Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Fri
15
May '20

Porvoon ja Loviisan seudulla vieraili viime vuonna yli neljännesmiljoona kansainvälistä matkailijaa

image (1)

Porvoon ja Loviisan seudulla vieraili vuonna 2019 noin 257 000 matkailijaa. Matkailijoista 16 prosenttia tuli Venäjältä, 56 prosenttia EU-maista, 15 prosenttia Aasiasta ja loput 12 prosenttia muista maista. Matkailijoiden määrä kasvoi vuodesta 2018. Erityisesti matkailijat Aasiasta ja EU-maista vierailivat aiempaa useammin Porvoon ja Loviisan seudulla. Rajojen sulkeminen kuitenkin leikkaa matkailukysyntää Porvoon ja Loviisan seudulla 2,3 miljoonaa euroa kuukaudessa. Tiedot tulevat ilmi Tutkimus- ja analysointikeskus TAKin vastikään valmistuneesta Rajatutkimuksesta.

Lähes kaksi kolmesta tulee lomamatkalle – yöpymiset kuitenkin laskussa

Lähes kaksi kolmesta Porvoon ja Loviisan seudulla vierailleesta matkailijasta oli Suomessa lomamatkalla. Tuttava- tai sukulaisvierailulla Suomessa oli noin joka kolmas matkailija. Työmatkalaisia seudulla vierailleista oli joka kymmenes ja viisi prosenttia matkailijoista oli Suomessa ostosmatkalla.

Porvoon ja Loviisan seudulla 66 prosenttia eli 171 000 matkailijaa oli päiväkävijöitä. Aasialaisista matkailijoista vain noin 10 prosenttia yöpyi Porvoon ja Loviisan seudulla.

Runsaat puolet alueella yöpyneistä matkailijoista yöpyi hotellissa, motellissa tai leirintäalueella. Vuokra-asunnoissa tai -mökeissä yöpyi noin 15 prosenttia matkailijoista. Tuttavien luona tai muussa ilmaismajoituksessa yöpyi joka kolmas yöpynyt matkailija.

Rahankäytössä laskua muilla paitsi aasialaisilla

Vuonna 2019 ulkomaalaiset matkailijat jättivät Porvoon ja Loviisan seudulle 26,6 miljoonaa euroa, mikä on noin 15 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018.

EU-maissa asuvat jättivät seudulle vajaat 12 miljoonaa euroa, aasialaiset jättivät reilut 9 miljoonaa euroa, venäläiset vajaat 3 miljoonaa euroa ja muista maista tulevat vajaat 3 miljoonaa euroa. Aasialaisten rahankäyttö seudulla lisääntyi, mutta muista maista tulleiden rahankäyttö väheni vuonna 2019.

Valtaosa matkailijoista vieraili Vanhassa Porvoossa

Yhdeksän kymmenestä Porvoossa vierailleesta matkailijasta kertoi käyneensä Vanhassa Porvoossa. Taidetehtaalla Porvoon Länsirannalla vieraili noin neljännes matkailijoista.

Loviisassa matkailijat vierailivat eniten Loviisan keskustassa, jossa kävi yhteensä 23 prosenttia Loviisassa vierailleista matkailijoista. Kaupungissa vierailleista matkailijoista 13 prosenttia kävi Loviisan Laivasillalla ja 8 prosenttia Strömforsin ruukilla.

Venäläisten suositteluhalukkuus korkea

Venäläiset ovat halukkaita suosittelemaan Porvoon ja Loviisan seutua matkakohteena tuttavilleen. Suositteluhalukkuutta mittaava NPS-indeksi sai venäläisten osalta arvon 52, kun EU-maista tulleiden osalta suositteluindeksin arvo oli 29. Ulkomaalaiset matkailijat olivat halukkaampia suosittelemaan Porvoota kuin Loviisaa kohteena.

Ulkorajojen sulkeminen leikkaa matkailukysyntää 2,3 miljoonaa kuukausittain

Ulkomaalaisten matkailijoiden puuttuminen ulkorajojen sulkeuduttua leikkaa matkailukysyntää Porvoon ja Loviisan seudulla 2,3 miljoonaa euroa kuukaudessa. Tämän johdosta kaupan ja palvelualojen arvolisäveroton liikevaihto Porvoon ja Loviisan seudulla laskee 2 miljoonaa euroa kuukaudessa. Jos rajat pysyvät suljettuina neljä kuukautta, alueen yritykset menettävät liikevaihtoa 8 miljoonaa euroa. Jos rajat pysyisivät suljettuina vuoden loppuun asti, tämä tarkoittaisi lähes 20 miljoonan liikevaihdon ja yli 130 henkilötyövuoden menetystä.

 • Matkailu on Porvoolle merkittävä elinkeino ja koronapandemian aiheuttamat tulonmenetykset yrityksille ovat valtavia, toteaa Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointipäällikkö Sari Myllynen.
 • Jokainen meistä voi vaikuttaa omalla panoksellaan matkailun elpymiseen käyttämällä paikallisia palveluita ja matkailemalla mahdollisuuksien mukaan kotimaassa. Liikkumisrajoitukset ja kotitalouksien käytettävissä oleva raha vaikuttavat luonnollisesti siihen, kuinka nopeasti matkailu alkaa elpyä, Loviisan kaupungin matkailusihteeri Lilian Järvinen täydentää.

Tutkimuksen toteutus

Tulokset selviävät vuoden 2019 TAK Rajatutkimuksesta, jota on tehty vuodesta 1997 lähtien haastattelemalla Suomessa vierailleita ulkomaalaisia matkailijoita vilkkaimmilla Suomen ulkoraja-asemilla. Vuonna 2019 haastatteluita tehtiin 12 654. Haastatelluista 5 627 oli venäläismatkailijoita.

