Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Thu
23
Oct '14

Kaakon kesän ja alkuvuoden matkailussa positiivinen vire – kotimaan ja vapaa-ajan matkailu kasvaneet

Matkailutilastojen mukaan kesäkaudella touko-elokuun aikana kotimaisten yöpymisten osuus kasvoi 17,1 %, määrän ollessa vajaat 70 000. Kesäajan yöpymisten osalta kokonaiskasvu 1,1 % on hieno saavutus etenkin kun vuonna 2013 kasvu oli huikeat 18,7 % samana ajanjaksona. Alkuvuoden osalta tämän vuoden tammi-elokuulla Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden yöpymiset pysyivät viime vuoden tasolla. Seudulla kirjattiin elokuun loppuun mennessä 140 867 rekisteröityä yöpymistä. Samaan aikaan valtakunnallisesti yöpymiset laskivat (2,1 %) sekä Mikkelin seudulla -7,2 % ja Lappeenrannan seudulla 3 %.

Seudun alkuvuoden yöpymisten osalta hyvä nollatulos perustuu erityisesti kotimaisten yöpyjien määrän kasvuun, jota kertyi tammi-elokuulta 11,3 %. Kotimaisten yöpyjien positiivinen tulos ja määrän kasvu on valtakunnan tasolla merkittävä. Valtakunnallinen vertailuluku kotimaisten majoittujien osalta on alkuvuodelta -2,6 %.

Kaakkoisen rannikon yöpymistilastoissa näkyy selvästi vapaa-ajan matkailun kasvu: yöpyjistä tammi-elokuun aikana vapaa-ajan matkailijoita oli 55,6 %. Koko viime vuoden osalta vapaa-ajan matkustuksen osuus oli 51,3 %. Vapaa-ajan matkailijoiden määrän kasvu on tullut erityisesti kotimaisista yöpyjistä. Alkuvuonna 2014 kotimaisten yöpymisten määrä on kasvanut yli 5000 yöpymisellä.

Kotkan-Haminan seudun ulkomaiset yöpymiset laskivat 15,2 %, venäläisyöpymisten laskun ollessa 18.4 %. Venäjän matkailun haasteet ovat nähtävissä yöpymistilastoissa koko Suomen osalta. Alkuvuonna venäläisyöpymisten määrä laski valtakunnan tasolla 11,1 % sekä pääkaupunkiseudulla 14,2 % ja Lappeenrannan seudulla 15,3 %.

KASVUA MAJOITUSMYYNNISSÄ JA VIIPYMÄSSÄ

Kotkan-Haminan seudulla majoitusmyynnin arvo nousi elokuun loppuun mennessä yli 500 000 €. Majoitusmyyntiä kertyi 7,4 miljoonaa euroa edellisvuoden myynnin arvon oltua alle 6,9 miljoonaa. Yöpymisen keskihinta nousi yli 3,6 € keskihinnan ollessa 52,31 €. Samoin viipymä on kasvanut alkuvuoden aikana. Tammi-elokuulla viipymä oli seudulla 1,94 vrk, kun vastaava luku viime vuonna oli 1,86 vrk.

Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen ja Art-Travel Consultingin lukuihin.

SEUDUN MUSEOKOHTEISSA MYÖS HYVÄ KESÄ

Merikeskus Vellamossa vieraili kesällä touko-elokuun aikana noin 60 000 kävijää. Edellisvuonna vastaava luku oli runsaat 56 500 samalta ajanjaksolta. Vellamon alkaneelta syksyltä on positiivista kerrottavaa, sillä kävijöissä on tilastoitu kasvua sekä kotimaisissa että venäläisissä asiakkaissa.

Langinkosken keisarillisella kalastusmajalla vuosi on ollut museointendentti Hannu Saarisen mukaan hieman edellistä vuotta parempi. Alkuvuoden aikana kaudella huhtikuulta lokakuulle kävijämäärä on ollut museolla vajaa 14 000. Saarisen mukaan venäläisten museokävijöiden osuus on laskenut, mutta vastaavasti kotimaisten kävijöiden osuus on ollut kasvussa. Haminan kaupungin museoiden osalta kesän kävijämäärä oli noin 7400, joista kotimaisten museokävijöiden osuus oli selkeästi suurin.

Comments Off on Kaakon kesän ja alkuvuoden matkailussa positiivinen vire – kotimaan ja vapaa-ajan matkailu kasvaneet