotsalaisista, saksalaisista ja englantilaisista lähtee reissuun mieluiten yksin
 • 5 prosenttia venäläisistä ja ranskalaisista lähtee reissuun mieluiten yksin
 • 4 prosenttia tanskalaisista matkustaa mieluiten yksin
 • 3 prosenttia italialaisista ja espanjalaisista lähtee mieluiten reissuun yksin

Yksin matkustavat mieluiten keski-ikäiset ja miehet:

 • 13 prosenttia keski-ikäisistä (36–55-vuotiaista) suomalaisista matkustaa mieluiten yksin
 • 9 prosenttia iäkkäämmistä (56–65-vuotiaista) suomalaisista matkustaa mieluiten yksin
 • 6 prosenttia nuoremmista (18–35-vuotiaista) suomalaisista matkustaa mieluiten yksin
 • 11 prosenttia suomalaismiehistä matkustaa mieluiten yksin
 • 7 prosenttia suomalaisnaisista matkustaa mieluiten yksin

* Kysymyksessä oli mahdollista valuta useampi vastausvaihtoehto.

TIETOA TUTKIMUKSESTA:

Matkahakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun trendeistä online-tutkimuksena Research Now -paneelin kautta. Kysely toteutettiin 9.–19. tammikuuta 2014, ja siihen osallistui 1 032 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi kysely toteutettiin 11 muussa maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, Italiassa, Espanjassa, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.

Comments Off on Joka kymmenes suomalainen matkustaa mieluiten yksin