Comments Off on Porvoon ja Loviisan seudulla vieraili viime vuonna yli neljännesmiljoona kansainvälistä matkailijaa

Wed
22
Apr '20

MATKATOIMISTOT TYRMISTYNEINÄ – SUOSIIKO VALTIO RAVINTOLOITA MATKAILUALAN KUSTANNUKSELLA?

ocean-travel-scenic-background

Matkatoimistoalalla on herättänyt suurta ihmetystä tieto, jonka mukaan työ- ja elinkeinoministeriö on esittämässä pelkästään ravintoloille enimmillään 150 miljoonan euron tukipakettia koronapandemian vuoksi menetetyistä tuloista. Suomen matkailualan liitto (SMAL) on useaan kertaan tuonut hallitukselle esiin sen että, matkatoimistot ovat olleet mahdottomassa tilanteessa jo kuukausia ennen kuin korona-aallot iskivät muihin suomalaisyrityksiin. Matkatoimistojen toimintaedellytykset on valtion toimin lopetettu matkustuskieltojen myötä jo 14.3., eikä matkatoimistoilla ole ollut sen jälkeen mahdollisuutta jatkaa toimintaansa takeaway- tai kotiinkuljetuspalveluiden kautta. Matkatoimistojen rahavirrat ovat tyrehtyneet täysin ja kassat tyhjentyneet lainvelvoittamien maksupalautusten myötä.

Kaikki viranomaistahot niin Suomessa kuin EU:n piirissä myöntävät matkailualan olevan koronakriisin suurin kärsijä. Suomen hallituksen tukipolitiikan myöntämisperiaatteissa tämä ei kuitenkaan näy. Matkailutoimiala on jätetty yksin!

Onnittelut ravintoloille tukipakettiesityksen johdosta, mutta emme näe, että ravintola-ala olisi tällä hetkellä ainakaan tukalammassa tilanteessa kuin matkatoimistot. Kun koronapandemian vuoksi tehtyjä rajoituksia puretaan, kotimaassa toteutuvien palvelujen tarjonta saadaan käyntiin suhteellisen nopeasti. Matkatoimistoilla sen sijaan kestää kuukausia – todennäköisesti vuosia – ennen kuin päästään normalisoimaan liiketoiminta. Jos taloudellista tukea esitetään jaettavan toiminnan estymisen vuoksi ravintoloille, sitä pitää ehdottomasti myöntää myös matkatoimistoille, vaatii SMALin puheenjohtaja Anne-Marjut Väänänen.

Kansainvälisen matkailun käynnistyminen, niin ulkomailta Suomeen kuin Suomesta ulkomaille, tulee kestämään pitkään. Sekä suomalaisten matkustaminen maamme rajojen ulkopuolelle että kansainvälisten matkustajien saapuminen Suomeen edellyttää Suomen rajojen avaamisen lisäksi myös matkustusrajoitusten purkamista ja rajojen avaamista lähtö- tai kohdemaassa. Matkustuksen uusi tuleminen vaatii myös lento-, laiva- ja muiden yhteyksien käynnistymistä ja, mikä tärkeintä, sen että kansainvälinen matkailu koetaan jälleen turvalliseksi ja houkuttelevaksi.

SMALin piirissä turhautumista tilanteessa on lisännyt myös se, että järjestö on pyrkinyt kaikin keinoin saamaan matkatoimistojen ahdinkoon tukea hallitukselta, ja ehdottanut jopa useiden muiden EU-maiden hyväksymää lainmuutosta, jolla osa matkatoimistojen akuuteista taloudellisista haasteista olisi saatu taklattua. Toistaiseksi minkäänlaista vastakaikua ei ole hallituksen suunnalta kuulunut. Pelkästään yhdelle toimialalle suunnatun tukipaketin esittäminen koetaankin matkatoimistoalalla kylmänä suihkuna alan yritysten niskaan.

Hallituksen on nyt osoitettava, että sen puheet koronan järisyttävistä vaikutuksista matkailuyrityksiin eivät jää vain puheen asteelle. SMALin jäsenistölle viime viikolla tehdyn kyselyn perusteella matkatoimistojen tuen tarve vuoden 2020 loppuun saakka on noin 93 miljoonaa euroa. Jos taloudellista tukea ei nyt saada, vuoden loppuun mennessä 44 prosenttia suomalaisista matkatoimistoista arvelee joutuvansa selvitystilaan, tuskailee SMALin toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Suomalainen matkatoimistoala odottaa hallituksen pikaisia toimia suurelta osin pienistä ja keskisuurista perheyrityksistä koostuvan toimialan pelastamiseksi.

Comments Off on MATKATOIMISTOT TYRMISTYNEINÄ – SUOSIIKO VALTIO RAVINTOLOITA MATKAILUALAN KUSTANNUKSELLA?

Tue
31
Mar '20

TUIn suomalaiset asiakkaat ovat nyt kotona

mpqueayxmshkkdx45k65

Koronapandemia iski maailmaan nopeasti ja muutti kaiken lähes yhdessä yössä. Kun valtiot ympäri maailmaa alkoivat yksitellen sulkea rajojaan, päätti TUI nopeasti aloittaa asiakkaidensa kotiuttamisen. Kahden viikon ympärivuorokautisen työn jälkeen, kaikki 6000 suomalaista TUIn asiakasta ovat nyt takaisin kotona. Yhteensä yli 200 000 TUIn asiakasta ympäri maailmaa tuotiin kotiin, joka on yhtiön historian suurin kotiuttamisoperaatio.

