Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Mon
17
Mar '14

Kulttuurimatkailua tulee kehittää ammattimaisesti

Kulttuurimatkailun-kehittämisstrategia-2014-20182

– Haaga-Perho vastaa tarpeeseen uusilla koulutusohjelmilla

Matkailun trenditutkimukset Euroopassa osoittavat matkojen teemoittaisen kiinnostuksen lisääntyvän. Kulttuurimatkailun tärkeys vetovoimatekijänä Suomeen suuntautuvassa matkailussa on kasvanut ja sen työllistävyyden merkitys on korostunut viime vuosina. Kulttuurimatkailun tuotteita löytyy markkinoilta jonkin verran, mutta matkailijoille tulisi tarjota vielä aktiivisemmin ja systemaattisemmin alueellisia ohjelma- ja tuotepalveluita. Tämänhetkinen kulttuurillinen matkailutarjonta koostuu etupäässä tapahtumista ja kulttuurihistoriallisista käyntikohteista.

Suomen kulttuurimatkailun kehittäminen perustuu Matkailun edistämiskeskuksen 4.3.2014 julkaisemaan Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014–2018 -raporttiin. Lähtökohtana on edistää kulttuurin matkailullista tuotteistamista ja lisätä kulttuuristen elementtien sisällyttämistä laajasti muihin matkailutuotteisiin, kuten luontomatkailuun, kesä- ja talviaktiviteetteihin ja esimerkiksi hyvinvoinnin teemoihin. Tuotteiden räätälöinti entistä tarkemmin erilaisten asiakastarpeiden ja – ryhmien mukaan on erittäin tärkeää.

Haaga-Perho vastaa toimialan tarpeisiin CultureDQN® koulutusohjelmilla. Kulttuurialalla toimivien matkailuosaamisen kehittämiseen suunniteltu Kulttuurimatkailun osaaja vahvistaa kulttuuritoimijoiden liiketoiminnallista osaamista ja yrittäjälähtöisyyttä sekä antaa eväitä kulttuuritarjonnan tuotteistamiseen matkailun käyttöön. Tapahtumatuottaja – jaTuotekehittäjäkoulutukset edistävät eri alan toimijoiden verkostoitumista sekä toimijoiden osaamisen kehittämistä. Ruokamatkailu trendinä kasvaa, erityisesti kiinnostus puhtaaseen, vastuullisesti tuotettuun lähiruokaan, aitouteen ja maan ruokakulttuuriin. Ruoka on vahva osa matkailijan elämyskokemuksia ja sen merkityksen ymmärtämiseen panostetaan Haaga-Perhon koulutuksissa.

” Haaga-Perhon tutkimus-, koulutus- ja kehittämispalvelut tukevat vahvasti kulttuurimatkailun kehittämisstrategiaa. Kulttuurimatkailukoulutuksemme CultureDQN® tehtävänä on valtakunnallisten kulttuurimatkailun tuotesuositusten luominen ja niiden käytäntöön jalkauttaminen. Kulttuurin laajempaa ymmärtämystä sekä kaupallisesti että matkailullisen osaamisen kautta tarvitaan, jotta se pystytään nostamaan näkyväksi vetovoimatekijäksi osaksi matkailutarjontaa Kulttuurimatkailulla on tärkeä rooli paitsi uusien liiketoimintamahdollisuuksien edistäjänä, myös oman sekä muiden kulttuurien ymmärtämisen ja arvostuksen vahvistajana”, kertoo Haaga-Perhon koulutuspäällikkö Katja Winogradow .

Suomen kulttuurimatkailun kehittämisstrategia 2014–2018

http://www.mek.fi/studies/kulttuurimatkailun-kehittamisstrategia-2014-2018/

Haaga-Perho on tutkimus-, koulutus- ja kehittämispalveluita tarjoava organisaatio, joka on osa Haaga Instituutti-säätiötä . Haaga-Perho toimii valtakunnallisesti 19 asiantuntijan voimin. Yrityksen toimipisteistä kaksi sijaitsee Helsingissä ja yksi Rovaniemellä. Haaga-Perho tuottaa palveluita erityisesti hotelli-, ravintola- ja matkailualoille, mutta myös muille palvelualoille, kunnille ja valtionvirastoille.

Comments Off on Kulttuurimatkailua tulee kehittää ammattimaisesti