Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Mon
28
Apr '14

Kaupan liitto: Viroon mennään yhä useammin päivän ostosmatkoille

Viro_04_2014

Suomalaisten ostovoiman hiipuminen näkyy myös Viron matkailussa. Virossa viivytään nyt aiempaa lyhyemmän aikaa ja päivämatkat ovat kovassa kasvussa. Ostoksille Viroon vetää etenkin maan Suomea alhaisempi hintataso.

Kaupan liiton selvityksen mukaan suomalaisten tekemien lyhyiden ostos- ja vapaa-ajanmatkojen suosio Viroon kasvoi viime vuonna. Varsinkin eteläsuomalaiset lisäsivät matkailua Viroon. Trendi on jatkunut myös alkuvuodesta, kun päivämatkojen osuus on edelleen kasvanut ja Virossa yöpyvien matkat ovat lyhentyneet. Runsas kolmasosa etelä- ja länsisuomalaisista kävi viime vuonna Virossa ja heistä lähes kaikki useamman kerran.

Vaikka ostovoiman hiipumisesta kärsineet suomalaiset viipyvätkin Virossa aikaisempaa lyhyemmän aikaa, se ei ole ilouutinen suomalaiselle kaupalle. Nyt Viroon matkataan nimenomaan ostoksille, ei lomalle. Ostosmahdollisuudet houkuttelevat varsinkin nuorehkoja naisia, hintataso taas yli 40-vuotiaita miehiä.

Tänä vuonna tehtyjen rajahaastattelujen mukaan eri tuoteryhmistä on lisääntynyt merkittävästi etenkin kosmetiikan ostaminen. Kosmetiikkaa kertoi ostaneensa yli kolmasosa Virossa matkanneista. Kosmetiikka oli varsinkin lapsiperheiden ostoslistalla.
”Kansainvälinen trendi on, että kuluttajat siirtyvät yhä enemmän kosmetiikan halpamerkkeihin. Tämä trendi voi meillä näkyä nyt Viron-ostoksina”, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja pohtii.

Ostosmatkalle suomalaisia vetää Viron edullisempi hintataso, mikä ei olekaan ihme, sillä kulutushyödykkeiden hinnat ovat keskimäärin 75 prosenttia Suomen hinnoista. Etenkin paljon alkoholia maahantuovat pitävät hintaa suurimpana syynä Viron-matkoilleen.

Hinta on tärkeä matkustussyy 63 prosentille viime vuonna Virossa käyneelle. Hinnat houkuttelevat varsinkin päivämatkailijoita ja autolla alkoholia Suomeen tuovia, mutta myös työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset kertovat matkustavansa hintojen vuoksi muita useammin Viroon. Alkuvuonna Virossa käyneistä eläkeläisistä kaikki olivatkin matkustaneet siellä jo viime vuonna ja aikoivat matkustaa kuluvana vuonna vielä uudestaan.

Keskimäärin Viron matkaajat käyttivät Virossa ja laivalla 137 euroa tuoteostoksiin matkustajaa kohti, eläkeläiset ja yrittäjät tätä enemmän. Eniten rahaa törsäsivät alkoholia autolla Suomeen tuovat.

Alkoholi onkin edelleen suomalaisten houkutin: runsaat 80 prosenttia Viron matkaajista tuo alkoholia Suomeen. Hinnan perässä Viroon matkustavista yli 90 prosenttia hakee alkoholia.
Yli neljäsosa alkoholia ostaneista tuo sen maahan autolla. Autoa käyttävät varsinkin miehet ja eläkeläiset.

Kaupan liiton selvitys perustuu TNS Gallupin tekemään verkkopaneeliin (n = 2842), Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu 2013 -tilastoon, jossa Viron matkoja oli 840, sekä TAK Oy:n rajahaastatteluihin. Rajahaastattelut tehtiin vuoden 2014 helmi-maaliskuussa 1101 laivamatkustajalle Tallinnan ja Helsingin välisellä reitillä.

Liite:

Suomalaiset kuluttajina Virossa -selvitys

Viro_04_2014 (PDF, 0.31 MB)

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi

Comments Off on Kaupan liitto: Viroon mennään yhä useammin päivän ostosmatkoille