Koronapandemia muutti lomamatkojen olosuhteita lyhyessä ajassa, mikä vaikutti myös TUIn yli 6000 suomalaiseen asiakkaaseen, jotka olivat parhaillaan lomailemassa eri puolilla maailmaa Thaimaasta Espanjaan ja Curaçaosta Sansibarille. Maiden sulkeutuessa, TUI aloitti nopeasti toimenpiteet tuodakseen kaikki asiakkaansa takaisin kotiin. Viime lauantaina viimeiset suomalaiset asiakkaat laskeutuivat Helsinki-Vantaalle. Yhteensä kotiin lennätettiin yli 200 000 asiakasta, joista 30 000 oli pohjoismaalaisia asiakkaita.

Säännöllisten lomalentojen lisäksi järjestettiin neljä erillistä evakuointilentoa asiakkaiden kotiuttamiseksi Espanjasta ja Dominikaanisesta tasavallasta.

– Ennätysnopean yhteistyön ansiosta saimme kotiutettua asiakkaamme turvallisesti. Suuri kiitos kuuluu ymmärtäväisille asiakkaillemme, joiden loma valitettavasti keskeytyi, sekä asiakkaillemme, jotka ovat siirtäneet kevään matkavarauksensa myöhempään ajankohtaan. Haluamme myös kiittää kaikkia työntekijöitämme Pohjoismaissa ja ympäri maailmaa, jotka mahdollistivat asiakkaidemme nopean kotiinpaluun, sanoo Adam Györki, viestintäjohtaja, TUI Nordic

Viimeisen kahden viikon ajan TUIn pohjoismaalaiset työntekijät ovat työskennelleet ympäri vuorokauden tuodakseen kaikki asiakkaat takaisin kotiin. TUIn asiakaspalvelu on käsitellyt puhelimitse yli 25 000 varausta ja vastannut yli 6000 kysymykseen sosiaalisessa mediassa. Monet asiakkaista, jotka eivät päässeet nyt lähtemään lomalle, ovat siirtäneet sen myöhempään ajankohtaan.

– Olemme huomanneet, että asiakkaamme haluavat jatkaa matkustamista. Monet, joilla oli matka varattuna keväälle, haluavat viettää lomaa loppukesästä Välimeren rannalla, jatkaa Adam Györki.

Comments Off on TUIn suomalaiset asiakkaat ovat nyt kotona

Wed
25
Mar '20

Koronavirus: tietoa matkustajien oikeuksista

296-12677046623CXz

Peruttiinko lentosi koronaviruksen takia? Etkö halua lähteä matkalle? Lue, mitkä ovat matkustajan oikeudet EU:ssa poikkeusaikoina.

Useat EU-maat ovat ryhtyneet koronaviruspandemian hillitsemiseksi poikkeuksellisiin toimiin, kuten matkustusrajoituksiin, karanteenialueiden perustamiseen tai ulkonaliikkumiskieltoihin. Toimilla on merkittävä vaikutus matkustamiseen, joten omista oikeuksista matkustajana kannattaa olla tietoinen.

Euroopan komissio esitteli 18. maaliskuuta yksityiskohtaiset ohjeet, joilla taataan EU:n matkustajan oikeuksien yhdenmukainen soveltaminen ja matkustajien suojeleminen kaikissa EU-maissa.

Mitä jos lentoni on peruttu?

Lennon peruneella lentoyhtiöllä on kaikissa oloissa velvollisuus tarjota matkustajalle kolme vaihtoehtoa:

 • korvaus
 • uudelleenreititys niin pian kuin mahdollista
 • uudelleenreititys myöhemmin, matkustajan valitsemana ajankohtana

Jos matkustajana valitset uudelleenreitityksen niin pian kuin mahdollista, ota huomioon, että jopa merkittäviä viivästyksiä on odotettavissa nykytilanteessa, jossa suuri osa lennoista on peruttu kansallisten koronavirustoimien vuoksi.

Onko minulla oikeus hotellimajoitukseen ja aterioihin peruutuksen vuoksi?

Lentoyhtiöillä on velvollisuus tarjota ilmaisia aterioita, virvokkeita ja hotellimajoitus matkustajille, joiden lento on peruttu ja jotka ovat valinneet uudelleenreitityksen mahdollisimman pian.

Onko minulla oikeus korvauksiin?

Lentomatkustajilla on oikeus korvauksiin, jos lento on peruttu alle kaksi viikkoa ennen lähtöpäivää paitsi ”poikkeuksellisissa olosuhteissa”. Tätä poikkeusta voidaan soveltaa koronaviruspandemian kohdalla, jos viranomaisten toimet estävät lentoyhtiöiden normaalin toiminnan.

Entä jos haluan perua matkani?

Jos perut matkan omasta aloitteestasi, korvaus riippuu siitä, minkälaisen lipun olet ostanut. Vastauksen löydät lipun myyntiehdoista. Lisätietoja saat matkanjärjestäjältä tai lentoyhtiöltä.

Euroopan unioni on ainoa paikka maailmassa, missä kaikki lentäen, junalla, laivalla tai bussilla matkustavat kansalaiset on suojattu täysin matkustajan oikeuksin.

Lue lisää, miten Euroopan parlamentti pyrkii parantamaan matkustajien oikeuksia EU:ssa.

Tyhjien lentojen välttäminen

Lentokenttiä koskevat säännöt velvoittavat lentoyhtiöt käyttämään suurimman osan niille osoitetuista nousu- ja laskeutumisajoista, jotta ne eivät menettäisi aikoja seuraavalla kaudella.

