Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Fri
26
Sep '14

Kaupungin konsernipalvelut vastaamaan Lappeenrannan matkailumarkkinoinnista ja matkailuneuvonnasta

Wirma Lappeenranta Oy:n vastuulla olleet Lappeenrannan matkailumarkkinointi ja matkailuneuvonta on tarkoitus siirtää vuoden 2015 alusta alkaen kaupungin konsernipalveluiden vastuulle. Siirrosta päättää kaupunginhallitus konsernijaoston esityksestä. Konsernijaosto käsittelee asiaa maanantaina 29.9.2014.

Muutos liittyy jo aiemmin alkaneeseen Lappeenrannan kaupungin toimintojen virtaviivaistamiseen ja kehittämiseen. Kaupunkiorganisaation hallinto keskitettiin syyskuun alusta 2014 alkaen toiminnallisesti yhdeksi kokonaisuudeksi eli konsernipalveluiksi, jonka tiimit tuottavat hallintopalveluja kaikille kaupungin toimialoille.

Ensi vuoden alusta alkaen matkailumarkkinoinnista vastaisi konsernipalveluiden viestintä- ja markkinointitiimi ja matkailuneuvonnasta konsernipalveluiden asiakaspalvelutiimi. Nykyisin konsernipalvelut vastaa kaupunkimarkkinoinnista ja Wirma vastaa matkailumarkkinoinnista sekä sijoittautumismarkkinoinnista. Vuoden 2015 alusta alkaen Wirma vastaisi edelleen matkailun kehittämisestä ja sijoittautumismarkkinoinnista sekä niihin liittyvästä yritysyhteistyöstä.

Maakunnallisesta matkailun kattomarkkinoinnista vastaa jatkossakin maakunnallinen matkailumarkkinointiyhtiö goSaimaa.

Lappeenrannan kaupungin viestintäjohtaja Alina Kujansivun mukaan uudistuksen tavoitteena on toiminnan tehostaminen työnjakoja selkiyttämällä ja resursseja yhdistämällä.

‒ Pidän Lappeenrannan yhtenäisen kokonaisnäkyvyyden kannalta tärkeänä, että kaupunki- ja matkailumarkkinointi keskitetään yhdelle taholle. Näin pystymme hyödyntämään resurssimme mahdollisimman tehokkaasti ja markkinoinnista tulee entistä yhdenmukaisempaa, Kujansivu perustelee.

Kujansivu korostaa, että uudistuksen ansiosta Wirma pystyy jatkossa keskittymään entistä tehokkaammin yrityspalveluihin ja matkailupalveluiden varsinaiseen kehittämiseen.

Myös asiakaspalvelun ja matkailuneuvonnan yhdistämisellä pyritään tehostamaan toimintaa sekä edistämään asiakaspalvelun monipuolisuutta ja laatua.

‒ On järkevää, että yksi taho hoitaa sekä asukkaille että matkailijoille suunnatut asiakaspalvelut. Näin voimme myös tehokkaammin hyödyntää henkilökunnan monipuolista osaamista ja palvella asiakkaita paremmin, Kujansivu sanoo.

Wirma Lappeenranta Oy:n vt. toimitusjohtaja Johanna Väyrynen uskoo, että uudistamalla työnjakoa Wirma pystyy entistä tehokkaammin vastaamaan matkailun ja elinkeinoympäristön kehittämisestä ja palvelemaan yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia monipuolisemmin.

‒ Wirma vastaa edelleen Hiekkalinnasta ja katujunasta, mutta konsernipalvelut vastaa niiden markkinoinnista ja näkyvyydestä asukkaille ja matkailijoille, Väyrynen selventää ja korostaa, että yhteistyötä Wirman ja konsernipalvelujen kanssa tehdään tiiviisti jatkossakin.

Yhdistettävien asiakaspalvelun ja matkailuneuvonnan tilakysymykset ratkaistaan loppuvuoden 2014 aikana.  Tarkoituksena on, että Asiakaspalvelukeskus Winkki jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissaan kaupungintalolla ja matkailuneuvonta jatkaa toistaiseksi nykyisissä tiloissaan Valtakadulla.

Wirman palveluksessa olevat kaksi matkailuneuvonnan työntekijää siirtyvät Lappeenrannan kaupungin palvelukseen.

Comments Off on Kaupungin konsernipalvelut vastaamaan Lappeenrannan matkailumarkkinoinnista ja matkailuneuvonnasta