Torstaina 26. maaliskuuta parlamentti keskustelee ja äänestää komission aloitteesta keskeyttää väliaikaisesti lentojen nousu- ja laskuaikoja koskevat EU-säännöt, jotta niin kutsutut ”haamulennot” voidaan lopettaa.

Comments Off on Koronavirus: tietoa matkustajien oikeuksista

Mon
2
Mar '20

Maakunnallisen matkailu- ja tapahtumastrategian uudistus käynnistyy Päijät-Hämeessä

rsz_lahti_summer_paijanne_by_julia_kivela_high_res_dji_0233

Julia Kivela

Maakunnallinen matkailu- ja tapahtumastrategia työstettiin laajalla rintamalla yhteistyössä matkailuelinkeinon ja julkisen sektorin kanssa Päijät-Hämeessä vuonna 2016. Vuonna 2020 on jo ensimmäisen isomman päivityksen aika. Osin siksi, että tavoitteet on saavutettu ennätysajassa, mutta suurelta osin myös nopeasti muuttuvan maailman vuoksi. Matkailu on saavuttanut 2020-luvulle tultaessa asemansa yhtenä Päijät-Hämeen keskeisenä kasvualana ja kärkielinkeinona.

Päijät-Hämeessä matkailuvuosi 2019 oli monella mittarilla ennätyksellinen. Maakunnassa saavutettiin ensimmäisen kerran yli 630.000 majoitusvuorokautta, joista yli 100.000 kansainvälistä majoitusta. Vuoden 2020 alku on antanut muistutuksen siitä, että matkailualalla on tulevaisuudessa entistä paremmin varauduttava nopeisiinkin muutoksiin, vähälumisiin talviin sekä mahdollisiin globaaleihin epidemioihin.

– Matkailutrendeissä näkyy myös selkeänä ilmastonmuutoksen aiheuttama huoli. Päijät-Hämeen erinomaiset julkisen liikenteen yhteydet, sijainti lähellä kansainvälistä lentokenttää ja satamia sekä junayhteys Pietarista ovat edelleen suuria vastuullisen matkailun mahdollisuuksia. Lahden seudun vahvuuksia ovat tähänkin asti olleet puhdas luonto ja ainutlaatuiset liikuntamahdollisuudet. Ne kiinnostavat tiedostavia matkailijoita jatkossa entistä enemmän, toteaa strategiatyöhön ulkopuolista näkökulmaa tuova Jaana Myllyluoma FCG Oy:stä.

Matkailun suuralue Lakeland ja Salpausselkä Geopark kansainvälisesti kiinnostavia uusia avauksia

Vuonna 2016 laadittuun matkailustrategiaan valittiin kolme kärkiteemaa: Suomen kiinnostavin tapahtuma-alue, liikunta- ja urheilumatkailun ainutlaatuinen ekosysteemi ja hyvinvointimatkailu. Kärkiteemat ovat osoittautuneet toimiviksi. Kevään aikana strategiaa ei siis kirjoiteta uusiksi vaan tehdään yhteistyössä elinkeinotoimijoiden kanssa toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vaatimia päivityksiä.

– Vuonna 2016 valmistuneessa strategiassa asetetut kunnianhimoiset matkailijavolyymitavoitteet vuodelle 2025 saavutimme jo viime vuonna. Edellytykset nousta seuraavalle kasvun tasolle ovat erinomaiset. Suomen kansallinen matkailuorganisaatio Business Finland/Visit Finland ovat viemässä Suomea ja erityisesti Lakeland-suuraluetta vahvalla otteella maailmalle. Tämä tukee vahvasti myös meidän visioitamme. Myös urheilu- ja liikuntamatkailu ovat nousseet ensimmäisen kerran Visit Finlandin teemoihin, iloitsee Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman.

Päivitystarpeita strategiaan on tuonut myös Lahden asema sekä yliopistokaupunkina että vuoden 2021 ympäristöpääkaupunkina. Strategiassa huomioidaan myös seudulla toteutuvat suuret matkailuinvestoinnit, kuten hotelli- ja infrainvestoinnit, jotka merkitsevät mittavia volyymillisia tulevaisuuden matkailun kasvumahdollisuuksia.

Myös Salpausselkä UNESCO Global Geopark lisää ainutlaatuisen luontomme kansainvälistä tunnettuutta ja tuo lisää luontomatkailijoita maakuntaamme.

Matkailutoimiala valmistautuu vahvasti seuraavalle EU-rahoituskaudelle

Strategiatyö käynnistyy maaliskuun alussa noin 600 matkailu- ja tapahtumatoimijalle lähetettävällä kyselyllä. Mukana ovat kaikki Lahden seutu – Lahti Region Oy:n rahoittajakuntien matkailusidonnaiset toimijat. Tämän jälkeen strategian päivitystyö etenee kevään aikana työpajoissa.

Ensimmäiset kyselyn tulokset ovat analysoitavissa maakunnan eri osaamista edustavan strategiatyöryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa maaliskuun puolivälin jälkeen. Työryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Laura Leppänen, joka odottaa strategiatyöltä nykytekemisten vahvuuksien, mutta myös kehittämisen kohteiden tunnistamista.

– Painopisteiden valinnalla saamme resurssit ohjattua vaikuttavasti. Laadukas tapahtumatuotanto alueella jatkuu uusin avauksin muun muassa KymiRingin toiminnan käynnistymisen myötä. Monien toimijoiden yhteistyössä on parasta ennakkoluuloton, uutta ideoiva keskustelu, jossa olemme Päijät-Hämeessä vahvoja, Leppänen toteaa.

Tärkeää on saada kokonaiskuva matkailun tilanteesta ennen seuraavaa EU-rahoituskautta, joka käynnistyy vuonna 2021. Kokonaiskuvan tulee olla kaikille alan toimijoille ja sidosryhmille mahdollisimman kirkas, jotta matkailutulot erityisesti kansainvälisiltä markkinoilta sekä alan työllistävät vaikutukset saadaan maksimoitua maakunnan elinvoiman hyväksi. Strategia antaa pohjan myös kuntakohtaisille matkailustrategioille.

Työn tulokset esitellään kesäkuussa järjestettävässä maakunnallisessa matkailuparlamentissa. Käytännön toimiin ryhdytään välittömästi.

Maakunnallisen matkailun strategiatyöryhmän kokonpanosta: Lahden seutu – Lahti Region Oy:n rahoittajakunnat ovat nimenneet kukin edustajansa maakunnalliseen strategiatyöryhmään. Strategiatyöryhmään kuuluvat myös Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n, Päijät-Hämeen liiton ja Lahden seutu – Lahti Region Oy:n hallituksen jäsenet. Myös kuntien kuntayhteyshenkilöt, elinkeinopäälliköt, yrittäjäjärjestöjen sekä Hämeen Kauppakamarin edustajat sekä median edustaja tullaan kutsumaan työpajoihin. Maakunnallisen matkailu- ja tapahtumastrategiatyön uudistamisesta vastaa Lahden seutu – Lahti Region Oy.

Tahtoa ja tekemistä! Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumastrategia 2025

Päijät-Hämeen maakunnallinen matkailu- ja tapahtumastrategiatyö toteutetaan osana TUOTTEISTUKSESTA TULOKSEEN 2.0 – Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumasidonnaisten yritysten kansainvälistymisohjelma -hanketta (hankeaika 1.4.2019-31.3.2021)

Comments Off on Maakunnallisen matkailu- ja tapahtumastrategian uudistus käynnistyy Päijät-Hämeessä

Fri
28
Feb '20

Kintulammi on vuoden retkikohde 2020

737d0ee9-ad76-408d-9e3c-132873283e0e-w_576_h_2000

Kuva: Magomed Shapiev

Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualue on valittu Vuoden Retkikohteeksi. Alue keräsi 38 % yleisöäänestyksessä annetuista äänistä.

Teiskossa sijaitseva, vuonna 2018 käyttöön vihitty Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualue on valittu Vuoden Retkikohteeksi. Kilpailun ratkaisseen yleisöäänestyksen tulos julkistettiin perjantaina GoExpo-messuilla. Kintulammi sai kuuden finalistin keräämistä, yhteensä noin 5 000 äänestä peräti 38 prosenttia. Kilpailun teemana oli tänä vuonna ympäristömyönteisyys. Kintulammin alueen kehittämisestä ja ylläpidosta vastaava Petri Mäkelä Ekokumppanit Oy:sta oli tuloksen kuultuaan ratketa riemusta.

– Äänestystulos on ennen kaikkea suuri kiitos ja upeaa palautetta Kintulammin eteen viime vuosina tehdystä työstä, Mäkelä iloitsee. – Vuoden Retkikohde on tunnettu kilpailu ja sillä on varmasti positiivinen vaikutus myös Kintulammin kansalliseen tunnettuuteen ja sitä kautta alueen kävijämääriin, Mäkelä jatkaa.

Myös Noora Heino, kumppanuuksien ja markkinoinnin johtaja Visit Tampereesta iloitsee Kintulammin valinnasta Vuoden Retkikohteeksi.

– Yksi markkinointimme tärkeimmistä painopisteistä on Tampereen seudun luonto. Kintulammi on monella tapaa houkutteleva kohde sekä kotimaisille että kansainvälisille matkailijoille ja valinta lisää sen mielenkiintoa entisestään. Valinnan vaikutukset näkyvät varmasti koko Tampereen seudulla.

Palkintorahoilla alueen polut kuntoon

Kilpailun tuoman maineen ja kunnian lisäksi Kintulammi palkittiin Suomen Messusäätiön 5 000 euron stipendillä, joka tulee käyttää alueen kehittämiseen. Mäkelällä on jo suunnitelma valmiina palkintorahojen käytöstä.

– Stipendillä tullaan hankkimaan puuhaketta, jolla saadaan vahvistettua alueen polkujen pohjia, jotta ne kestävät kasvavat vierailijamäärät. Oikein käytettynä hake takaa poluille pitkospuihin verrattavan kestävyyden vuosien ajaksi, Mäkelä kertoo.

Kintulammin alue on valmistuttuaan vuonna 2018 ollut yksi Tampereen alueen lähimatkailun vetonauloista. Alueella on vuosittain vieraillut noin 40 000 retkeilijää. – Alueen suuri kävijämäärä on asettanut ylläpidolle kovan haasteen, mutta olemme mielestäni onnistuneet paitsi perustoimintojen turvaamisessa, myös alueen kehittämisessä, mistä toki yleisöäänetkin kertovat, Mäkelä iloitsee. – Tänä vuonna kehitys jatkuu muun muassa uusien käymälöiden rakentamisella sekä tietysti stipendirahoilla tehtävien reittiparannusten myötä.

Ekokumppanit
Kintulammi
visittampere.fi

Comments Off on Kintulammi on vuoden retkikohde 2020

Wed
26
Feb '20

Hiihtolomat: kotimaanmatkailun suosio kasvaa vahvasti

IMG_0745

“Eteläsuomalaisten ryntäys lumikohteisiin hiihtolomaviikoilla havainnollistuu hyvin: Helsinki poislukien, suosituimmat kotimaan lentokohteet ovat: Kittilä, Oulu, Rovaniemi, Ivalo ja Kuusamo.”

Kotimaanmatkailu hiihtolomaviikoilla on aikaisempaa suositumpaa. Tämä ilmenee Suomen johtavan nettimatkatoimiston ebookersin selvityksessä*. Kotimaan hotellivaraukset helmikuulle 2020 kasvoivat lähes 40 prosenttia vuotta aikaisempaan verrattuna. Eniten suosiotaan yöpymisten perusteella on kasvattanut Kittilä, jossa Levin hiihtokeskuksen vetovoima vastaa jopa 235 prosentin kasvusta vuotta aikaisempaan verrattuna. Kittilän vahva hiihtolomasesonki näkyy myös ebookersin lentotilastoissa: Kittilän lentoasema on Helsingin jälkeen Suomen suosituin matkakohde.

“Eteläsuomalaisten ryntäys lumikohteisiin hiihtolomaviikoilla havainnollistuu hyvin lentotilastoissamme. Helsinki poislukien, suosituimmat kotimaan lentokohteet ovat: Kittilä, Oulu, Rovaniemi, Ivalo ja Kuusamo”, sanoo ebookersin viestintäpäällikkö Claudia Parker.

Ulkomaanmatkailussa hiihtolomien kovin kasvaja ebookersin hotellivarausten perusteella on Yhdysvallat, jossa suomalaiset yöpyvät 60 prosenttia enemmän vuotta aikaisempaan verrattuna. Yhdysvaltojen suosion kasvu suomalaisten hiihtolomakohteena näkyy myös lennoissa, joita on varattu helmikuulle niin ikään 60 prosenttia enemmän vuotta aikaisempaan verrattuna. Aurinkolomien suosio ei kuitenkaan ole kadonnut mihinkään. Hiihtolomaviikkojen suosituin ulkomaan matkakohde lentovarausten perusteella on Kanariansaaret ja Espanja, jonne lennetään helmikuussa Suomesta 75 prosenttia enemmän vuotta aikaisempaan verrattuna.

Kotimaan suosituimmat kohteet helmikuussa*

 1. Helsinki

 2. Kittilä

 3. Oulu

 4. Rovaniemi

 5. Ivalo

 6. Kuusamo

 7. Turku

 8. Vaasa

 9. Kuopio

 10. Kajaani

Ulkomaan suosituimmat kohteet helmikuussa*

 1. Espanja ja Kanariansaaret

 2. Saksa

 3. Yhdistyneet kansakunnat

 4. Yhdysvallat

 5. Italia

 6. Ruotsi

 7. Puola

 8. Portugali

 9. Thaimaa

 10. Ranska

*ebookers matka- ja hotellivaraukset loka-joulukuu 2018 ja 2019, matkan tai yöpymisen toteutumisajankohta helmikuussa 2020.

Comments Off on Hiihtolomat: kotimaanmatkailun suosio kasvaa vahvasti

Fri
21
Feb '20

Tampereen seudun matkailuvuosi alkaa ennätysuutisilla

Visit_Tampere_Red_bricks_and_Snow_Laura_Vanzo-3

Kuva: Visit Tampere

Tampere pitää pintansa suosittuna matkailukohteena. Vuonna 2019 majoitusliikkeissä kirjattiin ennätykselliset 1,18 miljoonaa yöpymistä. Eniten kasvua oli kotimaisten yöpyjien määrässä. Matkailijoiden kasvu näkyy myös majoitusmyynnissä: rekisteröityjen majoitusliikkeiden myynti Tampereella oli viime vuonna 77,4 miljoonaa euroa, mikä on peräti neljä miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Vuoden 2019 majoitusluvut näyttävät Tampereen osalta loistavilta. Tammi-joulukuun yöpymisten kokonaismääräksi rekisteröidyissä majoitusliikkeissä kirjataan noin 1,18 miljoonaa yöpymistä, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Edellisvuoteen verrattuna kasvua tulee noin kolme prosenttia.

Jo kotimaisten yöpymisten määrä vuonna 2019 ylittää miljoonan rajapyykin. Kasvua vuoteen 2018 verraten tulee noin seitsemän prosenttia. Koko Suomessa kotimaisten yöpyjien määrä lisääntyi neljä prosenttia, joten Tampereen seudulla majoittujamäärien kasvu oli suurempaa.

Ulkomaalaisten yöpymisiä Tampereen seudulla oli noin 178 000, mikä on noin 15 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Määrä vaihtelee vuosittain kaupungissa järjestettävien kongressien ja tapahtumien vuoksi. Matkailijat toivat Tampereen seudulle matkailutulona vuonna 2018 kokonaisuudessaan 95 miljoonaa euroa. Tästä suurin osa tulee majoituksesta.

– Tampere säilyttää vuodesta toiseen asemansa vahvana kotimaan kohteena niin hiihto-,syys-, kuin kesälomienkin aikaan. On mahtavaa, että meillä on ympäri vuoden tarjontaa kotimaisille matkailijoille, Visit Tampereen kumppanuus- ja markkinointijohtaja Noora Heino kertoo.

Kansallispuistot, kesämökit ja sauna kiinnostavat saksalaisia

Ulkomaalaisista erityisesti saksalaisten matkailijoiden määrä erottui 3,8 prosentin kasvun myötä edukseen. Suomessa saksalaisia kiinnostaa kokea erityisesti suomalainen sauna ja suomalaisia makuelämyksiä sekä kävellä luonnossa. Kiinnostavimmiksi vierailukohteiksi he nimesivät perinteiset kulttuurikohteet. Kuilu kiinnostuksen kohteen ja koetun elämyksen kohdalla on suurin luontokohteissa. Saksalaiset haluavat vierailla kansallispuistoissa, uida ja käydä kesämökillä, mutta matkalla nämä eivät kuitenkaan toteudu.

– Kansainvälisistä yöpymisissä kohdemarkkinamme Saksa on kasvanut koko viime vuoden ajan. Erityisesti saksalaiset ovat kiinnostuneet kesämökkeilystä. Olisi tärkeää saada kesämökkielämyksiä helpommin ostettaviksi saksalaisille ja muille ulkomaalaisille matkailijoille, Noora Heino toteaa.

Tyypillinen Suomeen saapuva saksalainen matkailija on vapaa-ajan matkalla ja matkustaa kumppanin tai ystäviensä kanssa. Vuonna 2018 saksalaiset matkailijat kuluttavat Tampereen seudulla yhteensä 7,3 miljoonaa euroa. Tampereen suositteluindeksi* on 57, kun taas muualla Suomessa indeksi on 54.

Tampereen seutu tarjoaa tekemistä hiihtolomalle

Hiihtoloma-aika tuo jälleen Tampereen seudulle runsaasti matkailijoita. Ohjelmaa lomalaisille löytyy monipuolisesti seudun tarjonnasta. Esimerkiksi monet Tampereen museoista järjestävät koko perheelle sopivia pajoja ja opastuksia. Loman kohokohdaksi voi ottaa vaikkapa aikamatkan Vapriikissa, seikkailun Muumimuseossa tai Vakoilumuseon agenttitestin.

Tunnelmallisen Tallipihan laskiaistapahtuma osuu sopivasti hiihtoloman alkuun. Sunnuntaina 23. helmikuuta järjestettävässä tapahtumassa on paljon mukavaa ohjelmaa ponitalutuksesta leikkituokioihin. Lauantaina 29. helmikuuta G Livelabissa pääsee mukaan Rulla-klubin Satuseikkailuun. SatuSeikkailu on musiikkipitoinen, jossa pujahdetaan mielikuvituksen voimalla retkelle Satumaahan. Retkellä leikitään ja lauletaan yhdessä, autetaan pulassa olevaa Mörökölliä ja kenties opitaankin jotakin uutta ja tärkeää. Myös Lempäälän Ideaparkissa on paljon ohjelmaa hiihtolomalaisille. Kauppakeskuksessa järjestetään esimerkiksi lauantaina 29.2. kaikenikäisille suunnattu Leikkimään! -tapahtuma.

Vuoden 2019 ennätys ja luvut pähkinänkuoressa

TAMPERE
• 1,18 miljoonaa yöpymistä
• Kasvua edellisvuoteen noin 3%
• Rekisteröityjen majoitusliikkeiden myynti Tampereella 77,4 miljoonaa euroa
• Kasvua edellisvuoteen yli 4 miljoonaa euroa
• Saksalaisten matkailijoiden määrä Tampereella kasvoi 3,8%

KOKO SUOMI
• 23,1 miljoonaa yöpymistä
• Kasvua edellisvuoteen noin 4%
• Koko Suomen yöpymisistä kotimaisia 16,1 miljoonaa (+4%) ja ulkomaalaisia 7,04 miljoonaa (+3%)

*NPS-indeksi

Comments Off on Tampereen seudun matkailuvuosi alkaa ennätysuutisilla

Wed
19
Feb '20

Visit Tampere kutsuu bloggaajat kylään – vaikuttajille lanseerataan uusi #MyHomeTampere -asunto

3ab2c04d-a2a7-4e8e-92d5-c1bc365b2d97-w_576_h_2000

Visit Tampere ja Forenom tarjoavat sosiaalisen median vaikuttajille uuden tavan tutustua Tampereeseen.

Yksi Forenom Aparthotel Tampere Kalevan huoneistoista muuntautuu Visit Tampereen vaikuttaja-asunnoksi elokuuhun 2020 asti. Maaliskuussa 2020 valmistuvaan asuntoon voivat hakea vierailulle esimerkiksi bloggaajat, vloggaajat, instagrammaajat ja muut mielipidevaikuttajat. Hakemusten perusteella Visit Tampere kutsuu kylään sekä kotimaisia että kansainvälisiä vaikuttajia. Vierailut #MyHomeTampere-asuntoon kestävät pääsääntöisesti 3-6-päivää. Mahdollisuus on myös hieman pidempään viipymään, jonka aikana vaikuttajat vierailevat lähikaupungeissa.

– Haluamme tarjota vaikuttajille mahdollisuuden tutustua Tampereeseen omassa aikataulussaan ja paikallisten tapaan. Olemme iloisia siitä, että yhteistyökumppanimme ovat innostuneet #MyHomeTampere -vaikuttaja-asunnosta ja lähteneet joukolla mukaan, kertoo Visit Tampereen kumppanuus- ja markkinointijohtaja Noora Heino.

Pian valmistuvan asunnon vaikuttajien käyttöön tarjoaa Pohjoismaiden johtava kalustettujen asuntojen tarjoaja Forenom.

– Olemme innoissamme voidessamme tarjota kodinomaista asumista vaikuttajille. Forenom keskittyy pääasiassa yritysten pidempiin asumistarpeisiin, mutta Aparthotel-kohteemme sopivat myös lyhyempiin vierailuihin. Huoneistosta löytyy täysin varusteltu keittiö, pyykinpesukone sekä tilaa työskentelyyn, ja uskommekin, että näin vaikuttajat pääsevät kokemaan paikallista elämää Tampereella, kertoo Forenomin Tampereen aluepäällikkö Maria Lahtinen.

Tampere tarjoaa vaikuttajille parastaan

Visit Tampere ja sen yhteistyökumppanit tarjoavat kylään saapuville vaikuttajille upeat puitteet laadukkaan sisällön tuottamiseen. Asunnon sisustuksessa on haluttu suosia paikallisten ja suomalaisten yritysten tuotteita. Tekstiileissä näkyy esimerkiksi 200-vuotisjuhlaansa viettävän Finlaysonin juhlamallisto. Kotimaista designia löytyy lisäksi keittiöstä Iittalan Kastehelmi- ja Teema Tiima astiastojen sekä Fiskarsin keitto- ja paistoastioiden muodossa. Esille tulevat myös Muumit kirjojen, astioiden ja taulujen muodossa.

Tampereella kylään saapuvat vaikuttajat voivat viettää aikaa ilman tiukkoja aikataulutuksia. Heille tarjotaan mahdollisuuksia muun muassa vierailla museoissa, kokeilla saunapääkaupungin löylyjä ja osallistua parhaille keikoille, festareille tai teatteriesityksiin, kaupungin laadukasta ravintolatarjontaa unohtamatta.

– Olemme saaneet vaikuttajamarkkinoinnista erittäin hyviä kokemuksia. Esimerkiksi joulukuussa järjestetty InstaCampTampere-vaikuttajaleiri tavoitti yhteensä noin miljoona ihmistä ympäri maailmaa, PR-asiantuntija Olga Javits Visit Tampereesta kertoo.

Vastuullisesti ja kestävin askelin

Visit Tampere kannustaa vaikuttaja-asunnon vieraita toimimaan vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Visit Tampereen yhteistyökumppanina on muun muassa Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse, joten Tampereella kyläilevät vaikuttajat pääsevät vierailunsa aikana hyödyntämään seudun mainioita bussiyhteyksiä. Asunnon sulkiessa ovensa elokuun lopussa sinne hankitut tavarat kierrätetään tai lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Voit tutustua yhteistyökumppaneihimme, #MyHomeTampere -verkkosivuihin ja hakulomakkeeseen täällä:

www.myhometampere.fi

Comments Off on Visit Tampere kutsuu bloggaajat kylään – vaikuttajille lanseerataan uusi #MyHomeTampere -asunto

Tue
18
Feb '20

Lohjan Matkailugaala 2020

matkailugaala-2020-1920p

Lohjan Matkailutoimi järjestää kahdeksannen kerran Lohjan matkailugaalan lauantaina 14.3.2020 klo 19 alkaen Cafe Laurissa. Gaalan teemana on tänä vuonna vastuullisuus sekä kestävä matkailu. Illan aikana kuullan argentiinalaista tangoa karjalohjalaisen Mercedes Krapovickaksen ja urugualaisen Ana Karina Rossin esittämänä sekä niin ikään karjalohjalaisen Harri Teperin Stand up show. Perinteisen juhlapuheen pitää Helsingin Kaupungin erityissuunnittelija Jukka Punamäki ja illan kohokohtana on tietenkin ansioituneiden matkailutoimijoiden palkitseminen.

Matkailugaalan illallisesta vastaa Cafe Lauri. Illan menuseen kuuluu Herkkulautanen, joka koostuu mm. katkarapukimarasta, kylmäsavulohesta, paahtopaistista sekä minicroisantteja. Illalliskahvin kanssa on luvassa herkullinen Laurinkakku. Cafe Laurilla on myös pitkät juuret Matkailugaala perinteessä, sillä yritys valittiin ensimmäisessä Matkailugaalassa vuoden matkailuyritykseksi.

Matkailugaalan kruunaa vuoden matkailuyrittäjän valinta sekä muiden ansioituneiden lohjalaisten matkailutoimijoiden palkitseminen. Palkinnonsaajan valitsee tuomaristo, jossa on edustus Lohjan kaupungin Matkailusta, paikallismediasta, Lohjan Yrittäjistä, edellisvuoden matkailuyrityksestä sekä paikallisesta oppilaitoksesta. Vuoden matkailuyritys palkinto annetaan tunnustuksena kuluneen vuoden aikana innovatiivisesti ja hyvän palvelun myötä kehittyneelle yritykselle tai yrittäjälle. Palkinnon on tarkoituksena kannustaa lohjalaisia matkailijoita palvelevia yrityksiä kehittymään ja parantamaan palvelujaan niin, että ne vastaavat tämän päivän matkailijoiden kysyntää.

Tuomariston valitsemien voittajien lisäksi matkailuyrittäjillä itsellään on mahdollisuus vaikuttaa valitsemalla keskuudestaan vuoden 2019 parhaan yhteistyökumppanin. Oman valintansa voi lähettää Lohjan Matkailutoimelle, täyttämällä yhteistyökumppanikyselyn, joka löytyy visitlohja.fi sivuilta.

Matkailugaalan kaikille avoin juhla ja illallislipun voi ostaa kuka tahansa juhlasta kiinnostunut. Illalliskortin hinta on 35€ sisältäen illallisen, illan ohjelman sekä juhlamaljan. Ilmoittautumiset Lohjan Matkailupalvelukeskukseen 6.3.2020 mennessä: 044 369 1309/ tourist@lohja.fi

Comments Off on Lohjan Matkailugaala 2020